Bouwnijverheid; toegevoegde waarde basisprijzen, index 2015=100,'05-apr '18

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde basisprijzen, index 2015=100,'05-apr '18

Perioden Index volume toegevoegde waarde bouw (2015=100) Volumeontwikkeling t.o.v.een jaar eerder (%)
2017 september* 123,4 2,6
2017 3e kwartaal* 98,4 3,9
2017 oktober* 128,3 6,4
2017 november* 128,5 7,8
2017 december* 82,5 3,3
2017 4e kwartaal * 113,1 6,2
2017* 113,7 5,6
2018 januari* 120,6 10,9
2018 februari* 125,7 7,6
2018 maart * 132,1 0,8
2018 1e kwartaal* 126,1 6,1
2018 april * 135,0 13,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde in basisprijzen van de bouwnijverheid. Volgens de Standaardbedrijfsindeling van het CBS (SBI 2008) is de bouwnijverheid SBI 41-43. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar van januari 2005 tot en met april 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2005 tot en met 2014 zijn definitief. De gegevens van 2015 tot en met april 2018 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 16 juli 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens vóór de revisie is vervangen door de tabel Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2015=100. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Index volume toegevoegde waarde bouw
Volumeontwikkeling toegevoegde waarde in basisprijzen van de bedrijfstak bouwnijverheid (SBI 2008: 41, 42 en 43)
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. volume) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de waarde van het verbruik van een bedrijfstak.

Basisprijs is de verkoopprijs van een goed of dienst exclusief de handels- en vervoersmarge en exclusief product gebonden belastingen en subsidies.
Volumeontwikkeling t.o.v.een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.