Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

SITC Landen Perioden Invoerwaarde (mln euro)
Totaal goederen Totaal landen 2019 459.893
Totaal goederen Totaal landen 2020 januari* 38.838
Totaal goederen Totaal landen 2020 februari* 35.666
Totaal goederen Totaal landen 2020 maart* 37.402
Totaal goederen Totaal landen 2020 april* 30.762
Totaal goederen Totaal landen 2020 mei* 30.536
Totaal goederen Totaal landen 2020 juni* 35.301
Totaal goederen Totaal landen 2020* 424.952
Totaal goederen Totaal landen 2021 januari* 35.915
Totaal goederen Totaal landen 2021 februari* 36.581
Totaal goederen Totaal landen 2021 maart* 45.239
Totaal goederen Totaal landen 2021 april* 41.860
Totaal goederen Totaal landen 2021 mei* 40.483
Totaal goederen Totaal landen 2021 juni* 44.077
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2019 24.671
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2020 januari* 1.963
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2020 februari* 1.782
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2020 maart* 2.071
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2020 april* 1.309
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2020 mei* 1.282
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2020 juni* 1.533
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2020* 20.113
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2021 januari* 1.292
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2021 februari* 1.856
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2021 maart* 2.212
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2021 april* 1.994
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2021 mei* 1.876
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2021 juni* 2.126
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde, handelsbalans en de jaarmutaties uitgesplitst naar secties, divisies en groepen volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder ingedeeld naar landen en werelddelen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 4 oktober 2021:
De voorlopige cijfers van juli 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 7 april 2021:
In de vorige versie ontbraken voor het Verenigd Koninkrijk onterecht de voorlopige cijfers voor de maand januari 2021. Dit is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.