Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2017)


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen van personen, uitgesplitst naar regio en diverse achtergrondkenmerken; geslacht, positie in het huishouden, leeftijd, migratieachtergrond, en sociaaleconomische categorie. De doelpopulatie bestaat uit alle particuliere huishoudens met bekend inkomen. Peildatum voor de populatie is 1 januari van het verslagjaar, en peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2017.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 november 2018:
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Inkomen personen; kenmerken, regio (indeling 2018)". Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2017)

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Regio's Personen (x 1 000) Personen met persoonlijk inkomen (x 1 000) Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Mediaan persoonlijk inkomen (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 Nederland 16.528,1 13.115,5 25,9 23,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 Amsterdam 799,7 641,7 22,7 23,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 Groningen (gemeente) 192,0 160,9 20,9 18,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 Landgraaf 36,6 30,3 24,8 22,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 Rotterdam 605,8 476,4 21,5 20,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 Rozendaal 1,5 1,2 36,8 33,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 Zwolle 121,2 94,7 25,6 24,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens