Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio, 2015-2022

Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio, 2015-2022

Landbouwactiviteit Landbouwmethode Regio's Perioden Aantal bedrijven (aantal) Oppervlakte van gewassen (are) Dieraantallen (aantal)
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2022 50.975
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Noord-Nederland (LD) 2022 9.201
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Oost-Nederland (LD) 2022 16.633
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) West-Nederland (LD) 2022 12.711
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Nederland (LD) 2022 12.430
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Groningen (PV) 2022 2.459
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Fryslân (PV) 2022 4.073
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Drenthe (PV) 2022 2.669
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Overijssel (PV) 2022 6.443
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Flevoland (PV) 2022 1.631
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Gelderland (PV) 2022 8.559
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Utrecht (PV) 2022 2.256
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Noord-Holland (PV) 2022 3.376
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2022 4.365
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Zeeland (PV) 2022 2.714
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Noord-Brabant (PV) 2022 8.926
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Limburg (PV) 2022 3.504
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2022 49.705
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Noord-Nederland (LD) 2022 8.969
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Oost-Nederland (LD) 2022 16.130
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw West-Nederland (LD) 2022 12.411
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Zuid-Nederland (LD) 2022 12.195
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Groningen (PV) 2022 2.406
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Fryslân (PV) 2022 3.952
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Drenthe (PV) 2022 2.611
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Overijssel (PV) 2022 6.339
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Flevoland (PV) 2022 1.445
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Gelderland (PV) 2022 8.346
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Utrecht (PV) 2022 2.196
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Noord-Holland (PV) 2022 3.266
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Zuid-Holland (PV) 2022 4.278
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Zeeland (PV) 2022 2.671
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Noord-Brabant (PV) 2022 8.762
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Limburg (PV) 2022 3.433
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Nederland 2022 1.955
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Noord-Nederland (LD) 2022 392
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Oost-Nederland (LD) 2022 819
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) West-Nederland (LD) 2022 459
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Zuid-Nederland (LD) 2022 285
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Groningen (PV) 2022 105
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Fryslân (PV) 2022 185
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Drenthe (PV) 2022 102
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Overijssel (PV) 2022 185
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Flevoland (PV) 2022 248
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Gelderland (PV) 2022 386
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Utrecht (PV) 2022 134
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Noord-Holland (PV) 2022 133
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2022 119
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Zeeland (PV) 2022 73
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Noord-Brabant (PV) 2022 204
Landbouw (totaal) Biologische landbouw (totaal) Limburg (PV) 2022 81
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2022 1.858
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Noord-Nederland (LD) 2022 373
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Oost-Nederland (LD) 2022 782
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd West-Nederland (LD) 2022 432
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Zuid-Nederland (LD) 2022 271
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Groningen (PV) 2022 99
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Fryslân (PV) 2022 178
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Drenthe (PV) 2022 96
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Overijssel (PV) 2022 176
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Flevoland (PV) 2022 239
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Gelderland (PV) 2022 367
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Utrecht (PV) 2022 127
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Noord-Holland (PV) 2022 123
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Zuid-Holland (PV) 2022 114
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Zeeland (PV) 2022 68
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Noord-Brabant (PV) 2022 196
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Limburg (PV) 2022 75
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2022 477
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Noord-Nederland (LD) 2022 122
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Oost-Nederland (LD) 2022 179
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling West-Nederland (LD) 2022 96
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Zuid-Nederland (LD) 2022 80
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Groningen (PV) 2022 27
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Fryslân (PV) 2022 63
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Drenthe (PV) 2022 32
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Overijssel (PV) 2022 54
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Flevoland (PV) 2022 46
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Gelderland (PV) 2022 79
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Utrecht (PV) 2022 27
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Noord-Holland (PV) 2022 29
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Zuid-Holland (PV) 2022 20
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Zeeland (PV) 2022 20
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Noord-Brabant (PV) 2022 57
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Limburg (PV) 2022 23
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2022 49.679 180.436.921
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Noord-Nederland (LD) 2022 9.046 53.206.620
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Oost-Nederland (LD) 2022 16.162 50.803.595
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) West-Nederland (LD) 2022 12.562 43.260.986
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Nederland (LD) 2022 11.909 33.165.720
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Groningen (PV) 2022 2.427 15.992.473
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Fryslân (PV) 2022 4.008 22.478.762
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Drenthe (PV) 2022 2.611 14.735.386
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Overijssel (PV) 2022 6.278 19.527.802
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Flevoland (PV) 2022 1.605 8.815.827
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Gelderland (PV) 2022 8.279 22.459.967
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Utrecht (PV) 2022 2.225 7.063.107
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Noord-Holland (PV) 2022 3.322 12.613.654
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2022 4.321 11.713.551
Cultuurgrond (totaal) Landbouw (totaal) Zeeland (PV) 2022 2.694 11.870.675
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren bij biologische landbouwbedrijven. Uitsluitend bedrijven met ten minste 3000 euro SO (Standaard Opbrengst) zijn in de telling opgenomen. Ter vergelijking zijn in de tabel dezelfde gegevens opgenomen van de totale landbouw.

Voor alle landbouwactiviteiten worden zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd. Het aantal biologische landbouwbedrijven is afkomstig uit de Landbouwtelling. De aantallen verschillen van de aantallen die SKAL biocontrole hanteert. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door definitieverschillen en door het verschil in peildatum.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2022

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 mei 2024: geen, deze tabel is stopgezet. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).

Dit geldt ook voor het totaal aantal bedrijven en het totaal aantal biologische bedrijven, omdat een bedrijf zowel gewassen of dieren kan hebben die gangbaar, biologisch gecertificeerd of in omschakeling zijn.
Oppervlakte van gewassen
Dieraantallen