Bouwnijverheid; toegevoegde waarde basisprijzen, index 2015=100,'05-apr '18


Deze tabel bevat cijfers over de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde in basisprijzen van de bouwnijverheid. Volgens de Standaardbedrijfsindeling van het CBS (SBI 2008) is de bouwnijverheid SBI 41-43. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar van januari 2005 tot en met april 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2005 tot en met 2014 zijn definitief. De gegevens van 2015 tot en met april 2018 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 16 juli 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens vóór de revisie is vervangen door de tabel Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2015=100. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde basisprijzen, index 2015=100,'05-apr '18

Perioden Index volume toegevoegde waarde bouw (2015=100) Volumeontwikkeling t.o.v.een jaar eerder (%)
2017 september* 123,4 2,6
2017 3e kwartaal* 98,4 3,9
2017 oktober* 128,3 6,4
2017 november* 128,5 7,8
2017 december* 82,5 3,3
2017 4e kwartaal * 113,1 6,2
2017* 113,7 5,6
2018 januari* 120,6 10,9
2018 februari* 125,7 7,6
2018 maart * 132,1 0,8
2018 1e kwartaal* 126,1 6,1
2018 april * 135,0 13,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens