ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2017


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en bedrijfsgrootte. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2017. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2016. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2018 komen in december 2018 beschikbaar.

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2017

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Personeel en ICTPersoneel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internetSnelheid vaste verbinding voldoende (% van bedrijven) Sociale mediaSociale media gebruikt (% van bedrijven) Big-data-analyseUitgevoerd (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT veiligheidsincidentenIncident opgetreden (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT veiligheidsincidentenKosten gehad aan ICT-incident (% van bedrijven) ICT-veiligheidKosten ICT-veiligheidsincidentenUitval ICT-dienst door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheidKosten ICT-veiligheidsincidentenUitval ICT-dienst door aanval buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheidKosten ICT-veiligheidsincidentenVernietiging data door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheidKosten ICT-veiligheidsincidentenVernietiging data; aanval van buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheidKosten ICT-veiligheidsincidentenOnthulling gegevens door ict-inbraak (% van bedrijven) ICT-veiligheidKosten ICT-veiligheidsincidentenOnthulling gegevens door intern incident (% van bedrijven) FacturenE-facturen verzonden (% van bedrijven) FacturenE-facturen ontvangen (% van bedrijven)
10 of meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 75 89 69 23 50 25 19 7 4 6 2 1 20 42
10 of meer werkzame personen C Industrie 62 88 64 19 52 28 22 8 5 7 1 2 19 36
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 83 89 66 32 53 27 21 7 7 10 1 2 24 45
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 70 86 59 18 50 26 21 6 5 6 0 0 17 46
10 of meer werkzame personen G Handel 67 90 69 24 54 26 20 9 3 7 3 3 22 41
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 63 87 55 31 48 26 22 5 5 8 1 2 21 42
10 of meer werkzame personen I Horeca 48 87 77 11 33 14 13 3 1 3 1 1 15 50
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 98 92 84 41 48 20 16 7 5 4 2 1 19 39
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 95 92 68 34 53 29 22 11 4 7 4 4 15 41
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 97 97 78 21 53 26 19 6 1 5 0 1 12 43
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 95 92 75 28 55 29 22 9 5 7 1 1 17 43
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 79 88 66 22 45 21 17 8 5 6 2 1 16 39
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 83 90 72 17 57 22 18 5 3 4 1 1 36 53
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 64 89 68 22 49 24 19 8 3 7 2 2 21 43
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 84 90 71 25 51 25 20 8 4 6 2 2 17 41
10 of meer werkzame personen ICT-sector 97 92 81 39 47 19 16 7 4 4 1 1 19 38
10 tot 50 werkzame personen Totaal, C-N en Q 73 88 65 19 47 22 18 6 3 6 1 1 17 41
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 57 86 61 14 47 26 21 7 4 5 1 1 14 35
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 65 86 57 20 46 22 17 2 4 8 0 0 14 42
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 62 85 54 15 46 23 18 4 4 5 0 1 13 44
10 tot 50 werkzame personen G Handel 75 89 66 20 52 25 18 10 3 8 3 2 19 38
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 64 85 50 29 44 24 20 3 4 8 1 1 19 42
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 54 87 77 8 32 13 11 3 1 2 1 1 14 50
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 99 90 81 37 46 17 14 5 4 3 1 1 16 39
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 98 91 59 27 48 27 21 9 4 7 5 2 9 36
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 94 96 73 14 49 19 14 4 2 2 0 0 13 39
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 94 91 73 24 53 28 21 8 4 6 2 1 14 42
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 69 87 61 19 39 18 13 6 4 6 1 1 15 38
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 85 89 66 13 49 18 16 4 2 3 0 0 32 50
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 69 88 66 18 47 22 17 7 3 6 2 1 18 41
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 83 90 68 22 48 24 18 7 5 6 1 1 15 40
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 98 91 79 36 45 17 14 6 4 4 1 0 15 36
50 tot 250 werkzame personen Totaal, C-N en Q 73 92 78 34 62 32 25 10 5 8 1 2 28 44
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 62 93 70 29 63 32 25 12 6 10 0 0 29 34
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 74 97 77 42 68 30 23 12 13 13 2 5 29 43
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 70 93 84 33 69 38 30 10 7 10 1 0 35 54
50 tot 250 werkzame personen G Handel 75 92 82 41 62 32 25 11 4 7 0 1 34 49
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 63 89 66 32 55 33 27 6 5 8 1 5 24 40
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 47 92 78 30 49 27 25 5 2 4 0 0 24 54
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 99 96 93 53 56 29 22 9 6 4 1 1 24 38
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 100 96 83 34 56 26 17 7 2 7 2 10 20 49
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 100 100 93 43 67 48 32 14 0 18 0 5 10 59
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 95 95 87 45 63 34 27 11 6 9 2 3 25 43
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 74 88 74 24 56 27 21 9 4 8 2 2 16 40
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 73 92 82 15 75 26 22 6 2 3 1 2 35 56
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 69 91 78 38 59 32 26 9 4 7 1 2 31 47
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 82 90 79 32 59 30 24 10 6 8 2 3 19 41
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 98 96 93 46 59 29 23 8 3 5 1 2 29 40
250 en meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 77 92 89 50 70 36 29 13 7 9 3 5 48 59
250 en meer werkzame personen C Industrie 64 96 85 53 68 36 27 13 4 9 4 4 47 58
250 en meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 88 86 91 81 64 44 33 20 13 6 0 5 71 70
250 en meer werkzame personen F Bouwnijverheid 80 91 94 55 77 50 44 25 23 25 1 5 41 56
250 en meer werkzame personen G Handel 56 91 87 56 66 30 22 11 6 8 1 2 54 68
250 en meer werkzame personen H Vervoer en opslag 63 94 88 59 69 35 28 13 10 8 1 3 40 43
250 en meer werkzame personen I Horeca 40 83 93 55 39 23 20 3 0 7 0 0 45 69
250 en meer werkzame personen J Informatie en communicatie 96 95 95 77 66 46 32 23 11 12 5 5 47 54
250 en meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 95 88 93 71 76 46 37 30 3 6 0 7 37 52
250 en meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 97 93 95 53 73 42 35 6 0 5 0 13 5 45
250 en meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 95 89 92 56 66 38 32 13 10 11 1 3 46 55
250 en meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 82 92 87 40 66 34 27 11 4 8 3 4 31 49
250 en meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 84 92 90 38 80 37 30 9 6 8 2 5 58 67
250 en meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 57 91 88 57 64 31 23 10 7 7 2 2 50 62
250 en meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 85 91 89 45 66 35 29 12 6 9 2 4 35 51
250 en meer werkzame personen ICT-sector 97 91 93 64 49 30 27 13 8 8 6 4 57 65
Bron: CBS.
Verklaring van tekens