Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2017)

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2017)

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Regio's Personen (x 1 000) Personen met persoonlijk inkomen (x 1 000) Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Mediaan persoonlijk inkomen (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 Nederland 16.528,1 13.115,5 25,9 23,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 Amsterdam 799,7 641,7 22,7 23,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 Groningen (gemeente) 192,0 160,9 20,9 18,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 Landgraaf 36,6 30,3 24,8 22,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 Rotterdam 605,8 476,4 21,5 20,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 Rozendaal 1,5 1,2 36,8 33,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 Zwolle 121,2 94,7 25,6 24,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen van personen, uitgesplitst naar regio en diverse achtergrondkenmerken; geslacht, positie in het huishouden, leeftijd, migratieachtergrond, en sociaaleconomische categorie. De doelpopulatie bestaat uit alle particuliere huishoudens met bekend inkomen. Peildatum voor de populatie is 1 januari van het verslagjaar, en peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2017.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 november 2018:
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Inkomen personen; kenmerken, regio (indeling 2018)". Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personen
Het aantal personen met persoonlijk inkomen in particuliere huishoudens per 1 januari van het verslagjaar.
Personen met persoonlijk inkomen
Het aantal personen met persoonlijk inkomen in particuliere huishoudens, per 1 januari van het verslagjaar.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd huishoudensinkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste bedrag wanneer de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Mediaan persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste bedrag wanneer de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt. De mediaan is over de personen met inkomen.