Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers internetomzet (2015=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 december 413,6 56,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 januari* 400,1 88,6
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 februari* 374,1 103,0
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 maart* 411,0 67,2
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 april* 368,4 17,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 mei* 346,1 14,7
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 juni* 344,2 16,2
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 juli* 292,3 9,8
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 augustus* 280,8 10,4
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 september* 296,8 10,2
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 oktober* 309,9 3,6
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 november* 387,4 5,2
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 december 544,6 71,2
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 januari* 543,1 77,7
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 februari* 521,7 78,3
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 maart* 599,0 55,5
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 april* 572,2 38,0
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 mei* 555,6 25,9
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 juni* 553,9 28,0
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 juli* 480,2 20,2
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 augustus* 447,7 18,7
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 september* 477,9 16,0
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 oktober* 514,6 10,1
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 november* 576,1 14,2
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 december 392,5 42,3
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 januari* 410,0 69,7
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 februari* 338,0 92,6
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 maart* 368,8 46,4
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 april* 259,0 -10,9
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 mei* 250,4 -16,1
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 juni* 243,0 -14,4
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 juli* 213,2 -15,3
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 augustus* 214,4 -16,9
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 september* 214,1 -11,4
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 oktober* 216,0 -22,7
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 november* 317,7 -16,5
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2020 december 340,3 53,0
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 januari* 335,4 104,5
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 februari* 353,6 181,6
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 maart* 347,1 119,3
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 april* 304,7 4,0
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 mei* 271,6 15,1
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 juni* 315,0 29,9
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 juli* 214,8 11,4
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 augustus* 227,1 20,8
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 september* 277,2 17,4
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 oktober* 282,5 26,5
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 november* 300,4 4,4
Detailhandel in overige non-food 2020 december 404,3 57,5
Detailhandel in overige non-food 2021 januari* 375,5 96,8
Detailhandel in overige non-food 2021 februari* 348,5 101,0
Detailhandel in overige non-food 2021 maart* 388,7 69,0
Detailhandel in overige non-food 2021 april* 361,8 22,4
Detailhandel in overige non-food 2021 mei* 336,9 19,3
Detailhandel in overige non-food 2021 juni* 323,0 16,6
Detailhandel in overige non-food 2021 juli* 285,3 12,1
Detailhandel in overige non-food 2021 augustus* 268,8 12,9
Detailhandel in overige non-food 2021 september* 275,3 11,7
Detailhandel in overige non-food 2021 oktober* 287,4 2,8
Detailhandel in overige non-food 2021 november* 380,3 8,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de internetverkopen van de detailhandel (SBI 2008 afdeling 47). De gegevens zijn op twee manieren onderverdeeld. De eerste uitsplitsing heeft betrekking op het verkoopkanaal: hierbij wordt onderscheid gemaakt in winkels die vooral online handel drijven en winkels die vooral via andere verkoopkanalen handelen (fysieke winkel, markt, etc.). De tweede uitsplitsing heeft betrekking op de economische hoofdactiviteit: hierbij wordt onderscheid gemaakt in winkels die voornamelijk voedingsmiddelen en drogisterijwaren, consumentenelektronica, kleding en modeartikelen of overige non-food verkopen. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015. De gemeten omzetontwikkeling uit internetverkopen heeft betrekking op detailhandelsbedrijven in het midden- en grootbedrijf (bedrijven met 10 of meer werkzame personen). Deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 65-70 procent van de online detailhandelsomzet. Het kleinbedrijf zit niet in het onderzoek.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 31 december 2021:
-De cijfers van november 2021 zijn toegevoegd. Cijfers van voorgaande perioden in 2021 kunnen zijn bijgesteld.
-De uitsplitsingen van internetverkopen naar economische hoofdactiviteiten zijn toegevoegd met: Detailhandel in voeding, drogisterijwaren, Detailhandel in consumentenelektronica, Detailhandel in kleding en modeartikelen en Detailhandel in overige non-food.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van de verslagmaand. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers internetomzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet uit internetverkopen is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden via het internet, exclusief btw. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet uit internetverkopen is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden via het internet, exclusief btw. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.