Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Afzet, invoer en verbruik Producten (PRODCOM) Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2015=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%)
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 april 111,1 0,0 0,0
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 mei 111,1 0,0 0,0
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 juni 111,1 0,0 0,0
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 juli 111,2 0,1 0,1
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 augustus 111,2 0,0 0,1
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 september 111,2 0,0 0,1
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 oktober 111,2 0,0 0,1
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 november* 118,4 6,5 6,6
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 december* 118,4 0,0 6,6
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2022 januari* 119,6 1,0 7,7
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2022 februari* 119,6 0,0 7,6
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2022 maart* 119,5 -0,1 7,5
Totaal afzetprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 april . . .
Totaal afzetprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 mei . . .
Totaal afzetprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 juni . . .
Totaal afzetprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 juli . . .
Totaal afzetprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 augustus . . .
Totaal afzetprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 september . . .
Totaal afzetprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 oktober . . .
Totaal afzetprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 november* . . .
Totaal afzetprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 december* . . .
Totaal afzetprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2022 januari* . . .
Totaal afzetprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2022 februari* . . .
Totaal afzetprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2022 maart* . . .
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 april 111,5 0,0 0,0
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 mei 111,5 0,0 0,0
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 juni 111,5 0,0 0,0
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 juli 111,5 0,0 0,0
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 augustus 111,5 0,0 0,0
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 september 111,5 0,0 0,0
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 oktober 111,5 0,0 0,0
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 november* 118,9 6,7 6,7
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 december* 118,9 0,0 6,7
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2022 januari* 120,2 1,0 7,8
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2022 februari* 120,2 0,0 7,8
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2022 maart* 120,0 -0,1 7,7
Afzetprijzen binnenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 april 103,3 3,5 1,8
Afzetprijzen binnenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 mei 103,3 0,0 1,8
Afzetprijzen binnenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 juni 103,3 0,0 1,8
Afzetprijzen binnenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 juli 107,7 4,2 6,2
Afzetprijzen binnenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 augustus 107,7 0,0 6,2
Afzetprijzen binnenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 september 107,7 0,0 6,2
Afzetprijzen binnenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 oktober 107,7 0,0 7,5
Afzetprijzen binnenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 november* 107,7 0,0 7,5
Afzetprijzen binnenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 december* 107,7 0,0 7,5
Afzetprijzen binnenland 182 Reproductie van opgenomen media 2022 januari* 121,6 12,9 21,8
Afzetprijzen binnenland 182 Reproductie van opgenomen media 2022 februari* 121,6 0,0 21,8
Afzetprijzen binnenland 182 Reproductie van opgenomen media 2022 maart* 121,6 0,0 21,8
Afzetprijzen buitenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 april . . .
Afzetprijzen buitenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 mei . . .
Afzetprijzen buitenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 juni . . .
Afzetprijzen buitenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 juli 101,9 . 2,1
Afzetprijzen buitenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 augustus 101,9 0,0 2,1
Afzetprijzen buitenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 september 101,9 0,0 2,1
Afzetprijzen buitenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 oktober 101,9 0,0 2,1
Afzetprijzen buitenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 november* 101,9 0,0 2,1
Afzetprijzen buitenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 december* . . .
Afzetprijzen buitenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2022 januari* 101,9 . 2,1
Afzetprijzen buitenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2022 februari* 101,9 0,0 2,1
Afzetprijzen buitenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2022 maart* 101,9 0,0 2,1
Afzetprijzen buitenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 april . . .
Afzetprijzen buitenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 mei . . .
Afzetprijzen buitenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 juni . . .
Afzetprijzen buitenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 juli . . .
Afzetprijzen buitenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 augustus . . .
Afzetprijzen buitenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 september . . .
Afzetprijzen buitenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 oktober . . .
Afzetprijzen buitenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 november* . . .
Afzetprijzen buitenland 182 Reproductie van opgenomen media 2021 december* . . .
Afzetprijzen buitenland 182 Reproductie van opgenomen media 2022 januari* . . .
Afzetprijzen buitenland 182 Reproductie van opgenomen media 2022 februari* . . .
Afzetprijzen buitenland 182 Reproductie van opgenomen media 2022 maart* . . .
Invoerprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 april
Invoerprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 mei
Invoerprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 juni
Invoerprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 juli
Invoerprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 augustus
Invoerprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 september
Invoerprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 oktober
Invoerprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 november*
Invoerprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 december*
Invoerprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2022 januari*
Invoerprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2022 februari*
Invoerprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2022 maart*
Invoerprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 april
Invoerprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 mei
Invoerprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 juni
Invoerprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 juli
Invoerprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 augustus
Invoerprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 september
Invoerprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 oktober
Invoerprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 november*
Invoerprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2021 december*
Invoerprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2022 januari*
Invoerprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2022 februari*
Invoerprijzen 182 Reproductie van opgenomen media 2022 maart*
Verbruiksprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 april
Verbruiksprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 mei
Verbruiksprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 juni
Verbruiksprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2021 juli
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen, de invoerprijzen en het binnenlands verbruik van industrieproducten met als basisjaar 2015=100.
Deze gegevens zijn beschikbaar voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet. De producten zijn ingedeeld op basis van de goederenclassificatie PRODCOM (PRODuction COMmunautaire).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.

Wijziging per 30 maart 2018
Voor de eerste verslagperiode (2012) zijn onjuiste jaar op jaar ontwikkelingen gepubliceerd. Deze zijn in deze versie van de tabel verwijderd.

Wijzigingen per 4 juli 2018
Door een fout in een onderliggende reeks waren de cijfers van de productgroep B (winning van delfstoffen) over de verslagperiode september tot en met november 2017 niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
De cijfers voor de productgroepen 20143000 (Industriële eenwaardige vetzuren) en 20144000 (Organische verbindingen met stikstofhoudende groepen) over de verslagperiode september tot en met november 2017 zijn aangepast vanwege nagekomen informatie.
Door een foutieve berekening stond een aantal maandmutaties en jaarmutaties ten onrechte gemarkeerd als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijziging per 13 juli 2018
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classifictaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcorderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijziging per 28 september 2018
Door een foutieve berekening waren een aantal maandmutaties en jaarmutaties over de verslagperiode januari 2018 ten onrechte gemarkeerd als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijziging per 29 april 2022
Cijfers over de maand maart 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.

De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabricaten zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de aankoop van binnenlandse producten en voor de invoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexen zijn exclusief accijns.
Maandmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
Jaarmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.