Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2017)

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2017)

Kenmerken van huishoudens Inkomensgrens huishouden Duur inkomenspositie Perioden Regio's Particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudens relatief (%)
Particuliere huishoudens Totaal Ten minste 1 jaar 2016* Nederland 7.234,4 100,0
Particuliere huishoudens Totaal Ten minste 1 jaar 2016* Amsterdam 398,4 100,0
Particuliere huishoudens Totaal Ten minste 1 jaar 2016* Groningen (gemeente) 87,3 100,0
Particuliere huishoudens Totaal Ten minste 1 jaar 2016* Landgraaf 17,0 100,0
Particuliere huishoudens Totaal Ten minste 1 jaar 2016* Rotterdam 283,7 100,0
Particuliere huishoudens Totaal Ten minste 1 jaar 2016* Rozendaal 0,6 100,0
Particuliere huishoudens Totaal Ten minste 1 jaar 2016* Zwolle 53,4 100,0
Particuliere huishoudens Totaal Vier jaar of langer 2016* Nederland 6.834,8 100,0
Particuliere huishoudens Totaal Vier jaar of langer 2016* Amsterdam 343,7 100,0
Particuliere huishoudens Totaal Vier jaar of langer 2016* Groningen (gemeente) 75,5 100,0
Particuliere huishoudens Totaal Vier jaar of langer 2016* Landgraaf 16,4 100,0
Particuliere huishoudens Totaal Vier jaar of langer 2016* Rotterdam 254,6 100,0
Particuliere huishoudens Totaal Vier jaar of langer 2016* Rozendaal 0,6 100,0
Particuliere huishoudens Totaal Vier jaar of langer 2016* Zwolle 50,0 100,0
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016* Nederland 589,8 8,2
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016* Amsterdam 58,1 14,6
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016* Groningen (gemeente) 12,8 14,7
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016* Landgraaf 1,4 8,2
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016* Rotterdam 43,3 15,3
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016* Rozendaal 0,0 2,9
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016* Zwolle 4,8 8,9
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016* Nederland 224,3 3,3
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016* Amsterdam 24,3 7,1
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016* Groningen (gemeente) 5,6 7,4
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016* Landgraaf 0,6 3,8
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016* Rotterdam 18,6 7,3
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016* Rozendaal 0,0 0,7
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016* Zwolle 1,8 3,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat regionale statistieken over huishoudens met een relatief laag inkomen. De gegevens worden uitgesplitst naar huishoudenskenmerken als geslacht en leeftijd van de hoofdkostwinner, en de huishoudenssamenstelling en voornaamste inkomensbron van het huishouden. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden twee inkomensgrenzen gehanteerd: de lage-inkomensgrens en het beleidsmatig minimum. Voor deze indelingen wordt het aantal huishoudens gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie per regio. De tabel bevat ook gegevens over het aantal huishoudens dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.

De gegevens hebben betrekking op alle particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gebleven. Peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2017.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voor 2011 tot en met 2015 definitief en voor 2016 voorlopig.

Wijzigingen per 12 november 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)". Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Het aantal particuliere huishoudens, per 1 januari van het verslagjaar. Hierbij zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gelaten.
Particuliere huishoudens relatief
Het percentage van particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Hierbij zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing gelaten.