Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, index 2015=100


Deze tabel bevat cijfers over de omzet- en volumeontwikkeling van de Kappers en schoonheidsverzorging. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De omzet- en volumeontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd gepresenteerd.

De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 29 mei 2020:
De cijfers van het 1e kwartaal 2020 zijn toegevoegd. Cijfers van voorgaande perioden in 2019 kunnen zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 23 augustus 2019:
De volumecijfers van het eerste kwartaal 2019 zijn ten onrechte berekend met de Consumentenprijsindex (CPI) inclusief btw. Hierdoor is de verhoging van het lage btw-tarief (van 6 naar 9 procent) meegenomen in de prijsindex waardoor de volumecijfers 1 tot 3 procentpunt te laag uitkwamen. In de nieuwe versie van de tabel is hiervoor gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van het verslagmaand. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzetWaarde (2015 = 100) Indexcijfers omzetVolume (2015 = 100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerderWaarde (%) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerderVolume (%) SeizoencorrectieIndexcijfers omzetWaarde (2015 = 100) SeizoencorrectieIndexcijfers omzetVolume (2015 = 100) SeizoencorrectieOntwikkeling t.o.v. een periode eerderWaarde (%) SeizoencorrectieOntwikkeling t.o.v. een periode eerderVolume (%)
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2016 105,6 103,0 5,6 3,0 105,5 103,0 5,6 3,0
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 1e kwartaal 103,2 99,5 5,4 3,7 108,7 105,3 0,6 0,5
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 2e kwartaal 112,2 107,8 4,9 3,5 110,1 106,0 1,3 0,7
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 3e kwartaal 111,1 105,8 6,5 3,9 112,7 107,2 2,3 1,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 4e kwartaal 118,2 112,0 4,7 1,8 113,3 106,8 0,5 -0,4
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 111,2 106,3 5,3 3,2 111,2 106,3 5,4 3,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2018 1e kwartaal 110,0 104,1 6,5 4,7 115,8 109,7 2,2 2,7
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2018 2e kwartaal 118,6 111,9 5,7 3,7 116,5 110,0 0,7 0,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2018 3e kwartaal 115,5 108,8 4,0 2,8 117,9 111,1 1,1 1,0
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2018 4e kwartaal 127,0 119,2 7,4 6,4 120,6 113,1 2,3 1,8
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2018 117,8 111,0 5,9 4,4 117,7 111,0 5,9 4,3
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2019 1e kwartaal 114,8 108,0 4,3 3,7 121,2 114,1 0,5 0,9
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2019 2e kwartaal 126,2 117,9 6,4 5,4 123,8 115,8 2,1 1,4
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2019 3e kwartaal 122,6 114,3 6,1 5,1 125,1 116,6 1,1 0,7
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2019 4e kwartaal 133,4 123,9 5,0 3,9 126,5 117,4 1,1 0,7
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2019 124,2 116,0 5,5 4,5 124,2 116,0 5,5 4,5
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2020 1e kwartaal* 106,9 98,3 -6,8 -9,0 113,0 103,9 -10,7 -11,6
96021 Kappers 2016 104,1 102,2 4,1 2,2 104,1 102,2 4,1 2,2
96021 Kappers 2017 1e kwartaal 100,4 97,9 3,9 2,8 106,1 103,9 0,0 0,2
96021 Kappers 2017 2e kwartaal 108,6 105,8 3,2 2,6 107,0 104,3 0,8 0,4
96021 Kappers 2017 3e kwartaal 108,5 104,3 4,8 2,8 109,2 105,3 2,1 0,9
96021 Kappers 2017 4e kwartaal 113,9 109,6 2,5 0,5 109,0 104,4 -0,2 -0,8
96021 Kappers 2017 107,8 104,4 3,6 2,1 107,8 104,5 3,6 2,2
96021 Kappers 2018 1e kwartaal 105,4 99,7 4,9 1,8 111,3 105,3 2,1 0,9
96021 Kappers 2018 2e kwartaal 112,7 106,2 3,8 0,4 111,3 104,9 0,0 -0,4
96021 Kappers 2018 3e kwartaal 110,3 103,7 1,6 -0,6 111,8 105,2 0,4 0,3
96021 Kappers 2018 4e kwartaal 120,4 112,7 5,7 2,9 114,3 106,9 2,3 1,7
96021 Kappers 2018 112,2 105,6 4,0 1,1 112,2 105,6 4,0 1,1
96021 Kappers 2019 1e kwartaal 108,0 101,9 2,4 2,2 114,3 107,7 0,0 0,8
96021 Kappers 2019 2e kwartaal 117,5 110,0 4,2 3,6 115,8 108,5 1,4 0,7
96021 Kappers 2019 3e kwartaal 114,9 107,1 4,2 3,3 116,7 108,6 0,8 0,1
96021 Kappers 2019 4e kwartaal 124,5 114,8 3,4 1,8 117,9 108,9 1,0 0,2
96021 Kappers 2019 116,2 108,5 3,6 2,7 116,2 108,5 3,6 2,7
96021 Kappers 2020 1e kwartaal* 98,7 90,4 -8,6 -11,3 104,4 95,5 -11,5 -12,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens