Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, migratieachtergrond

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, migratieachtergrond

Geslacht Niveau Leerweg Migratieachtergrond Perioden Gediplomeerden mbo (Aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Totaal 2019/'20* 154.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Nederlandse achtergrond 2019/'20* 111.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Westerse migratieachtergrond 2019/'20* 8.718
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Turkije 2019/'20* 6.369
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Marokko 2019/'20* 5.789
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Suriname 2019/'20* 4.717
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2019/'20* 3.058
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Overige niet-westerse migratieachterg... 2019/'20* 14.642
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Onbekende migratieachtergrond 2019/'20* 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Totaal 2019/'20* 97.071
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Nederlandse achtergrond 2019/'20* 66.337
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Westerse migratieachtergrond 2019/'20* 5.301
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Turkije 2019/'20* 4.617
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Marokko 2019/'20* 4.284
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Suriname 2019/'20* 3.161
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2019/'20* 2.198
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2019/'20* 11.134
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Onbekende migratieachtergrond 2019/'20* 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Totaal 2019/'20* 43.155
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Nederlandse achtergrond 2019/'20* 35.039
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Westerse migratieachtergrond 2019/'20* 2.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Turkije 2019/'20* 1.014
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Marokko 2019/'20* 785
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Suriname 2019/'20* 995
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2019/'20* 545
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2019/'20* 2.294
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Onbekende migratieachtergrond 2019/'20* 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Totaal 2019/'20* 14.274
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Nederlandse achtergrond 2019/'20* 9.744
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Westerse migratieachtergrond 2019/'20* 967
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Turkije 2019/'20* 738
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Marokko 2019/'20* 720
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Suriname 2019/'20* 561
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2019/'20* 315
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Overige niet-westerse migratieachterg... 2019/'20* 1.214
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Onbekende migratieachtergrond 2019/'20* 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, leerweg en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar: vanaf schooljaar 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2005/'06 tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 februari 2021:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2022 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Gediplomeerden mbo
Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).