Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

SITC Landen Perioden Uitvoerwaarde (mln euro)
Totaal goederen Totaal landen 2016 423.228
Totaal goederen Totaal landen 2017 467.434
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2016 306.594
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2017 333.649
Totaal goederen Niet-EU 2016 116.633
Totaal goederen Niet-EU 2017 133.785
Totaal goederen België 2016 43.563
Totaal goederen België 2017 48.137
Totaal goederen China 2016 9.671
Totaal goederen China 2017 11.322
Totaal goederen Duitsland 2016 97.015
Totaal goederen Duitsland 2017 106.851
Totaal goederen Frankrijk 2016 34.313
Totaal goederen Frankrijk 2017 37.684
Totaal goederen India 2016 1.787
Totaal goederen India 2017 2.081
Totaal goederen Israël 2016 1.961
Totaal goederen Israël 2017 2.311
Totaal goederen Italië 2016 17.616
Totaal goederen Italië 2017 18.980
Totaal goederen Maleisië 2016 1.166
Totaal goederen Maleisië 2017 1.400
Totaal goederen Mexico 2016 1.909
Totaal goederen Mexico 2017 2.280
Totaal goederen Polen 2016 10.348
Totaal goederen Polen 2017 11.914
Totaal goederen Portugal 2016 2.394
Totaal goederen Portugal 2017 2.845
Totaal goederen Rusland 2016 4.309
Totaal goederen Rusland 2017 5.392
Totaal goederen Saoedi-Arabië 2016 2.135
Totaal goederen Saoedi-Arabië 2017 2.521
Totaal goederen Spanje 2016 12.605
Totaal goederen Spanje 2017 13.758
Totaal goederen Turkije 2016 5.108
Totaal goederen Turkije 2017 5.926
Totaal goederen Verenigde Staten 2016 17.649
Totaal goederen Verenigde Staten 2017 19.781
Totaal goederen Zuid-Korea 2016 3.619
Totaal goederen Zuid-Korea 2017 5.959
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde, handelsbalans en de jaarmutaties uitgesplitst naar secties, divisies en groepen volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder ingedeeld naar landen en werelddelen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden aangepast op basis van nieuw of aangepast bronnenmateriaal. Hierdoor zijn deze cijfers voorlopig voor een langere periode. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle voorgaande jaren zijn al definitief.

Wijzigingen per 4 januari 2023:
De voorlopige cijfers van de maand oktober 2022 zijn toegevoegd. Tevens zijn de maanden augustus 2022 en september 2022 bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.