Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

SITC Landen Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde (mln euro) Handelsbalans (mln euro) Jaarmutatie invoerwaarde (%) Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2021 mei 40.316 45.468 5.153 32,3 34,0
Totaal goederen Totaal landen 2021 juni 44.033 50.799 6.766 24,9 29,5
Totaal goederen Totaal landen 2021 juli 43.261 48.890 5.629 24,3 21,6
Totaal goederen Totaal landen 2021 augustus 42.955 47.161 4.206 34,6 31,9
Totaal goederen Totaal landen 2021 september 46.421 52.181 5.760 26,3 24,0
Totaal goederen Totaal landen 2021 oktober 47.884 51.337 3.454 29,8 16,8
Totaal goederen Totaal landen 2021 november 52.262 56.529 4.267 39,1 30,5
Totaal goederen Totaal landen 2021 december 51.223 54.753 3.530 35,7 28,4
Totaal goederen Totaal landen 2021 526.633 588.574 61.941 24,3 21,9
Totaal goederen Totaal landen 2022 januari* 46.758 50.656 3.898 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 februari* 44.970 49.888 4.918 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 maart* 55.641 61.124 5.483 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 april* 52.531 58.118 5.588 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 mei* 57.090 62.247 5.157 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 januari-augustus* 424.080 466.833 42.753 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 mei 19.897 29.993 10.096 35,3 38,3
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 juni 21.740 32.431 10.691 25,2 31,0
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 juli 20.925 31.732 10.807 20,8 28,8
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 augustus 19.155 30.065 10.910 24,2 31,2
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 september 22.463 34.375 11.912 24,0 29,1
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 oktober 22.543 35.455 12.912 22,9 27,8
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 november 24.122 37.174 13.052 28,7 36,9
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 december 24.056 36.035 11.979 28,3 40,1
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 253.025 384.877 131.852 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 januari* 22.850 35.085 12.235 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 februari* 22.662 33.778 11.116 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 maart* 26.411 41.718 15.307 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 april* 23.877 39.912 16.035 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 mei* 25.721 41.006 15.284 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 195.442 314.420 118.977 . .
Totaal goederen Niet-EU 2021 mei 20.419 15.475 -4.944 29,4 26,3
Totaal goederen Niet-EU 2021 juni 22.293 18.368 -3.925 24,6 27,0
Totaal goederen Niet-EU 2021 juli 22.336 17.158 -5.178 27,8 10,2
Totaal goederen Niet-EU 2021 augustus 23.800 17.096 -6.703 44,3 33,2
Totaal goederen Niet-EU 2021 september 23.958 17.806 -6.152 28,6 15,3
Totaal goederen Niet-EU 2021 oktober 25.341 15.882 -9.459 36,6 -2,1
Totaal goederen Niet-EU 2021 november 28.140 19.355 -8.785 49,5 19,7
Totaal goederen Niet-EU 2021 december 27.167 18.717 -8.450 43,0 10,5
Totaal goederen Niet-EU 2021 273.607 203.697 -69.911 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 januari* 23.907 15.571 -8.337 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 februari* 22.309 16.110 -6.198 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 maart* 29.230 19.406 -9.824 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 april* 28.653 18.206 -10.447 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 mei* 31.369 21.241 -10.128 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 januari-augustus* 228.637 152.413 -76.224 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde, handelsbalans en de jaarmutaties uitgesplitst naar secties, divisies en groepen volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder ingedeeld naar landen en werelddelen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 4 november 2022:
De voorlopige cijfers van de maand augustus 2022 zijn toegevoegd. De cijfers over 2021 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Handelsbalans
Het saldo van de uitvoerwaarde minus de invoerwaarde.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.