Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers internetomzet (2015=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 1e kwartaal 397,1 85,5
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 2e kwartaal 356,0 17,3
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 3e kwartaal 293,7 11,5
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 4e kwartaal 378,3 5,0
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 1e kwartaal 324,4 -18,3
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 2e kwartaal 326,4 -8,3
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 3e kwartaal 310,7 5,8
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 4e kwartaal 381,0 0,7
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2023 1e kwartaal 321,1 -1,0
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2021 1e kwartaal 533,0 122,4
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2021 2e kwartaal 442,0 18,2
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2021 3e kwartaal 330,8 9,6
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2021 4e kwartaal 443,7 1,8
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2022 1e kwartaal 384,0 -28,0
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2022 2e kwartaal 385,6 -12,8
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2022 3e kwartaal 356,2 7,7
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2022 4e kwartaal 437,2 -1,5
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2023 1e kwartaal 349,0 -9,1
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2021 1e kwartaal 315,3 58,7
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2021 2e kwartaal 304,3 16,5
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2021 3e kwartaal 271,4 13,0
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2021 4e kwartaal 338,9 7,6
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2022 1e kwartaal 288,5 -8,5
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2022 2e kwartaal 290,9 -4,4
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2022 3e kwartaal 283,3 4,4
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2022 4e kwartaal 347,2 2,4
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2023 1e kwartaal 304,3 5,5
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 1e kwartaal 556,0 69,6
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 2e kwartaal 552,3 28,6
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 3e kwartaal 460,7 16,3
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 4e kwartaal 548,2 8,5
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2022 1e kwartaal 564,8 1,6
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2022 2e kwartaal 544,8 -1,3
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2022 3e kwartaal 493,5 7,1
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2022 4e kwartaal 607,1 10,8
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2023 1e kwartaal 594,7 5,3
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 1e kwartaal 380,0 70,4
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 2e kwartaal 296,2 1,8
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 3e kwartaal 253,7 1,3
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 4e kwartaal 329,7 -6,0
Detailhandel in consumentenelektronica 2022 1e kwartaal 287,4 -24,4
Detailhandel in consumentenelektronica 2022 2e kwartaal 256,7 -13,3
Detailhandel in consumentenelektronica 2022 3e kwartaal 268,1 5,7
Detailhandel in consumentenelektronica 2022 4e kwartaal 327,7 -0,6
Detailhandel in consumentenelektronica 2023 1e kwartaal 273,1 -5,0
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 1e kwartaal 347,0 132,4
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 2e kwartaal 292,8 13,9
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 3e kwartaal 236,1 14,8
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 4e kwartaal 316,1 11,4
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2022 1e kwartaal 252,7 -27,2
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2022 2e kwartaal 293,1 0,1
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2022 3e kwartaal 262,3 11,1
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2022 4e kwartaal 328,2 3,8
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2023 1e kwartaal 235,4 -6,8
Detailhandel in overige non-food 2021 1e kwartaal 371,5 87,6
Detailhandel in overige non-food 2021 2e kwartaal 336,5 18,1
Detailhandel in overige non-food 2021 3e kwartaal 275,0 11,6
Detailhandel in overige non-food 2021 4e kwartaal 362,7 5,3
Detailhandel in overige non-food 2022 1e kwartaal 287,8 -22,5
Detailhandel in overige non-food 2022 2e kwartaal 294,5 -12,5
Detailhandel in overige non-food 2022 3e kwartaal 285,3 3,8
Detailhandel in overige non-food 2022 4e kwartaal 347,7 -4,1
Detailhandel in overige non-food 2023 1e kwartaal 282,4 -1,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de internetverkopen van de detailhandel (SBI 2008 afdeling 47). De gegevens zijn op twee manieren onderverdeeld. De eerste uitsplitsing heeft betrekking op het verkoopkanaal: hierbij wordt onderscheid gemaakt in winkels die vooral online handel drijven en winkels die vooral via andere verkoopkanalen handelen (fysieke winkel, markt, etc.). De tweede uitsplitsing heeft betrekking op de economische hoofdactiviteit: hierbij wordt onderscheid gemaakt in winkels die voornamelijk voedingsmiddelen en drogisterijwaren, consumentenelektronica, kleding en modeartikelen of overige non-food verkopen. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015. De gemeten omzetontwikkeling uit internetverkopen heeft betrekking op detailhandelsbedrijven in het midden- en grootbedrijf (bedrijven met 10 of meer werkzame personen). Deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 65-70 procent van de online detailhandelsomzet. Het kleinbedrijf zit niet in het onderzoek.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2024 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 3 juni 2024:
Cijfers van april 2024 zijn toegevoegd. Cijfers van voorgaande perioden in 2024 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van de verslagmaand. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers internetomzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet uit internetverkopen is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden via het internet, exclusief btw. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet uit internetverkopen is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden via het internet, exclusief btw. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.