Gebieden in Nederland 2018


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2018 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau. Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend. Voor de indeling naar toeristengebieden zijn hierop uitzonderingen van toepassing. Klik in de tabel op de betreffende kolomkop ('Toeristengebieden') om detailinformatie te krijgen.

De tabel is opgebouwd uit:
- Codes en namen van gemeenten.
- Lokaliseringen van gemeenten. Hierbij wordt aangegeven tot welke bovengemeentelijke gebieden een gemeente behoort.
- Grootte en stedelijkheid van gemeenten.
- Statistische gegevens. Hieronder vallen het inwonertal en de omgevingsadressendichtheid. Op deze gegevens zijn de grootte en stedelijkheid van gemeenten gebaseerd.

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.

Gegevens beschikbaar over 2018

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 21 februari 2020:
De tabel uitgebreid met 2 nieuwe indelingen. Dit zijn de RMC-regio's en de RES-regio's.

'RMC' staat voor regionaal meld- en coördinatiepunt. In deze regio's werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan. Alle gemeenten in Nederland participeren in één van de 39 RMC-regio’s.

In de RES-regio’s werken de lokale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk jaar wordt uiterlijk in januari een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld. Enkele gegevens zijn dan echter nog niet beschikbaar, die in maart alsnog worden toegevoegd. In de zomer van het jaar worden de gegevens definitief vastgesteld.
Zie paragraaf 3 voor een link naar de andere jaartabellen.

Gebieden in Nederland 2018

Regio's Codes en namen van gemeentenCode (code) Lokaliseringen van gemeentenArbeidsmarktregio'sCode (code) Lokaliseringen van gemeentenArbeidsmarktregio'sNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenCOROP-gebiedenCode (code) Lokaliseringen van gemeentenCOROP-gebiedenNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenJeugdzorgregio’sCode (code) Lokaliseringen van gemeentenJeugdzorgregio’sNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenProvinciesCode (code) Lokaliseringen van gemeentenProvinciesNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenRegionale Energiestrategie regio’sCode (code) Lokaliseringen van gemeentenRegionale Energiestrategie regio’sNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenRegioPlus-arbeidsmarktregio'sCode (code) Lokaliseringen van gemeentenRegioPlus-arbeidsmarktregio'sNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenRessorten (rechtsgebieden)Code (code) Lokaliseringen van gemeentenRessorten (rechtsgebieden)Naam (naam)
Leeuwarden GM0080 AM02 Friesland CR04 Noord-Friesland JZ02 Friesland (Fryslân) PV21 Friesland ES02 Friesland RA0103 Friesland RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Midden-Groningen GM1952 AM01 Groningen CR03 Overig Groningen JZ01 Groningen PV20 Groningen ES01 Groningen RA0101 Groningen RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Súdwest-Fryslân GM1900 AM02 Friesland CR05 Zuidwest-Friesland JZ02 Friesland (Fryslân) PV21 Friesland ES02 Friesland RA0103 Friesland RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Waadhoeke GM1949 AM02 Friesland CR04 Noord-Friesland JZ02 Friesland (Fryslân) PV21 Friesland ES02 Friesland RA0103 Friesland RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Westerwolde GM1950 AM01 Groningen CR01 Oost-Groningen JZ01 Groningen PV20 Groningen ES01 Groningen RA0101 Groningen RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Zevenaar GM0299 AM07 Midden-Gelderland CR15 Arnhem/Nijmegen JZ28 Arnhem PV25 Gelderland ES08 Arnhem/Nijmegen RA0309 Midden-Gelderland RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Bron: CBS.
Verklaring van tekens