Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, index 2015=100

Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet Waarde (2015 = 100) Indexcijfers omzet Volume (2015 = 100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde (%) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume (%) Seizoencorrectie Indexcijfers omzet Waarde (2015 = 100) Seizoencorrectie Indexcijfers omzet Volume (2015 = 100) Seizoencorrectie Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder Waarde (%) Seizoencorrectie Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder Volume (%)
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2016 105,6 103,0 5,6 3,0 105,5 103,0 5,6 3,0
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 1e kwartaal 103,2 99,5 5,4 3,7 108,7 105,3 0,6 0,5
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 2e kwartaal 112,2 107,8 4,9 3,5 110,1 106,0 1,3 0,7
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 3e kwartaal 111,1 105,8 6,5 3,9 112,7 107,2 2,3 1,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 4e kwartaal 118,2 112,0 4,7 1,8 113,3 106,8 0,5 -0,4
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 111,2 106,3 5,3 3,2 111,2 106,3 5,4 3,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2018 1e kwartaal 110,0 104,1 6,5 4,7 115,8 109,7 2,2 2,7
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2018 2e kwartaal 118,6 111,9 5,7 3,7 116,5 110,0 0,7 0,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2018 3e kwartaal 115,5 108,8 4,0 2,8 117,9 111,1 1,1 1,0
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2018 4e kwartaal 127,0 119,2 7,4 6,4 120,6 113,1 2,3 1,8
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2018 117,8 111,0 5,9 4,4 117,7 111,0 5,9 4,3
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2019 1e kwartaal 114,8 108,0 4,3 3,7 121,2 114,1 0,5 0,9
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2019 2e kwartaal 126,2 117,9 6,4 5,4 123,8 115,8 2,1 1,4
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2019 3e kwartaal 122,6 114,3 6,1 5,1 125,1 116,6 1,1 0,7
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2019 4e kwartaal 133,4 123,9 5,0 3,9 126,5 117,4 1,1 0,7
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2019 124,2 116,0 5,5 4,5 124,2 116,0 5,5 4,5
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2020 1e kwartaal* 106,9 98,3 -6,8 -9,0 113,0 103,9 -10,6 -11,6
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2020 2e kwartaal* 89,6 81,4 -29,0 -31,0 87,8 79,8 -22,3 -23,2
96021 Kappers 2016 104,1 102,2 4,1 2,2 104,1 102,2 4,1 2,2
96021 Kappers 2017 1e kwartaal 100,4 97,9 3,9 2,8 106,1 103,9 0,0 0,2
96021 Kappers 2017 2e kwartaal 108,6 105,8 3,2 2,6 107,0 104,3 0,8 0,4
96021 Kappers 2017 3e kwartaal 108,5 104,3 4,8 2,8 109,2 105,3 2,1 0,9
96021 Kappers 2017 4e kwartaal 113,9 109,6 2,5 0,5 109,0 104,4 -0,2 -0,8
96021 Kappers 2017 107,8 104,4 3,6 2,1 107,8 104,5 3,6 2,2
96021 Kappers 2018 1e kwartaal 105,4 99,7 4,9 1,8 111,3 105,3 2,1 0,9
96021 Kappers 2018 2e kwartaal 112,7 106,2 3,8 0,4 111,3 104,9 0,0 -0,4
96021 Kappers 2018 3e kwartaal 110,3 103,7 1,6 -0,6 111,8 105,2 0,4 0,3
96021 Kappers 2018 4e kwartaal 120,4 112,7 5,7 2,9 114,3 106,9 2,3 1,7
96021 Kappers 2018 112,2 105,6 4,0 1,1 112,2 105,6 4,0 1,1
96021 Kappers 2019 1e kwartaal 108,0 101,9 2,4 2,2 114,3 107,7 0,0 0,8
96021 Kappers 2019 2e kwartaal 117,5 110,0 4,2 3,6 115,8 108,5 1,4 0,7
96021 Kappers 2019 3e kwartaal 114,9 107,1 4,2 3,3 116,7 108,6 0,8 0,1
96021 Kappers 2019 4e kwartaal 124,5 114,8 3,4 1,8 117,9 108,9 1,0 0,2
96021 Kappers 2019 116,2 108,5 3,6 2,7 116,2 108,5 3,6 2,7
96021 Kappers 2020 1e kwartaal* 98,7 90,4 -8,6 -11,3 104,4 95,5 -11,5 -12,3
96021 Kappers 2020 2e kwartaal* 82,9 75,1 -29,4 -31,7 81,8 74,1 -21,7 -22,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzet- en volumeontwikkeling van de Kappers en schoonheidsverzorging. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De omzet- en volumeontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd gepresenteerd.

De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 31 augustus 2020:
De cijfers van het 2e kwartaal 2020 zijn toegevoegd. Cijfers van voorgaande perioden in 2020 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van het verslagmaand. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Seizoencorrectie
Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoeneffecten kunnen kwartaal op kwartaal ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld een omslag in de stijging of daling van de omzet sneller worden vastgesteld dan wanneer er geen seizoencorrectie zou plaatsvinden.
Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder
De seizoengecorrigeerde procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande kwartaal. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.