Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio

Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio

Landbouwactiviteit Landbouwmethode Regio's Perioden Aantal bedrijven (aantal) Oppervlakte van gewassen (are)
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2021 52.107
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Noord-Nederland (LD) 2021 9.380
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Oost-Nederland (LD) 2021 16.989
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) West-Nederland (LD) 2021 12.941
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Nederland (LD) 2021 12.797
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Groningen (PV) 2021 2.478
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Fryslân (PV) 2021 4.162
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Drenthe (PV) 2021 2.740
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Overijssel (PV) 2021 6.582
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Flevoland (PV) 2021 1.649
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Gelderland (PV) 2021 8.758
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Utrecht (PV) 2021 2.319
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Noord-Holland (PV) 2021 3.455
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2021 4.402
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Zeeland (PV) 2021 2.765
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Noord-Brabant (PV) 2021 9.198
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Limburg (PV) 2021 3.599
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2021 50.784
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Noord-Nederland (LD) 2021 9.151
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Oost-Nederland (LD) 2021 16.476
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw West-Nederland (LD) 2021 12.638
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Zuid-Nederland (LD) 2021 12.519
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Groningen (PV) 2021 2.427
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Fryslân (PV) 2021 4.044
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Drenthe (PV) 2021 2.680
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Overijssel (PV) 2021 6.475
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Flevoland (PV) 2021 1.466
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Gelderland (PV) 2021 8.535
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Utrecht (PV) 2021 2.249
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Noord-Holland (PV) 2021 3.346
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Zuid-Holland (PV) 2021 4.324
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Zeeland (PV) 2021 2.719
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Noord-Brabant (PV) 2021 8.997
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Limburg (PV) 2021 3.522
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Nederland 2021 1.883
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Noord-Nederland (LD) 2021 381
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Oost-Nederland (LD) 2021 780
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) West-Nederland (LD) 2021 446
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Zuid-Nederland (LD) 2021 276
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Groningen (PV) 2021 104
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Fryslân (PV) 2021 179
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Drenthe (PV) 2021 98
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Overijssel (PV) 2021 176
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Flevoland (PV) 2021 238
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Gelderland (PV) 2021 366
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Utrecht (PV) 2021 134
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Noord-Holland (PV) 2021 130
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2021 111
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Zeeland (PV) 2021 71
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Noord-Brabant (PV) 2021 196
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Limburg (PV) 2021 80
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2021 1.804
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Noord-Nederland (LD) 2021 369
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Oost-Nederland (LD) 2021 756
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd West-Nederland (LD) 2021 423
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Zuid-Nederland (LD) 2021 256
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Groningen (PV) 2021 102
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Fryslân (PV) 2021 172
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Drenthe (PV) 2021 95
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Overijssel (PV) 2021 171
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Flevoland (PV) 2021 232
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Gelderland (PV) 2021 353
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Utrecht (PV) 2021 124
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Noord-Holland (PV) 2021 124
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Zuid-Holland (PV) 2021 108
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Zeeland (PV) 2021 67
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Noord-Brabant (PV) 2021 182
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Limburg (PV) 2021 74
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2021 445
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Noord-Nederland (LD) 2021 98
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Oost-Nederland (LD) 2021 160
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling West-Nederland (LD) 2021 93
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Zuid-Nederland (LD) 2021 94
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Groningen (PV) 2021 21
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Fryslân (PV) 2021 49
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Drenthe (PV) 2021 28
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Overijssel (PV) 2021 54
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Flevoland (PV) 2021 42
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Gelderland (PV) 2021 64
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Utrecht (PV) 2021 26
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Noord-Holland (PV) 2021 27
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Zuid-Holland (PV) 2021 19
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Zeeland (PV) 2021 21
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Noord-Brabant (PV) 2021 63
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Limburg (PV) 2021 31
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2021 50.677 181.191.192
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Noord-Nederland (LD) 2021 9.195 53.413.967
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Oost-Nederland (LD) 2021 16.482 51.020.308
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) West-Nederland (LD) 2021 12.775 43.413.192
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Nederland (LD) 2021 12.225 33.343.725
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Groningen (PV) 2021 2.441 16.061.460
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Fryslân (PV) 2021 4.079 22.446.213
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Drenthe (PV) 2021 2.675 14.906.295
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Overijssel (PV) 2021 6.408 19.610.018
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Flevoland (PV) 2021 1.618 8.867.457
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Gelderland (PV) 2021 8.456 22.542.833
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Utrecht (PV) 2021 2.276 7.098.361
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Noord-Holland (PV) 2021 3.401 12.661.611
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2021 4.355 11.706.980
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Zeeland (PV) 2021 2.743 11.946.240
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren bij biologische landbouwbedrijven. Uitsluitend bedrijven met ten minste 3000 euro SO (Standaard Opbrengst) zijn in de telling opgenomen. Ter vergelijking zijn in de tabel dezelfde gegevens opgenomen van de totale landbouw.

Voor alle landbouwactiviteiten worden zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd. Het aantal biologische landbouwbedrijven is afkomstig uit de Landbouwtelling. De aantallen verschillen van de aantallen die SKAL biocontrole hanteert. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door definitieverschillen en door het verschil in peildatum.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2022: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december verschijnen de voorlopige cijfers en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).

Dit geldt ook voor het totaal aantal bedrijven en het totaal aantal biologische bedrijven, omdat een bedrijf zowel gewassen of dieren kan hebben die gangbaar, biologisch gecertificeerd of in omschakeling zijn.
Oppervlakte van gewassen