Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de omzet- en volumeontwikkeling van de detailhandel. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.
De omzet- en volumeontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en koopdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 31 augustus 2020:
Cijfers van juli 2020 zijn toegevoegd. Cijfers van voorgaande perioden in 2020 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van de verslagmaand. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzet koopdaggecorrigeerdIndexcijfersWaarde (2015=100) Omzet koopdaggecorrigeerdIndexcijfersVolume (2015=100) Omzet koopdaggecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderWaarde (%) Omzet koopdaggecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderVolume (%) Omzet seizoengecorrigeerdIndexcijfers Waarde (2015=100) Omzet seizoengecorrigeerdIndexcijfers Volume (2015=100) Omzet seizoengecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. voorgaande periodeWaarde (%) Omzet seizoengecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. voorgaande periodeVolume (%) Omzet ongecorrigeerdIndexcijfersWaarde (2015=100) Omzet ongecorrigeerdIndexcijfersVolume (2015=100) Omzet ongecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderWaarde (%) Omzet ongecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderVolume (%)
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2017 1e kwartaal 97,8 97,0 4,2 3,2 105,2 103,6 0,5 0,0 97,2 96,3 3,1 2,1
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2017 2e kwartaal 108,5 106,0 4,2 3,9 106,0 104,9 0,8 1,3 108,6 106,1 4,5 4,3
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2017 3e kwartaal 105,3 104,2 4,9 3,9 107,2 105,3 1,1 0,4 105,7 104,6 5,1 4,0
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2017 4e kwartaal 115,2 113,0 3,6 2,6 108,2 106,2 0,9 0,8 114,8 112,5 2,6 1,6
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2017 106,7 105,0 4,2 3,4 106,7 105,0 4,2 3,4 106,6 104,9 3,8 3,0
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2018 januari 102,4 102,5 3,6 2,8 109,1 106,9 0,9 1,0 101,2 101,2 5,1 4,2
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2018 februari 92,8 91,4 3,0 2,5 107,8 105,6 -1,2 -1,2 92,4 91,0 3,0 2,5
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2018 maart 106,3 103,9 1,7 2,0 108,0 106,5 0,2 0,8 109,6 107,2 3,7 4,0
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2018 1e kwartaal 100,5 99,3 2,8 2,4 108,3 106,3 0,1 0,2 101,1 99,8 4,0 3,6
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2018 april 110,8 107,7 5,7 5,2 110,6 109,0 2,4 2,3 107,6 104,5 2,7 2,3
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2018 mei 114,7 111,5 3,7 3,4 110,2 108,6 -0,4 -0,4 114,9 111,7 4,5 4,3
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2018 juni 113,5 111,0 3,2 3,0 110,2 108,2 0,0 -0,4 115,8 113,2 4,1 4,0
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2018 2e kwartaal 113,0 110,1 4,1 3,9 110,3 108,6 1,9 2,1 112,8 109,8 3,8 3,5
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2018 juli 112,7 111,8 3,8 3,3 110,9 108,7 0,6 0,5 110,0 109,0 2,5 1,8
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2018 augustus 106,4 105,3 3,5 3,4 110,6 108,3 -0,2 -0,4 107,9 106,8 4,6 4,5
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2018 september 106,6 104,6 1,9 2,1 110,0 108,0 -0,6 -0,3 106,1 104,2 -0,5 -0,4
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2018 3e kwartaal 108,6 107,3 3,1 2,9 110,5 108,3 0,1 -0,2 108,0 106,7 2,2 2,0
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2018 oktober 112,9 110,0 3,4 2,7 111,2 108,7 1,1 0,7 112,1 109,1 5,3 4,7
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2018 november 115,7 112,1 4,2 3,4 112,6 109,6 1,3 0,8 117,0 113,5 4,8 4,0
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2018 december 128,9 125,3 2,6 1,5 111,4 108,0 -1,1 -1,4 127,8 124,3 1,1 0,0
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2018 4e kwartaal 119,1 115,8 3,4 2,5 111,7 108,8 1,1 0,4 119,0 115,6 3,6 2,7
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2018 110,3 108,1 3,4 2,9 110,2 108,0 3,3 2,9 110,2 108,0 3,4 2,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 januari 104,0 103,2 1,5 0,7 111,4 108,4 0,0 0,4 104,1 103,4 2,9 2,2
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 februari 96,7 94,4 4,1 3,3 112,2 109,4 0,7 0,9 96,1 93,9 4,1 3,3
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 maart 110,7 107,4 4,1 3,4 112,3 109,9 0,1 0,5 110,5 107,2 0,8 0,0
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 1e kwartaal 103,8 101,7 3,2 2,4 112,0 109,2 0,2 0,4 103,6 101,5 2,5 1,7
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 april 112,9 109,7 1,9 1,8 112,7 110,8 0,3 0,8 112,4 109,0 4,4 4,3
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 mei 117,7 114,1 2,6 2,4 113,3 110,8 0,6 0,0 119,8 116,2 4,2 4,0
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 juni 117,1 114,1 3,1 2,8 113,7 111,0 0,3 0,1 115,9 112,9 0,1 -0,3
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 2e kwartaal 115,9 112,6 2,5 2,3 113,2 110,9 1,1 1,5 116,0 112,7 2,9 2,6
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 juli 116,0 113,9 3,0 1,8 114,0 110,6 0,3 -0,3 115,4 113,2 4,9 3,8
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 augustus 109,6 106,1 2,9 0,8 114,1 109,8 0,0 -0,7 112,1 108,7 3,8 1,7
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 september 111,3 107,8 4,4 3,0 114,7 111,1 0,6 1,1 108,7 105,2 2,5 1,0
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 3e kwartaal 112,3 109,2 3,4 1,9 114,3 110,5 0,9 -0,3 112,1 109,0 3,8 2,2
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 oktober 116,9 112,4 3,6 2,2 115,2 111,2 0,4 0,2 117,5 113,0 4,9 3,6
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 november 118,5 113,6 2,4 1,3 115,7 111,5 0,4 0,2 120,5 115,6 3,0 1,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 december 135,5 130,7 5,2 4,3 117,0 112,5 1,1 0,9 132,7 127,8 3,9 2,8
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 4e kwartaal 123,7 118,9 3,8 2,7 115,9 111,7 1,4 1,1 123,6 118,8 3,9 2,8
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 113,9 110,6 3,3 2,3 113,9 110,6 3,3 2,4 113,8 110,5 3,3 2,4
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 januari* 107,7 105,4 3,6 2,1 115,9 111,2 -1,0 -1,2 109,1 106,7 4,7 3,3
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 februari* 101,5 97,8 5,0 3,6 118,1 113,6 1,9 2,2 104,0 100,4 8,2 6,8
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 maart* 114,4 109,4 3,3 1,8 116,3 112,0 -1,5 -1,4 111,4 106,4 0,8 -0,8
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 1e kwartaal* 107,9 104,2 3,9 2,5 116,7 112,2 0,7 0,4 108,2 104,5 4,4 2,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 april* 111,8 106,4 -1,0 -3,0 111,4 107,3 -4,1 -4,2 112,9 107,5 0,5 -1,4
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 mei* 128,0 121,4 8,7 6,4 122,9 117,4 10,3 9,5 128,2 121,6 7,0 4,6
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 juni* 129,2 122,9 10,4 7,7 125,3 119,2 1,9 1,5 128,1 121,8 10,5 7,8
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 2e Kwartaal* 123,0 116,9 6,1 3,8 119,9 114,6 2,7 2,1 123,1 116,9 6,1 3,8
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 juli* 127,2 122,0 9,7 7,1 124,2 117,9 -0,9 -1,1 129,2 124,0 12,0 9,5
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2017 1e kwartaal 100,0 98,0 3,3 1,5 103,6 101,3 0,8 0,1 98,8 96,8 1,1 -0,5
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2017 2e kwartaal 106,7 103,3 3,3 1,4 104,9 102,0 1,2 0,7 107,0 103,6 4,3 2,4
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2017 3e kwartaal 103,3 99,5 2,5 -0,2 104,9 101,1 0,0 -0,9 103,8 100,0 2,4 -0,3
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2017 4e kwartaal 109,8 106,1 3,6 1,2 106,3 102,5 1,4 1,4 109,4 105,7 2,6 0,2
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2017 105,0 101,7 3,2 1,0 104,9 101,7 3,1 1,0 104,8 101,5 2,6 0,4
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 januari 102,2 99,3 1,5 -0,6 105,9 101,8 -0,8 -1,0 100,0 96,9 3,1 1,0
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 februari 96,5 92,6 2,6 1,0 106,8 102,7 0,8 0,9 95,7 91,8 2,7 1,0
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 maart 107,0 103,2 1,7 0,8 105,7 101,9 -1,0 -0,8 112,2 108,4 5,5 4,5
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 1e kwartaal 101,9 98,4 1,9 0,4 106,2 102,1 -0,1 -0,4 102,6 99,0 3,8 2,3
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 april 108,7 104,7 4,6 3,3 108,7 104,9 2,8 3,0 104,0 100,1 0,1 -1,1
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 mei 113,3 108,7 4,3 3,2 108,9 104,9 0,2 0,0 113,4 108,7 5,5 4,6
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 juni 111,1 106,5 3,3 3,0 108,7 104,6 -0,2 -0,3 113,9 109,4 3,9 3,6
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 2e kwartaal 111,0 106,6 4,0 3,2 108,8 104,8 2,5 2,6 110,4 106,1 3,2 2,4
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 juli 110,0 105,7 5,1 4,6 109,7 105,9 0,9 1,3 106,7 102,3 3,4 2,9
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 augustus 106,9 101,9 3,2 2,2 108,4 103,4 -1,2 -2,4 108,9 104,0 5,1 4,4
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 september 105,4 101,0 3,8 3,2 108,9 104,2 0,5 0,8 104,6 100,2 0,1 -0,8
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 3e kwartaal 107,4 102,9 4,0 3,4 109,0 104,5 0,2 -0,3 106,7 102,1 2,9 2,1
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 oktober 108,6 104,2 2,8 1,8 109,0 104,4 0,1 0,2 107,4 102,8 5,0 4,1
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 november 106,9 101,7 2,6 1,1 108,9 103,5 -0,1 -0,9 109,0 103,9 4,1 2,8
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 december 123,8 118,2 3,6 2,6 110,4 105,4 1,4 1,9 123,1 117,5 1,5 0,3
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 4e kwartaal 113,1 108,0 3,0 1,9 109,4 104,5 0,4 0,0 113,2 108,1 3,4 2,3
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 108,4 104,0 3,3 2,2 108,3 104,0 3,2 2,2 108,2 103,8 3,3 2,3
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 januari 104,0 100,4 1,8 1,1 108,4 103,6 -1,9 -1,8 103,2 99,5 3,2 2,7
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 februari 97,7 93,4 1,3 0,9 108,0 103,4 -0,4 -0,2 96,9 92,6 1,2 0,9
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 maart 110,8 106,0 3,6 2,7 109,6 104,4 1,5 1,0 110,7 106,0 -1,3 -2,2
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 1e kwartaal 104,2 99,9 2,2 1,6 108,6 103,8 -0,7 -0,6 103,6 99,4 0,9 0,3
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 april 108,8 104,0 0,1 -0,7 109,0 104,1 -0,5 -0,3 108,4 103,5 4,3 3,4
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 mei 112,8 107,3 -0,4 -1,3 108,8 103,5 -0,2 -0,5 114,8 109,4 1,3 0,6
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 juni 112,3 106,4 1,1 -0,1 109,8 104,3 0,9 0,8 111,5 105,6 -2,2 -3,5
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 2e kwartaal 111,3 105,9 0,2 -0,7 109,2 104,0 0,5 0,2 111,6 106,1 1,0 0,1
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 juli 111,6 105,3 1,5 -0,4 111,0 105,2 1,1 0,8 110,4 104,0 3,5 1,7
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 augustus 109,2 102,1 2,1 0,2 110,5 103,9 -0,4 -1,2 112,5 105,5 3,3 1,5
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 september 106,6 100,7 1,1 -0,4 110,2 104,0 -0,3 0,0 103,8 97,8 -0,7 -2,4
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 3e kwartaal 109,2 102,7 1,6 -0,2 110,6 104,4 1,2 0,4 108,9 102,4 2,1 0,3
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 oktober 110,8 104,2 2,0 0,0 111,0 104,3 0,7 0,3 110,8 104,2 3,2 1,3
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 november 108,5 101,9 1,5 0,1 110,6 103,9 -0,3 -0,4 111,3 104,8 2,2 0,8
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 december 125,3 118,7 1,3 0,4 111,5 105,4 0,8 1,4 122,8 116,1 -0,2 -1,2
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 4e kwartaal 114,9 108,3 1,6 0,2 111,0 104,6 0,4 0,2 115,0 108,4 1,6 0,2
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 109,9 104,2 1,4 0,2 109,9 104,2 1,4 0,2 109,8 104,1 1,4 0,2
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 januari* 106,8 101,0 2,7 0,6 111,5 104,3 0,0 -1,0 107,8 102,1 4,5 2,6
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 februari* 101,3 94,8 3,7 1,5 112,0 104,9 0,4 0,6 105,1 98,5 8,4 6,5
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 maart* 124,3 115,8 12,1 9,2 123,1 114,3 9,9 8,9 120,2 111,7 8,6 5,4
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 1e kwartaal* 110,8 103,9 6,4 4,0 115,5 107,8 4,1 3,1 111,0 104,1 7,2 4,8
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 april* 115,2 106,5 5,9 2,5 115,5 106,7 -6,2 -6,6 116,5 107,7 7,4 4,1
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 mei* 124,3 114,4 10,2 6,6 120,3 110,7 4,2 3,8 125,0 115,1 8,8 5,2
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 juni* 119,6 109,6 6,5 3,0 116,9 107,5 -2,8 -2,9 118,4 108,4 6,3 2,7
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 2e Kwartaal* 119,7 110,2 7,5 4,0 117,5 108,3 1,7 0,4 119,9 110,4 7,5 4,0
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 juli* 117,8 107,5 5,6 2,1 116,4 107,1 -0,4 -0,4 119,8 109,6 8,5 5,4
4711 Supermarkten 2017 1e kwartaal 101,0 99,0 3,4 1,6 103,8 101,5 0,8 0,0 99,8 97,8 1,3 -0,2
4711 Supermarkten 2017 2e kwartaal 107,4 104,1 3,7 1,9 105,3 102,5 1,5 1,0 107,7 104,3 4,7 2,8
4711 Supermarkten 2017 3e kwartaal 104,0 100,2 2,9 0,1 105,3 101,5 0,0 -1,0 104,4 100,7 2,8 0,0
4711 Supermarkten 2017 4e kwartaal 109,2 105,5 4,2 1,8 107,1 103,3 1,7 1,8 108,8 105,2 3,2 0,8
4711 Supermarkten 2017 105,4 102,2 3,6 1,4 105,4 102,2 3,5 1,4 105,2 102,0 3,0 0,9
4711 Supermarkten 2018 januari 104,2 101,4 2,0 0,0 106,6 102,5 -0,8 -1,0 101,8 98,7 3,7 1,6
4711 Supermarkten 2018 februari 97,7 93,8 3,3 1,6 107,7 103,6 1,0 1,1 96,9 93,0 3,3 1,6
4711 Supermarkten 2018 maart 108,6 104,9 2,3 1,5 106,6 102,8 -1,0 -0,8 113,9 110,2 6,0 5,2
4711 Supermarkten 2018 1e kwartaal 103,5 100,0 2,5 1,0 107,0 103,0 -0,1 -0,3 104,2 100,6 4,4 2,9
4711 Supermarkten 2018 april 110,3 106,4 5,5 4,1 109,8 106,0 3,0 3,2 105,6 101,7 0,9 -0,3
4711 Supermarkten 2018 mei 115,0 110,4 4,9 3,8 109,9 105,9 0,1 -0,1 115,1 110,4 6,1 5,2
4711 Supermarkten 2018 juni 112,1 107,4 3,8 3,6 109,8 105,7 -0,2 -0,3 114,9 110,5 4,5 4,2
4711 Supermarkten 2018 2e kwartaal 112,5 108,1 4,7 3,9 109,8 105,9 2,6 2,8 111,9 107,5 3,9 3,1
4711 Supermarkten 2018 juli 111,6 107,4 6,0 5,6 111,0 107,3 1,1 1,5 108,2 103,8 4,3 3,7
4711 Supermarkten 2018 augustus 108,9 103,8 4,2 3,2 109,7 104,7 -1,2 -2,4 111,0 106,0 6,2 5,4
4711 Supermarkten 2018 september 106,3 101,9 4,2 3,6 109,8 105,2 0,1 0,5 105,5 101,0 0,4 -0,5
4711 Supermarkten 2018 3e kwartaal 108,9 104,3 4,8 4,1 110,2 105,7 0,3 -0,2 108,2 103,6 3,6 2,9
4711 Supermarkten 2018 oktober 109,9 105,5 3,0 1,9 110,0 105,4 0,1 0,3 108,7 104,1 5,3 4,3
4711 Supermarkten 2018 november 107,9 102,7 2,8 1,2 110,1 104,7 0,1 -0,7 109,9 104,9 4,3 2,9
4711 Supermarkten 2018 december 120,5 115,0 4,0 2,9 111,6 106,6 1,4 1,8 120,0 114,5 1,9 0,5
4711 Supermarkten 2018 4e kwartaal 112,8 107,7 3,3 2,0 110,6 105,6 0,3 -0,1 112,9 107,8 3,7 2,5
4711 Supermarkten 2018 109,4 105,0 3,8 2,8 109,4 105,0 3,8 2,8 109,3 104,9 3,9 2,8
4711 Supermarkten 2019 januari 106,5 102,9 2,2 1,5 109,7 104,9 -1,7 -1,5 105,5 101,9 3,7 3,2
4711 Supermarkten 2019 februari 99,2 94,9 1,5 1,1 109,1 104,6 -0,5 -0,3 98,4 94,0 1,5 1,1
4711 Supermarkten 2019 maart 113,1 108,3 4,2 3,2 111,1 105,9 1,9 1,2 113,0 108,3 -0,7 -1,7
4711 Supermarkten 2019 1e kwartaal 106,3 102,0 2,7 2,0 110,0 105,1 -0,5 -0,4 105,6 101,4 1,4 0,8
4711 Supermarkten 2019 april 110,9 106,0 0,5 -0,3 110,6 105,6 -0,4 -0,3 110,5 105,4 4,6 3,7
4711 Supermarkten 2019 mei 114,8 109,2 -0,2 -1,1 110,1 104,8 -0,4 -0,7 116,8 111,4 1,5 0,9
4711 Supermarkten 2019 juni 113,6 107,7 1,4 0,2 111,2 105,7 1,0 0,8 112,8 106,8 -1,9 -3,3
4711 Supermarkten 2019 2e kwartaal 113,1 107,6 0,6 -0,4 110,7 105,4 0,6 0,2 113,4 107,9 1,3 0,3
4711 Supermarkten 2019 juli 113,5 107,1 1,7 -0,2 112,5 106,7 1,2 0,9 112,3 105,7 3,8 1,9
4711 Supermarkten 2019 augustus 111,5 104,2 2,4 0,4 112,1 105,4 -0,4 -1,2 114,9 107,8 3,6 1,7
4711 Supermarkten 2019 september 108,0 102,0 1,5 0,1 111,6 105,4 -0,4 0,0 105,1 99,0 -0,4 -2,0
4711 Supermarkten 2019 3e kwartaal 111,0 104,4 1,9 0,1 112,1 105,8 1,3 0,4 110,8 104,2 2,4 0,6
4711 Supermarkten 2019 oktober 112,5 105,8 2,3 0,3 112,3 105,7 0,6 0,2 112,5 105,8 3,5 1,7
4711 Supermarkten 2019 november 109,6 103,0 1,7 0,3 112,0 105,3 -0,3 -0,4 112,5 106,0 2,3 1,0
4711 Supermarkten 2019 december 122,1 115,7 1,3 0,6 112,8 106,7 0,7 1,3 119,8 113,3 -0,2 -1,1
4711 Supermarkten 2019 4e kwartaal 114,7 108,2 1,7 0,4 112,4 105,9 0,3 0,0 114,9 108,4 1,8 0,5
4711 Supermarkten 2019 111,3 105,6 1,7 0,5 111,3 105,6 1,7 0,5 111,2 105,5 1,7 0,5
4711 Supermarkten 2020 januari* 109,4 103,6 2,7 0,7 113,0 105,8 0,2 -0,8 110,4 104,7 4,6 2,7
4711 Supermarkten 2020 februari* 103,3 96,6 4,1 1,9 113,6 106,5 0,5 0,7 107,0 100,5 8,8 6,8
4711 Supermarkten 2020 maart* 127,8 119,3 13,0 10,2 125,9 117,0 10,8 9,9 123,7 115,1 9,4 6,3
4711 Supermarkten 2020 1e kwartaal* 113,5 106,5 6,8 4,4 117,5 109,8 4,6 3,7 113,7 106,8 7,6 5,3
4711 Supermarkten 2020 april* 118,1 109,3 6,5 3,1 117,7 108,8 -6,5 -7,0 119,4 110,5 8,1 4,8
4711 Supermarkten 2020 mei* 127,0 117,0 10,6 7,1 122,4 112,7 3,9 3,5 127,7 117,7 9,3 5,7
4711 Supermarkten 2020 juni* 121,2 111,3 6,7 3,4 118,6 109,3 -3,1 -3,0 120,0 110,0 6,4 3,0
4711 Supermarkten 2020 2e Kwartaal* 122,1 112,5 7,9 4,5 119,6 110,3 1,7 0,4 122,3 112,7 7,9 4,5
4711 Supermarkten 2020 juli* 119,0 108,8 4,8 1,6 117,1 108,0 -1,3 -1,2 121,0 110,9 7,7 4,9
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2017 1e kwartaal 92,6 92,6 3,4 2,9 103,4 102,2 0,0 -0,3 92,3 92,3 3,1 2,5
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2017 2e kwartaal 106,7 104,6 3,1 4,1 103,1 103,4 -0,3 1,1 106,6 104,6 3,1 4,0
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2017 3e kwartaal 102,7 103,8 5,1 5,5 104,6 104,2 1,5 0,8 103,1 104,3 5,5 5,9
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2017 4e kwartaal 113,6 112,7 1,1 1,3 104,4 103,9 -0,2 -0,3 113,1 112,2 0,1 0,3
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2017 103,9 103,4 3,1 3,4 103,9 103,4 3,1 3,4 103,8 103,3 2,8 3,1
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2018 januari 96,2 98,8 2,2 2,3 105,9 105,3 2,0 2,4 95,5 98,2 4,1 4,2
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2018 februari 84,1 84,7 1,5 1,8 102,9 102,3 -2,8 -2,8 84,0 84,7 1,4 1,8
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2018 maart 99,9 98,5 -0,9 0,3 104,0 104,3 1,1 1,9 102,1 100,7 0,0 1,3
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2018 1e kwartaal 93,4 94,0 0,9 1,5 104,2 104,0 -0,1 0,1 93,9 94,5 1,8 2,4
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2018 april 108,0 105,5 4,6 4,8 106,5 106,7 2,4 2,3 105,5 103,0 2,5 2,6
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2018 mei 110,2 108,0 1,3 1,6 105,0 105,3 -1,4 -1,3 110,8 108,6 2,2 2,7
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2018 juni 109,7 108,6 1,6 1,4 105,5 105,0 0,5 -0,3 111,7 110,5 2,8 2,6
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2018 2e kwartaal 109,3 107,3 2,5 2,6 105,7 105,6 1,3 1,6 109,3 107,4 2,5 2,6
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2018 juli 108,8 110,6 0,9 0,2 105,2 104,3 -0,3 -0,6 106,2 107,9 -0,5 -1,3
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2018 augustus 100,4 102,4 2,4 2,8 106,2 105,8 1,0 1,5 101,7 103,6 3,0 3,3
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2018 september 101,6 101,5 -0,6 0,0 104,7 104,7 -1,4 -1,1 101,3 101,3 -2,6 -1,9
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2018 3e kwartaal 103,6 104,8 0,9 1,0 105,4 104,9 -0,3 -0,7 103,0 104,3 -0,1 0,0
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2018 oktober 109,6 107,9 1,8 1,2 105,7 104,9 0,9 0,2 109,0 107,2 3,8 3,2
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2018 november 113,3 110,9 3,8 3,2 108,2 107,0 2,4 2,1 114,3 111,9 3,8 3,1
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2018 december 125,6 123,6 1,2 -0,3 105,7 103,5 -2,4 -3,3 124,1 122,1 -0,1 -1,6
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2018 4e kwartaal 116,2 114,1 2,3 1,3 106,5 105,1 1,1 0,2 115,8 113,8 2,4 1,4
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2018 105,6 105,1 1,7 1,6 105,4 104,9 1,5 1,4 105,5 105,0 1,7 1,6
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 januari 96,0 97,4 -0,2 -1,5 106,4 104,6 0,7 1,1 96,6 98,0 1,1 -0,2
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 februari 88,4 87,8 5,1 3,6 107,9 106,4 1,4 1,7 88,2 87,6 5,0 3,5
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 maart 102,1 100,0 2,2 1,5 106,1 105,8 -1,6 -0,5 102,3 100,1 0,2 -0,6
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 1e kwartaal 95,5 95,0 2,2 1,1 106,8 105,6 0,2 0,5 95,7 95,3 1,9 0,8
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 april 109,1 107,1 1,1 1,6 107,5 108,0 1,3 2,0 108,1 106,0 2,4 2,9
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 mei 113,8 111,6 3,3 3,4 108,4 108,0 0,8 0,0 115,5 113,3 4,3 4,3
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 juni 112,3 111,5 2,3 2,7 108,2 107,6 -0,2 -0,3 111,7 111,0 0,0 0,5
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 2e kwartaal 111,7 110,1 2,2 2,6 108,0 107,9 1,2 2,1 111,8 110,1 2,2 2,6
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 juli 111,3 112,5 2,3 1,8 107,8 106,3 -0,3 -1,2 110,6 111,8 4,2 3,6
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 augustus 102,0 101,6 1,6 -0,8 108,0 105,6 0,2 -0,7 104,4 103,9 2,6 0,2
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 september 105,6 104,1 4,0 2,6 109,0 107,4 0,9 1,7 103,2 101,7 1,9 0,4
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 3e kwartaal 106,3 106,1 2,6 1,2 108,3 106,5 0,2 -1,3 106,1 105,8 2,9 1,5
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 oktober 113,6 110,8 3,7 2,7 109,6 107,8 0,6 0,4 114,3 111,6 4,9 4,1
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 november 114,2 110,9 0,8 0,0 109,9 107,9 0,3 0,0 116,2 112,8 1,7 0,9
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 december 132,2 128,9 5,3 4,3 111,7 108,7 1,6 0,7 129,0 125,7 3,9 2,9
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 4e kwartaal 120,0 116,9 3,3 2,4 110,4 108,1 2,0 1,6 119,8 116,7 3,5 2,6
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 108,4 107,0 2,6 1,9 108,4 107,0 2,8 2,0 108,3 107,0 2,7 1,9
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2020 januari* 97,9 98,3 2,0 1,0 109,1 106,6 -2,4 -2,0 99,3 99,7 2,8 1,7
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2020 februari* 92,7 91,3 4,8 4,0 113,4 111,1 3,9 4,3 94,3 92,9 6,8 6,1
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2020 maart* 93,9 91,9 -8,0 -8,0 98,2 97,8 -13,4 -12,0 91,4 89,4 -10,7 -10,7
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2020 1e kwartaal* 94,8 93,9 -0,7 -1,2 106,9 105,2 -3,2 -2,8 95,0 94,0 -0,8 -1,3
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2020 april* 92,8 90,5 -15,0 -15,5 90,4 90,4 -7,9 -7,6 93,6 91,4 -13,4 -13,7
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2020 mei* 115,5 112,0 1,5 0,3 108,5 106,8 20,0 18,1 115,8 112,2 0,2 -1,0
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2020 juni* 122,8 120,0 9,4 7,6 118,1 115,1 8,8 7,8 121,6 118,6 8,9 6,9
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2020 2e Kwartaal* 110,4 107,5 -1,2 -2,4 105,7 104,1 -1,1 -1,0 110,3 107,4 -1,3 -2,4
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2020 juli* 122,7 121,8 10,2 8,3 118,1 114,7 0,0 -0,3 124,4 123,5 12,4 10,5
472 Winkels in voedingsmiddelen 2017 1e kwartaal 93,7 91,5 2,1 0,5 102,6 100,3 0,9 0,3 92,8 90,7 -0,3 -2,1
472 Winkels in voedingsmiddelen 2017 2e kwartaal 102,2 98,8 0,4 -1,6 102,2 99,1 -0,5 -1,2 102,6 99,1 1,6 -0,5
472 Winkels in voedingsmiddelen 2017 3e kwartaal 99,1 95,3 0,2 -2,6 102,3 98,4 0,1 -0,7 99,5 95,6 0,0 -2,7
472 Winkels in voedingsmiddelen 2017 4e kwartaal 113,8 109,3 0,2 -2,7 101,5 97,1 -0,8 -1,3 113,3 108,8 -1,0 -3,8
472 Winkels in voedingsmiddelen 2017 102,2 98,7 0,7 -1,7 102,1 98,7 0,7 -1,6 102,1 98,6 0,0 -2,3
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 januari 89,5 86,0 -2,4 -4,7 101,4 96,9 -0,6 -1,0 88,5 85,0 -1,0 -3,3
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 februari 88,7 84,8 -1,4 -3,2 101,0 96,7 -0,4 -0,2 88,0 84,0 -1,4 -3,2
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 maart 96,8 92,8 -2,7 -4,2 100,0 96,0 -0,9 -0,7 101,7 97,4 1,7 -0,1
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 1e kwartaal 91,7 87,9 -2,2 -4,0 100,8 96,5 -0,7 -0,6 92,7 88,8 -0,1 -2,1
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 april 98,1 93,8 -1,0 -2,6 101,5 97,4 1,5 1,4 93,9 90,0 -5,5 -6,7
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 mei 102,4 97,8 0,3 -0,8 102,3 98,0 0,7 0,7 102,5 97,9 1,6 0,3
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 juni 105,1 100,5 -0,3 -0,8 102,0 97,8 -0,3 -0,2 107,5 102,9 0,0 -0,5
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 2e kwartaal 101,9 97,4 -0,4 -1,4 101,9 97,7 1,1 1,2 101,3 96,9 -1,3 -2,2
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 juli 99,4 95,1 -1,0 -1,5 101,5 97,3 -0,5 -0,5 96,8 92,7 -2,3 -2,7
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 augustus 94,4 89,9 -3,6 -4,4 99,7 95,2 -1,7 -2,1 95,8 91,2 -2,1 -2,8
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 september 99,9 95,7 0,9 0,3 102,8 98,1 3,1 2,9 99,2 94,9 -2,2 -2,8
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 3e kwartaal 97,9 93,6 -1,2 -1,8 101,3 96,9 -0,6 -0,9 97,3 92,9 -2,2 -2,8
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 oktober 100,3 95,9 1,4 1,0 102,9 98,2 0,1 0,1 99,2 94,9 2,9 2,6
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 november 100,8 95,8 1,0 0,2 101,2 96,1 -1,7 -2,1 102,8 97,6 2,7 1,8
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 december 144,7 138,8 1,5 1,0 102,9 98,3 1,7 2,3 142,8 137,0 -0,3 -0,8
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 4e kwartaal 115,3 110,2 1,3 0,8 102,3 97,5 1,0 0,7 114,9 109,8 1,5 0,9
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 101,7 97,2 -0,5 -1,5 101,6 97,2 -0,5 -1,6 101,6 97,1 -0,5 -1,5
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 januari 88,2 84,4 -1,4 -1,8 99,9 95,1 -2,9 -3,3 88,3 84,4 -0,3 -0,8
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 februari 88,4 84,0 -0,4 -0,9 100,8 95,8 0,8 0,8 87,6 83,3 -0,4 -0,9
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 maart 96,4 91,7 -0,3 -1,1 99,7 95,1 -1,0 -0,8 95,8 91,2 -5,8 -6,3
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 1e kwartaal 91,0 86,7 -0,7 -1,3 100,1 95,3 -2,2 -2,2 90,6 86,3 -2,3 -2,8
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 april 95,3 90,9 -2,9 -3,2 99,0 94,4 -0,7 -0,7 95,5 91,1 1,7 1,3
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 mei 100,3 95,2 -2,1 -2,7 100,2 95,3 1,2 0,9 101,9 96,7 -0,7 -1,2
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 juni 103,9 98,6 -1,1 -1,9 100,7 95,7 0,5 0,5 103,1 97,8 -4,1 -5,0
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 2e kwartaal 99,8 94,9 -2,0 -2,6 99,9 95,1 -0,2 -0,2 100,2 95,2 -1,1 -1,8
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 juli 99,4 93,7 0,0 -1,5 101,3 95,7 0,6 0,0 98,3 92,7 1,6 0,1
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 augustus 94,5 88,5 0,1 -1,5 100,6 94,5 -0,8 -1,3 97,3 91,2 1,6 -0,1
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 september 98,3 92,3 -1,6 -3,5 101,1 94,8 0,6 0,3 96,0 90,3 -3,2 -4,9
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 3e kwartaal 97,4 91,5 -0,5 -2,2 101,0 95,0 1,1 -0,1 97,2 91,4 0,0 -1,7
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 oktober 100,0 93,7 -0,3 -2,3 102,3 95,8 1,1 1,0 100,0 93,7 0,9 -1,2
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 november 101,5 94,8 0,7 -1,0 101,9 95,4 -0,3 -0,4 103,9 97,0 1,1 -0,6
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 december 146,1 138,0 1,0 -0,5 103,6 97,3 1,6 2,0 142,2 134,3 -0,5 -1,9
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 4e kwartaal 115,9 108,9 0,5 -1,2 102,6 96,2 1,6 1,2 115,4 108,3 0,4 -1,3
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 101,0 95,5 -0,6 -1,8 100,9 95,4 -0,7 -1,8 100,8 95,3 -0,7 -1,9
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 januari* 90,2 84,6 2,3 0,2 102,2 95,2 -1,3 -2,1 91,5 85,9 3,7 1,8
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 februari* 89,3 83,2 1,0 -1,0 101,7 94,8 -0,5 -0,5 92,6 86,3 5,7 3,6
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 maart* 101,7 93,3 5,4 1,7 105,1 96,5 3,4 1,8 98,0 90,1 2,3 -1,3
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 1e kwartaal* 93,7 87,0 3,0 0,4 103,0 95,5 0,4 -0,7 94,1 87,4 3,9 1,3
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 april* 96,7 89,2 1,5 -1,8 101,0 93,2 -4,0 -3,4 98,1 90,4 2,6 -0,8
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 mei* 107,1 98,1 6,7 3,0 107,1 98,4 6,0 5,6 107,6 98,5 5,6 1,9
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 juni* 109,5 99,1 5,4 0,5 105,8 96,2 -1,1 -2,2 108,6 98,4 5,3 0,6
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 2e Kwartaal* 104,4 95,5 4,6 0,6 104,6 95,9 1,6 0,5 104,8 95,8 4,6 0,6
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 juli* 110,3 99,3 10,9 5,9 112,2 101,4 6,0 5,4 112,0 100,9 13,9 8,8
474 Winkels in consumentenelektronica 2017 1e kwartaal 92,8 94,2 -4,1 -2,1 93,4 94,6 -4,6 -5,3 93,1 94,5 -3,2 -1,2
474 Winkels in consumentenelektronica 2017 2e kwartaal 83,9 86,7 -5,0 -2,4 93,9 96,7 0,5 2,3 83,7 86,6 -5,8 -3,2
474 Winkels in consumentenelektronica 2017 3e kwartaal 93,5 96,8 0,0 2,3 96,0 99,4 2,2 2,7 93,9 97,2 0,3 2,6
474 Winkels in consumentenelektronica 2017 4e kwartaal 110,3 114,2 -0,2 1,6 96,3 100,1 0,3 0,7 110,0 113,9 -1,4 0,4
474 Winkels in consumentenelektronica 2017 95,1 98,0 -2,2 0,0 94,9 97,7 -2,4 -0,2 95,2 98,0 -2,4 -0,3
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 januari 114,7 120,9 -1,2 2,9 95,5 100,6 1,8 2,5 113,7 119,9 -2,1 1,9
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 februari 75,6 80,2 -6,0 -2,1 89,5 95,4 -6,3 -5,2 75,6 80,2 -6,0 -2,1
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 maart 83,7 88,9 2,3 7,1 93,8 99,5 4,7 4,3 84,7 90,1 2,5 7,4
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 1e kwartaal 91,3 96,7 -1,6 2,7 92,9 98,5 -3,4 -1,6 91,3 96,7 -1,9 2,4
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 april 72,9 77,7 -3,1 0,4 90,0 95,6 -4,0 -3,9 71,6 76,2 -5,4 -2,2
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 mei 84,7 90,6 -0,9 2,5 92,9 99,0 3,2 3,5 83,9 89,7 -2,5 0,9
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 juni 88,9 95,5 -2,1 1,2 92,4 98,5 -0,5 -0,5 91,2 98,0 1,9 5,4
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 2e kwartaal 82,2 87,9 -2,0 1,4 91,8 97,7 -1,2 -0,8 82,2 88,0 -1,8 1,6
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 juli 92,5 99,0 -2,5 1,4 93,2 99,5 0,8 1,0 90,8 97,2 -4,0 -0,2
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 augustus 95,1 100,6 3,3 5,4 96,4 102,3 3,4 2,8 95,8 101,3 3,9 6,0
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 september 89,9 95,5 -4,1 -1,8 93,4 99,5 -3,1 -2,7 90,6 96,2 -4,7 -2,4
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 3e kwartaal 92,5 98,4 -1,1 1,7 94,3 100,4 2,7 2,8 92,4 98,2 -1,6 1,1
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 oktober 96,7 102,7 0,7 3,9 94,6 101,2 1,3 1,7 96,2 102,2 2,2 5,4
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 november 118,8 126,8 8,3 12,1 94,1 100,9 -0,5 -0,3 118,6 126,6 7,5 11,4
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 december 123,6 133,0 -1,2 1,8 94,4 101,5 0,3 0,6 122,3 131,5 -2,6 0,3
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 4e kwartaal 113,0 120,8 2,5 5,8 94,4 101,2 0,1 0,7 112,4 120,1 2,1 5,4
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 94,8 101,0 -0,4 3,1 93,4 99,5 -1,6 1,8 94,6 100,7 -0,7 2,8
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 januari 113,2 121,7 -1,3 0,6 96,1 103,3 1,8 1,7 112,9 121,4 -0,7 1,3
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 februari 78,2 83,9 3,5 4,7 92,5 99,8 -3,7 -3,3 78,2 83,9 3,5 4,7
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 maart 84,4 90,7 0,8 2,0 95,6 102,6 3,3 2,7 85,7 92,1 1,2 2,3
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 1e kwartaal 91,9 98,8 0,7 2,2 94,7 101,9 0,4 0,7 92,3 99,2 1,0 2,5
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 april 76,5 82,5 4,8 6,1 95,9 102,9 0,4 0,4 75,0 80,9 4,8 6,2
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 mei 90,8 98,1 7,1 8,3 99,6 107,1 3,8 4,1 92,8 100,3 10,7 11,8
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 juni 89,7 97,2 0,8 1,8 95,3 102,4 -4,4 -4,4 89,0 96,5 -2,4 -1,5
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 2e kwartaal 85,6 92,6 4,2 5,3 96,9 104,2 2,3 2,2 85,6 92,6 4,1 5,2
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 juli 91,9 98,8 -0,7 -0,1 95,3 102,2 0,1 -0,2 91,2 98,1 0,5 0,9
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 augustus 94,5 100,7 -0,6 0,1 96,5 103,4 1,2 1,1 95,3 101,6 -0,5 0,3
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 september 92,4 99,4 2,7 4,1 96,9 104,3 0,4 0,9 91,1 98,0 0,6 1,8
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 3e kwartaal 92,9 99,6 0,5 1,3 96,2 103,3 -0,7 -0,8 92,5 99,2 0,2 1,0
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 oktober 100,9 108,5 4,4 5,6 98,9 107,0 2,1 2,5 101,0 108,6 5,0 6,3
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 november 114,4 121,6 -3,7 -4,1 94,8 101,4 -4,1 -5,2 115,9 123,2 -2,3 -2,6
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 december 132,8 142,8 7,5 7,4 100,2 107,6 5,7 6,2 129,7 139,5 6,1 6,1
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 4e kwartaal 116,1 124,3 2,7 2,9 98,0 105,3 1,8 1,9 115,5 123,8 2,8 3,1
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 96,6 103,8 2,0 2,8 96,5 103,7 3,3 4,2 96,5 103,7 2,0 2,9
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 januari* 111,0 119,0 -1,9 -2,2 95,7 102,3 -5,0 -5,4 111,8 119,8 -1,0 -1,4
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 februari* 83,2 88,8 6,4 5,8 101,0 108,2 5,6 5,8 83,8 89,5 7,1 6,6
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 maart* 96,9 102,3 14,8 12,8 109,5 115,8 8,5 7,0 95,6 101,0 11,6 9,6
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 1e kwartaal* 97,0 103,4 5,5 4,7 102,1 108,8 3,8 2,9 97,0 103,4 5,2 4,3
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 april* 86,1 90,8 12,6 10,2 107,1 112,6 -2,2 -2,7 86,0 90,8 14,8 12,2
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 mei* 103,5 107,9 14,0 10,0 109,5 114,5 2,2 1,7 106,0 110,5 14,2 10,2
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 juni* 111,4 116,2 24,2 19,5 117,3 118,7 7,1 3,6 108,3 112,9 21,6 17,0
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 2e Kwartaal* 100,3 105,0 17,1 13,4 111,3 115,3 9,0 6,0 100,1 104,8 16,9 13,2
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 juli* 102,7 106,3 11,8 7,6 106,3 110,4 -9,3 -7,0 103,7 107,3 13,7 9,4
475 Winkels in overige huishoudwaren 2017 1e kwartaal 101,8 100,6 6,4 5,4 107,5 106,2 1,9 1,6 101,7 100,5 6,3 5,3
475 Winkels in overige huishoudwaren 2017 2e kwartaal 111,1 110,0 5,4 5,3 108,0 107,3 0,5 1,0 111,1 110,0 5,4 5,3
475 Winkels in overige huishoudwaren 2017 3e kwartaal 106,7 106,6 7,3 7,3 109,4 108,9 1,4 1,5 106,9 106,8 7,3 7,3
475 Winkels in overige huishoudwaren 2017 4e kwartaal 114,2 113,7 3,5 3,6 109,1 108,5 -0,3 -0,4 113,4 112,9 2,5 2,5
475 Winkels in overige huishoudwaren 2017 108,5 107,7 5,6 5,3 108,5 107,7 5,7 5,4 108,3 107,5 5,3 5,0
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 januari 103,5 103,6 3,1 3,8 109,8 109,3 1,5 1,7 103,8 103,8 5,7 6,4
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 februari 95,3 94,3 0,0 0,1 106,7 105,6 -2,8 -3,4 95,3 94,3 0,0 0,1
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 maart 110,6 109,0 0,6 1,0 108,2 107,4 1,4 1,7 112,7 111,0 0,9 1,2
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 1e kwartaal 103,1 102,3 1,3 1,7 108,2 107,4 -0,8 -0,9 103,9 103,0 2,2 2,6
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 april 114,2 113,0 3,1 3,0 110,1 109,4 1,7 1,9 111,4 110,4 2,1 2,1
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 mei 114,4 114,5 1,6 2,9 108,6 108,7 -1,3 -0,6 115,6 115,7 2,3 3,6
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 juni 110,0 108,2 0,1 -0,7 109,4 108,2 0,7 -0,5 111,6 109,6 0,4 -0,4
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 2e kwartaal 112,9 111,9 1,6 1,7 109,4 108,8 1,0 1,2 112,9 111,9 1,6 1,7
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 juli 110,1 109,4 -2,5 -2,7 107,1 106,5 -2,1 -1,5 107,6 107,0 -3,1 -3,3
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 augustus 101,6 101,6 -0,9 -0,9 108,7 108,1 1,5 1,5 103,2 103,2 -0,4 -0,4
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 september 105,3 105,3 0,7 0,6 110,1 109,5 1,3 1,3 103,7 103,7 -2,3 -2,3
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 3e kwartaal 105,7 105,4 -1,0 -1,1 108,6 108,1 -0,7 -0,7 104,9 104,6 -1,9 -2,0
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 oktober 114,3 114,2 1,1 1,2 110,6 110,1 0,5 0,5 114,7 114,5 3,9 3,9
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 november 115,5 114,9 1,9 2,2 112,2 111,5 1,5 1,2 116,9 116,3 2,2 2,5
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 december 117,4 116,5 0,9 0,7 110,3 109,4 -1,7 -1,9 115,3 114,5 -0,2 -0,3
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 4e kwartaal 115,7 115,2 1,3 1,3 111,0 110,3 2,2 2,1 115,6 115,1 1,9 2,0
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 109,3 108,7 0,8 0,9 109,3 108,6 0,7 0,9 109,3 108,7 1,0 1,1
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 januari 106,3 106,3 2,7 2,6 113,3 113,0 2,7 3,3 107,5 107,5 3,6 3,5
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 februari 102,6 101,4 7,7 7,6 113,8 112,9 0,4 -0,1 102,6 101,4 7,7 7,6
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 maart 117,1 115,2 5,8 5,7 114,4 113,5 0,6 0,5 116,1 114,2 3,0 2,9
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 1e kwartaal 108,7 107,6 5,4 5,2 113,8 113,1 2,5 2,6 108,7 107,7 4,6 4,5
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 april 119,1 117,5 4,3 4,0 114,8 113,9 0,3 0,4 119,0 117,3 6,8 6,3
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 mei 123,1 121,9 7,6 6,5 117,0 115,8 2,0 1,7 125,2 124,0 8,3 7,1
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 juni 117,7 117,7 7,0 8,8 116,4 116,5 -0,6 0,6 115,8 115,9 3,8 5,8
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 2e kwartaal 120,0 119,1 6,3 6,4 116,1 115,4 2,0 2,0 120,0 119,1 6,3 6,4
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 juli 118,0 116,7 7,2 6,7 115,3 114,0 -0,9 -2,1 118,3 117,0 9,9 9,4
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 augustus 109,2 108,2 7,4 6,5 116,9 115,6 1,4 1,3 111,2 110,2 7,8 6,8
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 september 111,6 111,5 6,0 5,9 116,7 115,8 -0,2 0,2 108,9 108,9 5,1 5,0
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 3e kwartaal 112,9 112,1 6,9 6,4 116,3 115,2 0,2 -0,2 112,8 112,0 7,6 7,1
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 oktober 120,7 120,5 5,6 5,6 116,7 116,1 0,0 0,2 122,1 122,0 6,5 6,5
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 november 119,1 118,4 3,2 3,1 116,5 115,5 -0,2 -0,5 120,7 119,8 3,3 3,0
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 december 125,3 123,8 6,8 6,2 118,4 117,0 1,6 1,2 122,5 121,0 6,3 5,7
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 4e kwartaal 121,7 120,9 5,2 5,0 117,2 116,2 0,8 0,9 121,8 120,9 5,3 5,1
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 115,8 114,9 5,9 5,7 115,9 115,0 6,0 5,8 115,8 114,9 6,0 5,8
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 januari* 110,6 110,5 4,0 4,0 118,6 118,1 0,0 0,8 112,4 112,2 4,5 4,4
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 februari* 112,0 110,5 9,2 8,9 125,0 123,6 5,4 4,7 112,7 111,1 9,8 9,5
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 maart* 126,2 125,0 7,8 8,5 123,8 123,6 -0,9 0,0 123,4 122,3 6,3 7,0
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 1e kwartaal* 116,3 115,3 7,0 7,1 122,5 121,8 4,4 4,7 116,1 115,2 6,8 7,0
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 april* 131,7 130,3 10,6 10,9 125,6 125,0 1,4 1,1 132,9 131,7 11,7 12,2
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 mei* 146,3 142,4 18,9 16,8 137,8 134,2 9,8 7,4 145,2 141,3 16,0 14,0
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 juni* 145,9 142,1 24,0 20,7 143,6 139,9 4,1 4,2 145,7 141,8 25,8 22,3
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 2e Kwartaal* 141,3 138,3 17,8 16,1 135,7 133,0 10,8 9,3 141,3 138,2 17,7 16,1
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 juli* 142,4 139,1 20,7 19,2 137,4 134,4 -4,3 -3,9 144,7 141,3 22,4 20,8
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2017 1e kwartaal 111,7 109,4 8,0 6,5 111,7 109,4 2,6 2,7 111,4 109,1 7,7 6,2
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2017 2e kwartaal 110,4 107,9 6,5 6,5 113,7 111,9 1,7 2,2 110,4 107,9 6,4 6,5
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2017 3e kwartaal 113,7 111,9 11,6 11,7 116,7 114,4 2,7 2,3 114,1 112,3 11,7 11,8
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2017 4e kwartaal 123,4 120,5 7,6 7,1 117,0 114,0 0,2 -0,4 122,6 119,6 6,5 6,0
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2017 114,8 112,5 8,4 7,9 114,8 112,4 8,4 7,9 114,6 112,2 8,0 7,6
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2018 januari 119,4 116,4 2,7 1,7 116,5 113,0 0,2 -0,2 119,6 116,6 5,1 4,2
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2018 februari 107,9 103,1 4,9 2,5 115,7 110,3 -0,7 -2,3 107,9 103,1 4,9 2,5
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2018 maart 124,0 118,8 6,9 4,9 118,8 114,2 2,6 3,5 126,4 121,0 7,6 5,5
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2018 1e kwartaal 117,1 112,8 4,8 3,1 117,0 112,5 0,0 -1,3 117,9 113,6 5,9 4,1
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2018 april 115,5 110,1 3,9 1,4 117,2 112,4 -1,4 -1,6 112,9 107,6 2,8 0,4
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2018 mei 113,9 108,7 1,8 -0,7 115,3 110,6 -1,6 -1,6 115,1 109,8 2,6 0,1
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2018 juni 110,3 104,9 1,9 -0,8 116,8 111,8 1,3 1,1 111,7 106,3 2,1 -0,6
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2018 2e kwartaal 113,2 107,9 2,5 0,0 116,4 111,6 -0,5 -0,8 113,2 107,9 2,5 0,0
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2018 juli 113,0 108,6 -3,9 -6,0 111,8 107,7 -4,2 -3,7 110,8 106,5 -4,3 -6,4
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2018 augustus 113,4 109,4 0,1 -2,2 116,3 111,5 4,0 3,5 114,9 110,9 0,3 -2,0
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2018 september 111,4 107,3 1,0 -1,0 118,4 113,5 1,8 1,9 109,9 105,9 -1,7 -3,7
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2018 3e kwartaal 112,6 108,4 -1,0 -3,1 115,5 110,9 -0,8 -0,6 111,9 107,7 -1,9 -4,0
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2018 oktober 124,6 119,4 0,3 -2,1 118,3 112,9 -0,1 -0,6 124,7 119,6 2,6 0,3
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2018 november 124,7 119,3 3,0 1,1 121,3 115,9 2,6 2,7 126,2 120,7 3,5 1,5
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2018 december 129,3 123,6 3,4 1,5 120,6 115,2 -0,6 -0,6 127,2 121,6 2,5 0,7
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2018 4e kwartaal 126,2 120,7 2,2 0,2 120,1 114,7 3,9 3,4 126,1 120,6 2,9 0,8
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2018 117,3 112,5 2,1 0,0 117,2 112,4 2,1 0,0 117,3 112,5 2,3 0,2
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 januari 122,2 117,3 2,3 0,8 121,1 115,6 0,5 0,4 123,4 118,5 3,2 1,7
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 februari 115,4 109,9 7,0 6,5 122,9 117,2 1,5 1,4 115,4 109,9 7,0 6,5
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 maart 130,7 123,8 5,3 4,3 124,7 118,8 1,4 1,4 129,7 122,9 2,6 1,6
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 1e kwartaal 122,7 117,0 4,8 3,8 122,9 117,2 2,4 2,2 122,9 117,1 4,2 3,1
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 april 123,4 117,3 6,8 6,6 124,6 119,2 -0,1 0,3 123,4 117,4 9,4 9,1
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 mei 128,1 121,5 12,5 11,8 128,9 123,0 3,5 3,2 129,8 123,1 12,8 12,1
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 juni 119,1 113,7 8,0 8,4 125,8 120,5 -2,4 -2,0 117,5 112,2 5,2 5,6
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 2e kwartaal 123,6 117,5 9,1 8,9 126,4 120,9 2,9 3,2 123,6 117,6 9,2 9,0
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 juli 124,2 118,0 10,0 8,6 124,4 117,6 -1,1 -2,4 124,4 118,1 12,3 10,9
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 augustus 122,8 117,0 8,3 6,9 125,5 119,2 0,9 1,3 125,1 119,2 8,9 7,6
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 september 119,1 114,1 6,9 6,4 126,5 120,7 0,8 1,3 116,4 111,6 5,9 5,4
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 3e kwartaal 122,0 116,4 8,4 7,3 125,5 119,2 -0,8 -1,4 122,0 116,3 9,0 8,0
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 oktober 135,1 129,5 8,4 8,5 127,8 122,0 1,0 1,1 136,5 130,8 9,4 9,4
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 november 130,0 124,5 4,3 4,4 127,0 121,2 -0,6 -0,6 131,7 126,0 4,3 4,4
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 december 137,8 130,8 6,5 5,8 128,4 122,2 1,1 0,8 135,1 128,3 6,2 5,5
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 4e kwartaal 134,3 128,3 6,4 6,2 127,8 121,8 1,8 2,2 134,4 128,4 6,6 6,4
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 125,7 119,8 7,1 6,5 125,6 119,8 7,1 6,5 125,7 119,8 7,2 6,6
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2020 januari* 126,4 122,1 3,4 4,1 127,0 121,8 -1,4 -0,6 128,0 123,7 3,7 4,4
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2020 februari* 125,0 119,2 8,3 8,5 134,6 128,3 6,0 5,3 125,8 119,9 9,0 9,2
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2020 maart* 121,3 115,8 -7,2 -6,5 115,9 111,3 -13,9 -13,2 118,9 113,6 -8,3 -7,6
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2020 1e kwartaal* 124,2 119,0 1,2 1,7 125,9 120,5 -1,7 -1,2 124,3 119,1 1,2 1,7
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2020 april* 115,5 110,0 -6,4 -6,2 116,6 111,7 0,6 0,3 116,3 110,8 -5,7 -5,6
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2020 mei* 138,8 130,5 8,3 7,4 139,0 131,6 19,2 17,9 137,8 129,6 6,1 5,2
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2020 juni* 149,6 140,9 25,6 23,9 157,3 148,6 13,1 12,9 149,7 141,0 27,4 25,6
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2020 2e Kwartaal* 134,7 127,2 9,0 8,2 137,6 130,6 9,3 8,4 134,6 127,1 8,9 8,1
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2020 juli* 152,2 143,8 22,5 21,9 148,8 140,7 -5,4 -5,3 154,2 145,7 24,0 23,4
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2017 1e kwartaal 101,4 101,3 10,6 10,0 110,7 110,7 3,3 2,5 101,5 101,3 10,6 10,0
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2017 2e kwartaal 121,7 121,9 7,6 7,7 110,4 111,0 -0,2 0,3 121,7 121,9 7,7 7,7
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2017 3e kwartaal 109,6 111,1 6,6 6,7 111,7 112,8 1,1 1,6 109,6 111,1 6,5 6,6
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2017 4e kwartaal 112,2 113,9 5,0 5,3 112,2 113,6 0,5 0,7 111,4 113,1 4,0 4,4
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2017 111,2 112,0 7,4 7,4 111,2 112,0 7,4 7,4 111,1 111,8 7,1 7,1
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2018 januari 98,8 101,1 4,4 5,9 113,3 115,3 2,0 2,1 99,3 101,5 7,4 8,8
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2018 februari 96,0 97,7 0,6 2,3 110,8 112,8 -2,2 -2,2 96,0 97,7 0,6 2,3
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2018 maart 113,7 114,5 -0,5 1,5 111,0 112,9 0,2 0,1 115,8 116,6 -0,6 1,3
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2018 1e kwartaal 102,8 104,4 1,4 3,1 111,7 113,7 -0,4 0,1 103,7 105,3 2,2 3,9
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2018 april 129,9 131,7 6,4 7,6 116,4 118,7 4,8 5,1 126,8 128,8 5,8 7,1
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2018 mei 130,0 134,3 5,9 9,6 114,9 118,6 -1,3 0,0 131,4 135,9 6,5 10,3
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2018 juni 123,0 123,3 2,2 2,2 115,4 116,7 0,4 -1,6 124,5 124,6 2,1 1,9
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2018 2e kwartaal 127,6 129,7 4,9 6,5 115,6 118,0 3,4 3,8 127,6 129,8 4,8 6,4
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2018 juli 121,1 122,5 1,6 2,1 114,6 116,3 -0,7 -0,3 118,3 119,8 1,0 1,6
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2018 augustus 102,8 105,7 1,4 2,8 114,1 116,6 -0,4 0,2 104,6 107,6 2,3 3,6
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2018 september 112,4 115,4 3,9 4,5 115,9 118,2 1,5 1,3 110,4 113,3 0,8 1,5
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2018 3e kwartaal 112,1 114,5 2,3 3,1 114,9 117,0 -0,6 -0,8 111,1 113,6 1,3 2,2
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2018 oktober 119,0 122,8 4,7 6,3 116,9 119,9 0,9 1,5 119,6 123,3 7,8 9,2
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2018 november 116,9 120,0 4,0 5,7 117,8 120,5 0,8 0,5 118,6 121,7 4,3 5,9
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2018 december 114,3 117,1 3,3 3,9 115,8 118,3 -1,7 -1,8 112,1 115,0 2,4 3,2
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2018 4e kwartaal 116,7 120,0 4,0 5,3 116,9 119,6 1,7 2,2 116,8 120,0 4,8 6,1
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2018 114,8 117,2 3,2 4,6 114,8 117,1 3,2 4,5 114,8 117,1 3,4 4,7
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 januari 105,1 108,5 6,4 7,4 120,4 123,8 3,9 4,6 106,4 109,9 7,2 8,3
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 februari 105,2 107,2 9,6 9,8 120,2 122,9 -0,2 -0,7 105,2 107,2 9,6 9,8
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 maart 122,8 124,5 8,0 8,7 120,0 123,0 -0,1 0,0 121,4 123,1 4,9 5,6
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 1e kwartaal 111,0 113,4 8,0 8,6 120,2 123,2 2,9 3,0 111,0 113,4 7,1 7,7
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 april 134,3 136,0 3,4 3,3 120,8 123,3 0,6 0,2 134,2 135,8 5,8 5,5
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 mei 136,6 139,0 5,1 3,5 121,8 123,3 0,8 0,0 139,2 141,5 5,9 4,2
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 juni 133,3 137,2 8,4 11,3 123,9 128,1 1,8 3,9 130,9 135,0 5,1 8,3
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 2e kwartaal 134,7 137,4 5,6 5,9 122,2 124,9 1,6 1,3 134,8 137,4 5,6 5,9
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 juli 129,7 131,7 7,1 7,5 122,7 125,3 -1,0 -2,2 130,2 132,1 10,1 10,3
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 augustus 113,0 115,5 9,9 9,3 125,8 128,1 2,5 2,2 115,1 117,6 10,0 9,3
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 september 120,7 124,1 7,4 7,6 124,1 126,8 -1,3 -1,0 117,8 121,3 6,8 7,1
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 3e kwartaal 121,1 123,8 8,1 8,1 124,2 126,7 1,7 1,5 121,0 123,7 9,0 8,9
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 oktober 125,5 129,4 5,5 5,4 123,4 126,5 -0,5 -0,3 127,1 131,2 6,2 6,3
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 november 123,5 126,5 5,6 5,4 124,6 127,2 1,0 0,6 125,0 127,7 5,3 4,9
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 december 123,6 125,8 8,2 7,4 126,2 128,2 1,3 0,8 120,7 122,9 7,7 6,9
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 4e kwartaal 124,2 127,2 6,4 6,1 124,8 127,3 0,5 0,4 124,3 127,3 6,4 6,0
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 122,8 125,5 6,9 7,1 122,8 125,5 7,0 7,2 122,8 125,4 6,9 7,1
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2020 januari* 110,9 113,5 5,5 4,6 127,1 129,4 0,7 1,0 113,1 115,6 6,3 5,1
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2020 februari* 117,0 118,4 11,3 10,5 134,0 136,1 5,5 5,2 117,5 118,9 11,7 10,9
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2020 maart* 151,5 153,4 23,4 23,2 149,0 152,1 11,1 11,8 147,9 149,9 21,8 21,8
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2020 1e kwartaal* 126,5 128,4 13,9 13,2 136,7 139,2 9,5 9,4 126,2 128,1 13,7 13,0
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2020 april* 169,4 171,0 26,1 25,7 152,1 154,6 2,1 1,7 171,3 173,2 27,7 27,5
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2020 mei* 177,6 176,4 30,0 26,9 157,8 156,4 3,8 1,1 175,8 174,5 26,3 23,3
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2020 juni* 165,8 165,0 24,4 20,2 153,3 153,0 -2,9 -2,1 165,7 164,7 26,6 22,0
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2020 2e Kwartaal* 171,0 170,8 26,9 24,3 154,4 154,7 13,0 11,1 170,9 170,8 26,9 24,3
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2020 juli* 156,6 156,7 20,7 19,0 147,2 148,3 -3,9 -3,1 159,5 159,6 22,5 20,8
47528 Bouwmarkten 2017 1e kwartaal 97,2 97,1 7,0 6,4 109,5 109,4 3,0 2,0 97,0 96,8 6,7 6,2
47528 Bouwmarkten 2017 2e kwartaal 124,3 124,5 6,4 6,5 110,3 111,0 0,7 1,5 124,3 124,4 6,4 6,5
47528 Bouwmarkten 2017 3e kwartaal 112,7 114,2 4,7 4,8 110,6 111,8 0,2 0,7 113,0 114,5 5,0 5,1
47528 Bouwmarkten 2017 4e kwartaal 108,2 109,8 5,4 5,7 111,9 113,3 1,2 1,4 107,5 109,1 4,3 4,7
47528 Bouwmarkten 2017 110,6 111,4 5,9 5,8 110,6 111,4 5,9 5,9 110,4 111,2 5,6 5,6
47528 Bouwmarkten 2018 januari 98,3 100,6 5,1 6,7 112,2 114,2 0,7 0,8 98,3 100,5 7,1 8,6
47528 Bouwmarkten 2018 februari 90,5 92,1 2,5 4,3 110,8 112,7 -1,2 -1,3 90,5 92,1 2,5 4,3
47528 Bouwmarkten 2018 maart 108,7 109,5 -1,1 0,9 110,0 111,9 -0,7 -0,7 110,8 111,5 -0,2 1,7
47528 Bouwmarkten 2018 1e kwartaal 99,2 100,7 2,0 3,8 111,0 112,9 -0,8 -0,3 99,9 101,4 2,9 4,7
47528 Bouwmarkten 2018 april 137,8 139,6 7,6 8,8 118,4 120,7 7,6 7,9 135,1 137,1 6,5 7,8
47528 Bouwmarkten 2018 mei 134,9 139,4 8,6 12,4 115,3 119,3 -2,6 -1,1 136,0 140,6 9,5 13,4
47528 Bouwmarkten 2018 juni 120,8 121,0 0,1 0,0 114,9 116,3 -0,4 -2,5 122,2 122,2 0,3 0,1
47528 Bouwmarkten 2018 2e kwartaal 131,1 133,4 5,5 7,2 116,2 118,8 4,7 5,2 131,1 133,3 5,5 7,1
47528 Bouwmarkten 2018 juli 125,5 126,9 2,0 2,6 113,7 115,2 -1,0 -1,0 123,0 124,5 0,9 1,4
47528 Bouwmarkten 2018 augustus 110,6 113,7 0,4 1,7 112,6 115,0 -1,0 -0,2 111,6 114,7 0,6 1,9
47528 Bouwmarkten 2018 september 111,0 113,9 5,8 6,3 116,9 119,2 3,8 3,6 110,2 113,1 3,8 4,5
47528 Bouwmarkten 2018 3e kwartaal 115,7 118,2 2,6 3,5 114,4 116,5 -1,6 -1,9 114,9 117,5 1,7 2,6
47528 Bouwmarkten 2018 oktober 113,1 116,6 5,2 6,8 116,3 119,3 -0,5 0,1 113,0 116,6 7,2 8,7
47528 Bouwmarkten 2018 november 106,4 109,2 1,9 3,6 115,6 118,2 -0,6 -0,9 107,3 110,0 1,9 3,5
47528 Bouwmarkten 2018 december 114,7 117,6 2,0 2,5 114,4 116,8 -1,1 -1,2 113,7 116,7 1,8 2,5
47528 Bouwmarkten 2018 4e kwartaal 111,4 114,4 3,0 4,3 115,4 118,1 0,9 1,4 111,4 114,4 3,6 4,9
47528 Bouwmarkten 2018 114,4 116,7 3,4 4,8 114,3 116,6 3,3 4,7 114,3 116,6 3,5 4,9
47528 Bouwmarkten 2019 januari 104,9 108,2 6,7 7,6 119,4 122,9 4,4 5,3 105,9 109,3 7,7 8,7
47528 Bouwmarkten 2019 februari 98,0 99,8 8,3 8,3 118,8 121,5 -0,6 -1,2 98,0 99,8 8,3 8,3
47528 Bouwmarkten 2019 maart 115,5 117,0 6,3 6,9 117,5 120,2 -1,0 -1,1 114,7 116,1 3,5 4,1
47528 Bouwmarkten 2019 1e kwartaal 106,1 108,3 7,0 7,6 118,6 121,5 2,7 2,9 106,2 108,4 6,3 6,9
47528 Bouwmarkten 2019 april 136,9 138,6 -0,6 -0,8 117,4 119,6 -0,1 -0,5 136,6 138,2 1,2 0,8
47528 Bouwmarkten 2019 mei 134,9 137,1 0,0 -1,7 117,1 118,0 -0,2 -1,3 136,0 138,1 0,0 -1,8
47528 Bouwmarkten 2019 juni 130,6 134,4 8,1 11,0 121,6 125,8 3,9 6,7 129,9 133,7 6,3 9,5
47528 Bouwmarkten 2019 2e kwartaal 134,2 136,7 2,3 2,5 118,7 121,1 0,1 -0,3 134,2 136,7 2,3 2,5
47528 Bouwmarkten 2019 juli 130,0 131,8 3,6 3,9 117,7 120,0 -3,3 -4,7 129,8 131,6 5,6 5,7
47528 Bouwmarkten 2019 augustus 115,2 117,7 4,1 3,5 117,7 119,8 0,1 -0,1 117,4 119,9 5,2 4,5
47528 Bouwmarkten 2019 september 112,0 115,0 0,9 0,9 117,8 120,3 0,1 0,4 109,8 112,9 -0,3 -0,1
47528 Bouwmarkten 2019 3e kwartaal 119,1 121,5 2,9 2,8 117,7 120,0 -0,8 -0,9 119,0 121,5 3,6 3,4
47528 Bouwmarkten 2019 oktober 112,9 116,4 -0,1 -0,2 117,0 119,6 -0,7 -0,6 114,0 117,5 0,9 0,8
47528 Bouwmarkten 2019 november 110,5 113,0 3,8 3,5 119,5 122,0 2,1 2,0 111,6 113,9 4,1 3,5
47528 Bouwmarkten 2019 december 119,3 121,2 3,9 3,1 119,9 121,6 0,3 -0,3 116,9 118,9 2,8 1,9
47528 Bouwmarkten 2019 4e kwartaal 114,2 116,9 2,5 2,1 118,8 121,1 0,9 0,9 114,2 116,8 2,5 2,1
47528 Bouwmarkten 2019 118,4 120,8 3,5 3,6 118,4 120,9 3,7 3,7 118,4 120,8 3,6 3,6
47528 Bouwmarkten 2020 januari* 105,1 107,4 0,2 -0,8 119,3 121,5 -0,5 -0,1 105,9 108,2 0,1 -1,0
47528 Bouwmarkten 2020 februari* 105,5 106,7 7,7 6,9 127,9 129,9 7,2 6,9 106,8 108,0 8,9 8,2
47528 Bouwmarkten 2020 maart* 146,5 148,2 26,8 26,6 149,4 152,5 16,8 17,4 143,7 145,4 25,2 25,2
47528 Bouwmarkten 2020 1e kwartaal* 119,0 120,8 12,2 11,5 132,2 134,6 11,3 11,2 118,8 120,5 11,9 11,2
47528 Bouwmarkten 2020 april* 184,8 186,4 35,0 34,5 158,4 160,8 6,0 5,5 186,6 188,4 36,5 36,3
47528 Bouwmarkten 2020 mei* 188,1 186,6 39,4 36,1 163,1 161,0 3,0 0,1 186,8 185,2 37,3 34,0
47528 Bouwmarkten 2020 juni* 162,8 161,8 24,7 20,4 150,8 150,6 -7,5 -6,5 162,5 161,3 25,1 20,6
47528 Bouwmarkten 2020 2e Kwartaal* 178,6 178,3 33,1 30,4 157,4 157,5 19,1 17,0 178,6 178,3 33,1 30,4
47528 Bouwmarkten 2020 juli* 158,8 158,8 22,2 20,4 144,0 144,7 -4,5 -3,9 160,1 159,9 23,3 21,6
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2017 1e kwartaal 102,5 100,0 3,5 1,7 105,3 102,6 0,8 0,8 102,2 99,7 3,1 1,4
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2017 2e kwartaal 102,8 100,2 3,3 2,9 106,2 104,1 0,9 1,5 102,8 100,2 3,2 2,9
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2017 3e kwartaal 104,8 103,0 8,1 8,2 108,1 105,8 1,8 1,6 105,2 103,4 8,3 8,4
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2017 4e kwartaal 116,2 113,4 2,5 2,3 107,1 104,4 -0,9 -1,3 115,4 112,6 1,3 1,1
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2017 106,6 104,2 4,3 3,7 106,7 104,2 4,3 3,7 106,4 104,0 3,9 3,3
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2018 januari 107,9 105,6 2,3 2,2 107,4 104,6 1,1 1,1 108,0 105,7 4,9 4,8
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2018 februari 95,8 92,0 0,7 -0,8 104,7 100,3 -2,5 -4,1 95,8 92,0 0,7 -0,8
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2018 maart 109,5 105,3 2,3 1,2 106,9 103,3 2,1 2,9 111,7 107,4 3,1 1,9
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2018 1e kwartaal 104,4 101,0 1,8 0,9 106,4 102,7 -0,7 -1,6 105,2 101,7 3,0 2,0
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2018 april 102,8 98,5 0,3 -1,4 105,7 102,1 -1,1 -1,2 100,2 96,1 -1,2 -2,7
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2018 mei 102,4 98,3 -2,0 -3,6 104,2 100,5 -1,5 -1,5 103,4 99,3 -1,1 -2,8
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2018 juni 100,1 96,0 -1,2 -2,8 105,6 101,7 1,3 1,2 101,7 97,4 -0,6 -2,2
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2018 2e kwartaal 101,8 97,6 -1,0 -2,6 105,2 101,4 -1,1 -1,3 101,8 97,6 -1,0 -2,6
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2018 juli 101,8 98,7 -6,0 -7,1 101,7 98,6 -3,7 -3,1 99,6 96,5 -6,6 -7,7
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2018 augustus 102,0 99,1 -2,3 -3,8 105,1 101,5 3,4 3,0 103,4 100,4 -2,0 -3,5
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2018 september 100,2 97,3 -1,5 -2,4 106,5 103,0 1,3 1,4 98,9 96,2 -4,3 -5,2
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2018 3e kwartaal 101,3 98,4 -3,3 -4,5 104,4 101,0 -0,7 -0,4 100,6 97,7 -4,3 -5,5
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2018 oktober 111,4 107,5 -1,9 -3,4 106,3 102,2 -0,2 -0,8 111,6 107,6 0,7 -0,9
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2018 november 114,3 110,2 0,3 -0,9 108,5 104,3 2,1 2,1 115,6 111,3 0,7 -0,5
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2018 december 121,1 116,6 -0,1 -1,1 107,3 103,2 -1,1 -1,1 119,1 114,8 -1,2 -2,2
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2018 4e kwartaal 115,6 111,4 -0,5 -1,8 107,3 103,2 2,8 2,2 115,4 111,3 0,0 -1,2
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2018 105,8 102,1 -0,8 -2,0 105,8 102,1 -0,8 -2,0 105,8 102,1 -0,6 -1,8
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2019 januari 107,9 104,5 0,0 -1,0 108,3 104,4 0,9 1,2 109,0 105,5 0,9 -0,2
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2019 februari 101,2 96,8 5,6 5,2 109,4 104,9 1,0 0,5 101,2 96,8 5,6 5,2
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2019 maart 113,7 108,4 3,8 2,9 110,6 106,0 1,2 1,0 113,0 107,7 1,2 0,2
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2019 1e kwartaal 107,6 103,2 3,1 2,2 109,4 105,1 1,9 1,8 107,8 103,3 2,4 1,6
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2019 april 108,0 103,2 5,1 4,8 110,6 106,4 0,0 0,5 107,9 103,1 7,7 7,4
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2019 mei 112,4 107,8 9,8 9,6 113,7 109,5 2,8 2,9 113,9 109,2 10,2 10,0
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2019 juni 105,6 101,8 5,4 6,0 111,1 107,3 -2,3 -2,0 104,2 100,5 2,5 3,2
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2019 2e kwartaal 108,7 104,3 6,8 6,8 111,8 107,8 2,2 2,6 108,7 104,3 6,8 6,9
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2019 juli 109,2 104,7 7,2 6,0 109,9 104,9 -1,0 -2,2 109,3 104,8 9,7 8,5
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2019 augustus 107,4 102,8 5,2 3,8 110,5 105,4 0,5 0,5 109,5 104,8 5,9 4,5
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2019 september 105,1 101,4 4,9 4,2 111,7 107,3 1,1 1,7 102,5 99,0 3,6 2,9
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2019 3e kwartaal 107,2 103,0 5,8 4,7 110,7 105,9 -1,0 -1,8 107,1 102,9 6,4 5,3
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2019 oktober 118,0 113,7 5,9 5,8 112,2 107,8 0,4 0,5 119,2 114,9 6,8 6,7
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2019 november 116,3 111,9 1,7 1,6 111,2 106,7 -0,9 -1,1 118,0 113,5 2,1 1,9
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2019 december 127,2 121,9 5,0 4,5 112,9 108,3 1,6 1,5 124,5 119,3 4,5 3,9
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2019 4e kwartaal 120,5 115,8 4,2 4,0 112,1 107,6 1,3 1,6 120,5 115,9 4,4 4,2
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2019 111,0 106,6 4,9 4,4 111,0 106,6 4,9 4,4 111,0 106,6 5,0 4,4
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2020 januari* 110,8 107,9 2,7 3,3 112,5 108,9 -0,8 0,3 112,3 109,3 3,0 3,6
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2020 februari* 108,7 104,2 7,3 7,6 118,5 113,8 5,4 4,5 109,5 105,0 8,2 8,5
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2020 maart* 105,4 101,1 -7,3 -6,7 102,8 99,3 -13,2 -12,8 103,2 99,0 -8,6 -8,0
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2020 1e kwartaal* 108,3 104,4 0,6 1,2 111,3 107,3 -0,9 -0,4 108,4 104,4 0,6 1,1
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2020 april* 101,6 97,3 -5,9 -5,8 103,9 100,2 1,1 0,9 102,3 98,0 -5,2 -5,0
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2020 mei* 122,6 116,1 9,1 7,7 123,5 117,6 18,8 17,3 121,9 115,4 7,0 5,7
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2020 juni* 131,0 124,1 24,1 22,0 137,3 130,3 11,2 10,9 130,9 124,0 25,6 23,4
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2020 2e Kwartaal* 118,4 112,5 9,0 7,9 121,6 116,0 9,2 8,1 118,4 112,5 8,9 7,8
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2020 juli* 132,3 125,4 21,2 19,9 130,4 123,4 -5,0 -5,3 134,1 127,1 22,7 21,3
476 Winkels in recreatieartikelen 2017 1e kwartaal 83,2 80,6 -1,2 -2,0 100,0 96,4 -0,7 -0,7 83,2 80,6 -1,2 -2,0
476 Winkels in recreatieartikelen 2017 2e kwartaal 107,2 102,1 2,1 1,8 100,1 96,6 0,1 0,2 107,2 102,2 2,1 1,8
476 Winkels in recreatieartikelen 2017 3e kwartaal 105,3 101,8 1,7 0,7 100,0 96,0 -0,1 -0,6 105,3 101,8 1,5 0,5
476 Winkels in recreatieartikelen 2017 4e kwartaal 101,4 97,5 -4,3 -4,7 97,5 93,9 -2,5 -2,2 101,2 97,3 -4,8 -5,1
476 Winkels in recreatieartikelen 2017 99,3 95,5 -0,4 -1,0 99,4 95,7 -0,5 -1,0 99,2 95,5 -0,6 -1,2
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 januari 78,1 76,6 1,7 1,5 100,4 97,0 4,2 4,3 77,8 76,3 2,7 2,4
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 februari 76,8 74,7 2,0 2,0 98,9 94,9 -1,5 -2,1 76,8 74,7 2,0 2,0
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 maart 90,4 86,4 -7,3 -7,0 96,0 92,9 -3,0 -2,1 91,8 87,8 -6,8 -6,6
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 1e kwartaal 81,8 79,3 -1,8 -1,6 98,4 94,9 1,0 1,1 82,1 79,6 -1,3 -1,2
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 april 99,2 94,5 -1,7 -1,6 98,6 95,3 2,7 2,6 97,9 93,2 -2,4 -2,3
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 mei 107,7 102,6 1,9 2,2 99,5 96,1 0,8 0,8 107,8 102,8 2,6 3,0
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 juni 113,6 109,2 -1,1 -0,7 99,5 95,9 0,0 -0,2 115,0 110,4 -1,0 -0,7
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 2e kwartaal 106,8 102,1 -0,3 0,0 99,2 95,8 0,8 0,9 106,9 102,2 -0,3 0,0
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 juli 116,0 113,1 -0,4 -0,6 99,4 95,2 -0,1 -0,8 114,3 111,4 -1,1 -1,3
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 augustus 108,3 106,1 4,6 5,9 102,3 98,5 3,0 3,5 109,4 107,2 5,6 6,9
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 september 92,4 89,0 -3,6 -2,5 96,8 93,1 -5,4 -5,5 91,8 88,5 -5,1 -4,1
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 3e kwartaal 105,5 102,7 0,3 1,0 99,5 95,6 0,3 -0,2 105,2 102,4 -0,1 0,5
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 oktober 92,4 86,8 2,9 0,8 99,2 94,4 2,5 1,4 92,0 86,4 3,8 1,8
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 november 100,9 94,6 -2,1 -4,1 100,1 94,9 0,9 0,5 101,7 95,4 -1,6 -3,6
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 december 109,7 104,5 -1,5 -3,1 96,9 92,3 -3,1 -2,6 108,8 103,6 -2,4 -4,0
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 4e kwartaal 101,0 95,3 -0,4 -2,3 98,7 93,9 -0,8 -1,8 100,9 95,1 -0,3 -2,2
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 98,8 94,8 -0,5 -0,7 99,0 95,0 -0,5 -0,7 98,8 94,8 -0,5 -0,7
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 januari 77,0 74,4 -1,4 -2,9 97,1 92,3 0,1 0,0 77,3 74,8 -0,7 -2,0
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 februari 75,4 72,3 -1,8 -3,3 96,9 92,0 -0,2 -0,4 75,1 72,0 -2,2 -3,7
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 maart 90,5 85,5 0,1 -1,0 95,1 90,7 -1,9 -1,4 90,9 85,8 -1,0 -2,2
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 1e kwartaal 81,0 77,4 -1,0 -2,3 96,3 91,7 -2,4 -2,3 81,1 77,5 -1,2 -2,6
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 april 97,4 92,1 -1,8 -2,5 94,4 90,3 -0,7 -0,5 96,4 91,1 -1,6 -2,3
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 mei 104,1 98,3 -3,3 -4,1 94,5 90,1 0,0 -0,2 105,9 100,1 -1,7 -2,6
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 juni 107,8 102,7 -5,1 -6,0 93,8 89,4 -0,7 -0,8 107,2 102,1 -6,8 -7,6
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 2e kwartaal 103,1 97,7 -3,5 -4,3 94,2 89,9 -2,2 -1,9 103,2 97,8 -3,5 -4,3
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 juli 113,4 110,2 -2,3 -2,6 94,8 90,3 1,1 1,0 112,4 109,2 -1,7 -2,0
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 augustus 106,4 102,8 -1,8 -3,1 97,6 92,5 3,0 2,4 109,1 105,4 -0,3 -1,7
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 september 90,9 86,4 -1,6 -2,9 95,9 91,1 -1,7 -1,5 88,8 84,3 -3,3 -4,7
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 3e kwartaal 103,6 99,8 -1,9 -2,9 96,1 91,3 2,0 1,5 103,4 99,6 -1,7 -2,7
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 oktober 89,0 83,4 -3,7 -3,9 97,8 92,6 1,9 1,7 89,3 83,8 -2,9 -3,0
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 november 93,6 87,5 -7,2 -7,5 98,5 93,6 0,7 1,0 95,4 89,1 -6,2 -6,6
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 december 106,2 100,0 -3,2 -4,4 98,2 93,1 -0,3 -0,5 103,5 97,4 -4,9 -6,1
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 4e kwartaal 96,3 90,3 -4,7 -5,3 98,2 93,1 2,1 2,0 96,1 90,1 -4,7 -5,3
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 96,0 91,3 -2,8 -3,7 96,2 91,5 -2,8 -3,7 95,9 91,2 -2,9 -3,8
476 Winkels in recreatieartikelen 2020 januari* 78,7 75,5 2,2 1,4 100,3 94,9 2,3 2,0 80,0 76,7 3,4 2,6
476 Winkels in recreatieartikelen 2020 februari* 80,0 76,2 6,2 5,4 103,8 98,4 3,5 3,7 81,8 77,9 8,9 8,2
476 Winkels in recreatieartikelen 2020 maart* 82,6 77,8 -8,7 -9,0 87,4 83,3 -15,8 -15,3 80,4 75,7 -11,5 -11,8
476 Winkels in recreatieartikelen 2020 1e kwartaal* 80,5 76,5 -0,6 -1,2 97,2 92,2 -0,9 -0,9 80,7 76,8 -0,5 -1,0
476 Winkels in recreatieartikelen 2020 april* 92,4 87,2 -5,1 -5,4 90,0 85,6 3,0 2,7 93,0 87,9 -3,4 -3,5
476 Winkels in recreatieartikelen 2020 mei* 122,1 115,9 17,3 17,9 109,4 104,7 21,5 22,3 122,6 116,2 15,8 16,1
476 Winkels in recreatieartikelen 2020 juni* 133,1 126,9 23,5 23,6 113,1 107,7 3,4 2,9 131,7 125,5 22,9 22,9
476 Winkels in recreatieartikelen 2020 2e Kwartaal* 115,9 110,0 12,4 12,6 104,2 99,3 7,2 7,8 115,8 109,9 12,2 12,4
476 Winkels in recreatieartikelen 2020 juli* 133,9 128,7 18,1 16,8 110,6 103,8 -2,2 -3,6 136,1 130,9 21,1 19,9
4765 Speelgoedwinkels 2017 1e kwartaal 72,0 71,6 1,4 3,2 99,9 100,0 0,1 1,8 72,0 71,6 1,4 3,2
4765 Speelgoedwinkels 2017 2e kwartaal 71,5 70,3 -4,4 -3,5 92,8 92,1 -7,2 -7,9 71,5 70,3 -4,4 -3,5
4765 Speelgoedwinkels 2017 3e kwartaal 79,7 76,2 -5,1 -7,4 91,6 88,4 -1,2 -4,0 79,7 76,2 -5,1 -7,4
4765 Speelgoedwinkels 2017 4e kwartaal 145,0 139,2 -10,8 -13,8 88,1 83,6 -3,8 -5,5 145,0 139,2 -10,8 -13,8
4765 Speelgoedwinkels 2017 92,0 89,3 -6,1 -7,4 93,1 91,0 -5,0 -5,7 92,0 89,3 -6,1 -7,4
4765 Speelgoedwinkels 2018 januari 64,9 61,2 -3,9 -8,3 93,6 87,7 3,8 1,7 64,9 61,2 -3,9 -8,3
4765 Speelgoedwinkels 2018 februari 58,8 55,1 -13,0 -18,1 84,8 79,4 -9,4 -9,4 58,8 55,1 -13,0 -18,1
4765 Speelgoedwinkels 2018 maart 63,6 58,8 -21,5 -27,3 83,2 77,9 -1,9 -2,0 63,6 58,8 -21,5 -27,3
4765 Speelgoedwinkels 2018 1e kwartaal 62,4 58,4 -13,3 -18,5 87,2 81,6 -1,1 -2,3 62,4 58,4 -13,3 -18,5
4765 Speelgoedwinkels 2018 april 56,2 52,6 -15,4 -20,2 80,5 75,5 -3,2 -3,1 56,2 52,6 -15,4 -20,2
4765 Speelgoedwinkels 2018 mei 59,3 54,8 -16,7 -22,1 78,6 73,2 -2,3 -3,0 59,3 54,8 -16,7 -22,1
4765 Speelgoedwinkels 2018 juni 69,6 63,9 -9,4 -14,3 84,3 78,2 7,3 6,8 69,6 63,9 -9,4 -14,3
4765 Speelgoedwinkels 2018 2e kwartaal 61,7 57,1 -13,7 -18,8 81,2 75,6 -6,9 -7,3 61,7 57,1 -13,7 -18,8
4765 Speelgoedwinkels 2018 juli 70,5 62,0 -15,3 -23,3 79,1 70,9 -6,2 -9,3 70,5 62,0 -15,3 -23,3
4765 Speelgoedwinkels 2018 augustus 67,8 59,6 -6,3 -13,0 83,6 75,0 5,6 5,7 67,8 59,6 -6,3 -13,0
4765 Speelgoedwinkels 2018 september 66,7 58,9 -20,0 -25,5 73,6 65,7 -12,0 -12,4 66,7 58,9 -20,0 -25,5
4765 Speelgoedwinkels 2018 3e kwartaal 68,3 60,2 -14,2 -21,0 78,8 70,5 -3,0 -6,8 68,3 60,2 -14,2 -21,0
4765 Speelgoedwinkels 2018 oktober 92,3 83,0 -6,2 -11,0 77,7 69,8 5,6 6,3 92,3 83,0 -6,2 -11,0
4765 Speelgoedwinkels 2018 november 145,7 133,3 -18,7 -22,3 72,4 65,7 -6,8 -5,9 145,7 133,3 -18,7 -22,3
4765 Speelgoedwinkels 2018 december 139,9 130,6 -11,0 -14,6 79,5 72,4 9,8 10,1 139,9 130,6 -11,1 -14,6
4765 Speelgoedwinkels 2018 4e kwartaal 126,0 115,6 -13,1 -17,0 76,5 69,3 -2,8 -1,7 126,0 115,6 -13,1 -17,0
4765 Speelgoedwinkels 2018 79,6 72,8 -13,5 -18,5 80,9 74,3 -13,1 -18,4 79,6 72,8 -13,5 -18,5
4765 Speelgoedwinkels 2019 januari 52,5 48,7 -19,1 -20,4 73,8 67,9 -7,1 -6,1 52,5 48,7 -19,1 -20,4
4765 Speelgoedwinkels 2019 februari 35,6 32,2 -39,5 -41,5 49,7 45,0 -32,7 -33,7 35,6 32,2 -39,5 -41,5
4765 Speelgoedwinkels 2019 maart 31,6 28,1 -50,3 -52,2 40,5 36,3 -18,5 -19,3 31,6 28,1 -50,3 -52,2
4765 Speelgoedwinkels 2019 1e kwartaal 39,9 36,4 -36,1 -37,7 54,7 49,8 -28,6 -28,2 39,9 36,4 -36,1 -37,7
4765 Speelgoedwinkels 2019 april 29,8 26,6 -46,9 -49,5 39,9 35,8 -1,5 -1,5 29,8 26,6 -46,9 -49,5
4765 Speelgoedwinkels 2019 mei 29,9 26,3 -49,5 -52,0 40,0 35,5 0,1 -0,9 29,9 26,3 -49,5 -52,0
4765 Speelgoedwinkels 2019 juni 34,1 30,5 -50,9 -52,4 41,3 37,1 3,3 4,5 34,1 30,5 -50,9 -52,4
4765 Speelgoedwinkels 2019 2e kwartaal 31,3 27,8 -49,3 -51,4 40,4 36,1 -26,1 -27,5 31,3 27,8 -49,3 -51,4
4765 Speelgoedwinkels 2019 juli 33,3 29,8 -52,8 -51,8 38,2 35,3 -7,4 -4,7 33,3 29,8 -52,8 -51,8
4765 Speelgoedwinkels 2019 augustus 35,6 31,7 -47,5 -46,9 44,1 39,5 15,4 11,8 35,6 31,7 -47,5 -46,9
4765 Speelgoedwinkels 2019 september 36,1 31,8 -45,9 -46,1 40,8 36,3 -7,6 -8,0 36,1 31,8 -45,9 -46,1
4765 Speelgoedwinkels 2019 3e kwartaal 35,0 31,1 -48,8 -48,3 41,1 37,0 1,7 2,6 35,0 31,1 -48,8 -48,3
4765 Speelgoedwinkels 2019 oktober 48,5 42,7 -47,5 -48,5 43,1 37,4 5,5 3,1 48,5 42,7 -47,5 -48,5
4765 Speelgoedwinkels 2019 november 83,5 75,0 -42,7 -43,7 42,5 38,2 -1,3 2,0 83,5 75,0 -42,7 -43,7
4765 Speelgoedwinkels 2019 december 87,0 78,9 -37,8 -39,5 48,4 43,0 13,9 12,5 87,0 78,9 -37,8 -39,5
4765 Speelgoedwinkels 2019 4e kwartaal 73,0 65,6 -42,1 -43,3 44,6 39,5 8,7 6,7 73,0 65,6 -42,1 -43,3
4765 Speelgoedwinkels 2019 44,8 40,2 -43,7 -44,8 45,2 40,6 -44,1 -45,3 44,8 40,2 -43,7 -44,8
4765 Speelgoedwinkels 2020 januari* . . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2020 februari* . . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2020 maart* . . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2020 1e kwartaal* . . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2020 april* . . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2020 mei* . . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2020 juni* . . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2020 2e Kwartaal* . . . . . . . . . . . .
4765 Speelgoedwinkels 2020 juli* . . . . . . . . . . . .
4771 Winkels in kleding 2017 1e kwartaal 89,8 92,1 5,0 3,8 105,9 104,2 -2,7 -3,2 88,9 91,1 3,9 2,6
4771 Winkels in kleding 2017 2e kwartaal 110,5 106,3 1,4 5,4 104,0 107,1 -1,9 2,8 110,5 106,3 1,4 5,4
4771 Winkels in kleding 2017 3e kwartaal 104,2 110,1 4,2 5,4 105,5 105,8 1,4 -1,2 105,1 111,1 5,3 6,7
4771 Winkels in kleding 2017 4e kwartaal 114,6 112,6 -4,4 -3,5 103,8 103,9 -1,6 -1,8 114,2 112,0 -5,6 -4,8
4771 Winkels in kleding 2017 104,8 105,2 1,2 2,5 104,8 105,3 1,2 2,5 104,7 105,1 0,9 2,2
4771 Winkels in kleding 2018 januari 91,8 102,1 0,1 0,4 106,2 106,5 1,5 3,7 90,0 100,3 2,2 2,6
4771 Winkels in kleding 2018 februari 76,6 81,0 1,9 3,7 103,2 103,5 -2,8 -2,8 76,6 81,0 1,9 3,7
4771 Winkels in kleding 2018 maart 96,1 95,1 -6,3 -1,5 103,1 106,5 -0,1 2,9 99,2 98,3 -4,1 0,9
4771 Winkels in kleding 2018 1e kwartaal 88,2 92,7 -1,8 0,7 104,2 105,5 0,4 1,5 88,6 93,2 -0,3 2,3
4771 Winkels in kleding 2018 april 115,8 109,8 7,4 9,0 109,5 112,3 6,2 5,5 112,9 106,7 3,4 4,6
4771 Winkels in kleding 2018 mei 109,8 103,4 -2,4 -2,8 104,7 107,0 -4,4 -4,7 110,2 104,2 -0,6 -0,6
4771 Winkels in kleding 2018 juni 110,2 109,4 -0,7 -2,1 104,8 105,2 0,0 -1,7 112,7 111,6 1,3 -0,2
4771 Winkels in kleding 2018 2e kwartaal 111,9 107,5 1,3 1,2 106,3 108,2 2,0 2,5 111,9 107,5 1,3 1,2
4771 Winkels in kleding 2018 juli 108,9 117,8 2,2 -0,9 105,8 104,3 1,0 -0,8 105,4 114,1 -0,9 -3,9
4771 Winkels in kleding 2018 augustus 97,2 105,6 2,5 4,4 106,5 107,5 0,7 3,1 98,2 106,6 2,9 4,4
4771 Winkels in kleding 2018 september 107,9 109,3 -3,1 -0,6 102,7 104,7 -3,6 -2,6 109,0 110,6 -3,9 -1,4
4771 Winkels in kleding 2018 3e kwartaal 104,7 110,9 0,4 0,8 105,0 105,5 -1,2 -2,5 104,2 110,5 -0,8 -0,5
4771 Winkels in kleding 2018 oktober 120,1