Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), 2012-2022

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), 2012-2022

SITC Landen Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde (mln euro) Handelsbalans (mln euro) Jaarmutatie invoerwaarde (%) Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2021 mei 40.738 46.097 5.359 33,6 35,8
Totaal goederen Totaal landen 2021 juni 44.033 50.799 6.766 24,9 29,5
Totaal goederen Totaal landen 2021 juli 43.261 48.890 5.629 24,3 21,6
Totaal goederen Totaal landen 2021 augustus 42.955 47.161 4.206 34,6 31,9
Totaal goederen Totaal landen 2021 september 46.421 52.181 5.760 26,3 24,0
Totaal goederen Totaal landen 2021 oktober 47.884 51.337 3.454 29,8 16,8
Totaal goederen Totaal landen 2021 november 52.262 56.529 4.267 39,1 30,5
Totaal goederen Totaal landen 2021 december 51.223 54.753 3.530 35,7 28,4
Totaal goederen Totaal landen 2021 527.055 589.202 62.147 24,4 22,1
Totaal goederen Totaal landen 2022 januari* 46.956 49.541 2.585 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 februari* 45.549 48.928 3.379 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 maart* 56.146 60.342 4.196 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 april* 53.801 57.119 3.318 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 mei* 58.232 61.718 3.486 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 januari-oktober* 554.782 594.065 39.283 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 mei 19.898 29.995 10.097 35,3 38,3
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 juni 21.740 32.431 10.691 25,2 31,0
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 juli 20.925 31.732 10.807 20,8 28,8
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 augustus 19.155 30.065 10.910 24,2 31,2
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 september 22.463 34.375 11.912 24,0 29,1
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 oktober 22.543 35.455 12.912 22,9 27,8
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 november 24.122 37.174 13.052 28,7 36,9
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 december 24.056 36.035 11.979 28,3 40,1
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 253.026 384.878 131.852 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 januari* 22.320 34.125 11.805 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 februari* 22.546 32.984 10.438 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 maart* 26.269 41.165 14.896 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 april* 24.447 39.051 14.605 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 mei* 26.197 40.701 14.504 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 januari-oktober* 249.972 401.070 151.097 . .
Totaal goederen Niet-EU 2021 mei 20.840 16.102 -4.738 32,1 31,4
Totaal goederen Niet-EU 2021 juni 22.293 18.368 -3.925 24,6 27,0
Totaal goederen Niet-EU 2021 juli 22.336 17.158 -5.178 27,8 10,2
Totaal goederen Niet-EU 2021 augustus 23.800 17.096 -6.703 44,3 33,2
Totaal goederen Niet-EU 2021 september 23.958 17.806 -6.152 28,6 15,3
Totaal goederen Niet-EU 2021 oktober 25.341 15.882 -9.459 36,6 -2,1
Totaal goederen Niet-EU 2021 november 28.140 19.355 -8.785 49,5 19,7
Totaal goederen Niet-EU 2021 december 27.167 18.717 -8.450 43,0 10,5
Totaal goederen Niet-EU 2021 274.029 204.324 -69.705 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 januari* 24.636 15.416 -9.220 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 februari* 23.003 15.944 -7.058 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 maart* 29.877 19.177 -10.700 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 april* 29.354 18.067 -11.287 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 mei* 32.035 21.017 -11.018 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 januari-oktober* 304.810 192.995 -111.814 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde, handelsbalans en de jaarmutaties uitgesplitst naar secties, divisies en groepen volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder ingedeeld naar landen en werelddelen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar van januari 2012 tot en met oktober 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van januari 2012 tot en met december 2021 zijn definitief. De gegevens van januari 2022 tot en met oktober 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 13 februari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, SITC (3 digits)”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Handelsbalans
Het saldo van de uitvoerwaarde minus de invoerwaarde.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.