Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, migratieachtergrond

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, migratieachtergrond

Geslacht Niveau Leerweg Migratieachtergrond Perioden Gediplomeerden mbo (Aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Totaal 2018/'19* 153.869
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Nederlandse achtergrond 2018/'19* 111.668
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Westerse migratieachtergrond 2018/'19* 8.417
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Turkije 2018/'19* 6.416
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Marokko 2018/'19* 5.947
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Suriname 2018/'19* 4.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2018/'19* 2.932
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Overige niet-westerse migratieachterg... 2018/'19* 13.542
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Onbekende migratieachtergrond 2018/'19* 227
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Totaal 2018/'19* 98.945
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Nederlandse achtergrond 2018/'19* 68.329
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Westerse migratieachtergrond 2018/'19* 5.267
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Turkije 2018/'19* 4.794
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Marokko 2018/'19* 4.536
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Suriname 2018/'19* 3.322
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2018/'19* 2.073
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2018/'19* 10.492
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Onbekende migratieachtergrond 2018/'19* 132
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Totaal 2018/'19* 40.047
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Nederlandse achtergrond 2018/'19* 33.037
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Westerse migratieachtergrond 2018/'19* 2.235
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Turkije 2018/'19* 846
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Marokko 2018/'19* 669
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Suriname 2018/'19* 801
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2018/'19* 508
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2018/'19* 1.869
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Onbekende migratieachtergrond 2018/'19* 82
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Totaal 2018/'19* 14.877
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Nederlandse achtergrond 2018/'19* 10.302
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Westerse migratieachtergrond 2018/'19* 915
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Turkije 2018/'19* 776
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Marokko 2018/'19* 742
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Suriname 2018/'19* 597
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2018/'19* 351
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Overige niet-westerse migratieachterg... 2018/'19* 1.181
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Onbekende migratieachtergrond 2018/'19* 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, leerweg en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar: vanaf schooljaar 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2005/'06 tot en met 2017/'18 zijn definitief en die over het schooljaar 2018/'19 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 februari 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/'20 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Gediplomeerden mbo
Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).