Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100

Bewerk tabel

Deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. Ook worden het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken.
De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn direct definitief. De berekening van deze cijfers is gebaseerd op het aantal notaristransacties dat iedere maand door het Kadaster wordt vastgesteld. Een revisie van de cijfers vindt alleen bij uitzondering plaats, namelijk alleen indien er sprake is van een noemenswaardige fout buiten de gebruikelijke statistische marges. De aantallen verkochte bestaande koopwoningen kunnen op latere momenten nogmaals door het Kadaster berekend worden. Doorgaans zijn deze cijfers gelijk aan de publicatie op Statline, maar in enkele perioden verschillen ze van elkaar. Het Kadaster hanteert in deze gevallen meest actuele cijfers. Deze kunnen sinds de eerste publicatie gewijzigd zijn. Het CBS hanteert cijfers van de eerste publicatie conform bovenstaand revisiebeleid.

Wijzigingen per 21 september 2020:
Cijfers over de maand augustus 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen op 21 oktober 2020

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100

Perioden Prijsindex verkoopprijzenPrijsindex bestaande koopwoningen (2015=100) Prijsindex verkoopprijzenOntwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Prijsindex verkoopprijzenOntwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Aantal verkochte woningenAantal verkochte woningen (aantal) Aantal verkochte woningenOntwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Aantal verkochte woningenOntwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Gemiddelde verkoopprijs (euro) Totale waarde verkoopprijzen (mln euro)
2008 januari 119,0 1,3 4,5 12.192 -38,0 -9,1 252.858 3.083
2009 januari 120,1 0,5 0,9 8.700 -48,2 -28,6 255.906 2.226
2010 januari 113,0 0,2 -5,9 7.708 -50,1 -11,4 240.650 1.855
2011 januari 111,6 -0,1 -1,2 8.368 -40,5 8,6 240.983 2.017
2012 januari 107,6 0,3 -3,7 7.082 -46,1 -15,4 241.473 1.710
2013 januari 96,9 -2,9 -9,9 6.260 -63,9 -11,6 206.583 1.293
2014 januari 96,4 0,4 -0,5 8.905 -42,4 42,3 219.530 1.955
2015 januari 98,4 0,5 2,1 9.437 -62,6 6,0 222.800 2.103
2016 januari 102,4 1,3 4,1 11.907 -44,8 26,2 238.934 2.845
2017 januari 108,9 1,0 6,4 16.555 -34,5 39,0 258.467 4.279
2018 januari 118,6 1,5 8,8 16.035 -39,3 -3,1 276.906 4.440
2019 januari 128,8 1,8 8,7 15.125 -22,2 -5,7 302.157 4.570
2020 januari 136,9 1,5 6,3 17.525 -22,4 15,9 329.450 5.774
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster
Verklaring van tekens