Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

SITC Landen Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde (mln euro) Handelsbalans (mln euro)
Totaal goederen Oekraïne 2021* 2.048 1.240 -808
0 Voeding en levende dieren Oekraïne 2021* 721 255 -466
04 Granen en graanproducten Oekraïne 2021* 549 8 -541
1 Dranken en tabak Oekraïne 2021* 1 14 13
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Oekraïne 2021* 458 106 -352
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Oekraïne 2021* 0 24 24
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Oekraïne 2021* 631 6 -626
42 Plantaardige oliën en vetten Oekraïne 2021* 631 2 -629
5 Chemische producten Oekraïne 2021* 16 302 287
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Oekraïne 2021* 129 78 -50
7 Machines en vervoermaterieel Oekraïne 2021* 45 364 319
8 Diverse gefabriceerde goederen Oekraïne 2021* 48 91 42
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Oekraïne 2021* 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde, handelsbalans en de jaarmutaties uitgesplitst naar secties, divisies en groepen volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder ingedeeld naar landen en werelddelen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 8 juni 2022:
De voorlopige cijfers van de maand maart 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Handelsbalans
Het saldo van de uitvoerwaarde minus de invoerwaarde.