Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, migratieachtergrond 2005/'06-2020/'21

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, migratieachtergrond 2005/'06-2020/'21

Geslacht Niveau Leerweg Migratieachtergrond Perioden Gediplomeerden mbo (Aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Totaal 2020/'21* 157.296
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Nederlandse achtergrond 2020/'21* 111.880
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Westerse migratieachtergrond 2020/'21* 9.034
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Turkije 2020/'21* 6.221
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Marokko 2020/'21* 6.267
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Suriname 2020/'21* 4.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020/'21* 3.214
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Overige niet-westerse migratieachterg... 2020/'21* 15.921
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Onbekende migratieachtergrond 2020/'21* 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Totaal 2020/'21* 97.648
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Nederlandse achtergrond 2020/'21* 65.644
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Westerse migratieachtergrond 2020/'21* 5.449
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Turkije 2020/'21* 4.413
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Marokko 2020/'21* 4.726
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Suriname 2020/'21* 3.052
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020/'21* 2.258
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2020/'21* 12.086
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Onbekende migratieachtergrond 2020/'21* 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Totaal 2020/'21* 44.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Nederlandse achtergrond 2020/'21* 36.003
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Westerse migratieachtergrond 2020/'21* 2.582
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Turkije 2020/'21* 1.031
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Marokko 2020/'21* 812
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Suriname 2020/'21* 1.118
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020/'21* 640
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2020/'21* 2.486
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Onbekende migratieachtergrond 2020/'21* 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Totaal 2020/'21* 14.968
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Nederlandse achtergrond 2020/'21* 10.233
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Westerse migratieachtergrond 2020/'21* 1.003
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Turkije 2020/'21* 777
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Marokko 2020/'21* 729
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Suriname 2020/'21* 540
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020/'21* 316
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Overige niet-westerse migratieachterg... 2020/'21* 1.349
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Onbekende migratieachtergrond 2020/'21* 21
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, leerweg en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar: vanaf studiejaar 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren vanaf 2005/'06 tot en met 2019/'20 zijn definitief en die over het studiejaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 december 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet. De voorlopig cijfers over studiejaar 2020/'21 zullen hierdoor niet meer definitief worden gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gediplomeerden mbo
Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).