Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), 2012-2022

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), 2012-2022

SITC Landen Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde (mln euro) Handelsbalans (mln euro)
Totaal goederen Rusland 2021 18.520 6.617 -11.903
0 Voeding en levende dieren Rusland 2021 115 449 334
04 Granen en graanproducten Rusland 2021 5 6 1
1 Dranken en tabak Rusland 2021 3 33 30
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Rusland 2021 256 587 331
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Rusland 2021 16.189 76 -16.113
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Rusland 2021 23 28 5
42 Plantaardige oliën en vetten Rusland 2021 14 20 6
5 Chemische producten Rusland 2021 273 1.831 1.557
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Rusland 2021 1.525 297 -1.228
7 Machines en vervoermaterieel Rusland 2021 97 2.642 2.544
8 Diverse gefabriceerde goederen Rusland 2021 39 673 634
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Rusland 2021 0 2 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde, handelsbalans en de jaarmutaties uitgesplitst naar secties, divisies en groepen volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder ingedeeld naar landen en werelddelen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar van januari 2012 tot en met oktober 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van januari 2012 tot en met december 2021 zijn definitief. De gegevens van januari 2022 tot en met oktober 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 13 februari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, SITC (3 digits)”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Handelsbalans
Het saldo van de uitvoerwaarde minus de invoerwaarde.