Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC, landen, 1917-2017

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC, landen, 1917-2017

SITC / Energie Landen Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde (mln euro)
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 2017* 55.191 54.103
8 Diverse gefabriceerde goederen Europa 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen Afrika 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen Amerika 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen Azië 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen Oceanië 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen Overige 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen België 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen China 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen Duitsland 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen Frankrijk 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen Indonesië 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen Italië 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen Japan 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen Luxemburg 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen Rusland 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen Saoedi-Arabië 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen Verenigd Koninkrijk 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen Verenigde Staten 2017*
8 Diverse gefabriceerde goederen België en Luxemburg (t/m 1999) 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 2017* 1.213 2.897
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Europa 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Afrika 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Amerika 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Azië 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Oceanië 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Overige 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen België 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen China 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Duitsland 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Frankrijk 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Indonesië 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Italië 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Japan 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Luxemburg 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Rusland 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Saoedi-Arabië 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Verenigd Koninkrijk 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Verenigde Staten 2017*
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen België en Luxemburg (t/m 1999) 2017*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een historische tijdreeks met cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde uitgesplitst naar goederencategorieën (SITC-secties), energie, en een aantal landen en werelddelen.

Gegevens beschikbaar: van 1917 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens vanaf 1917 tot en met 1995 zijn definitief. De gegevens vanaf 1996 tot en met 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 14 november 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door 'Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC, landen, vanaf 1917'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De invoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de invoer in de Nationale rekeningen; zie Invoer van goederen.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.