Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling; ontwikkeling omzet, 2015=100

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling. Dit betreft alle bedrijven met de hoofdactiviteit in de uitzendbranche (SBI 2008 afdeling 78) met als uitzondering banenpools (SBI 2008 afdeling 78203). Banenpools maken geen deel uit van dit onderzoek. Het aandeel van deze bedrijven binnen de totale uitzendbranche (SBI 78)en de uitzend- en uitleenbureaus (SBI afdeling 782) is met 1 procent gering. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015. De voorganger van deze tabel (zie paragraaf 3) bevatte naast de omzetontwikkeling ook de ontwikkeling van de uitzenduren. Met ingang van het eerste kwartaal van 2018 wordt de ontwikkeling van de uitzenduren niet meer door het CBS gepubliceerd.

De omzetontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd gepresenteerd.

De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 31 augustus 2020:
De cijfers van het 2e kwartaal 2020 zijn toegevoegd. Cijfers van het 1e kwartaal 2020 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van het verslagmaand. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling; ontwikkeling omzet, 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden OmzetIndexcijfers (2015=100) OmzetOntwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Omzet seizoencorrectieIndexcijfers (2015=100) Omzet seizoencorrectieOntwikkeling t.o.v. een periode eerder (%)
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2016 107,0 7,0 106,9 7,2
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 1e kwartaal 102,6 9,3 112,5 1,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 2e kwartaal 115,3 9,1 114,8 2,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 3e kwartaal 117,6 7,2 116,5 1,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 4e kwartaal 129,0 8,4 120,4 3,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 116,1 8,5 116,0 8,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 1e kwartaal 115,0 12,0 125,6 4,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 2e kwartaal 129,4 12,2 128,6 2,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 3e kwartaal 130,9 11,3 130,4 1,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 4e kwartaal 142,8 10,7 133,1 2,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 129,5 11,5 129,4 11,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 1e kwartaal 123,3 7,3 134,8 1,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 2e kwartaal 136,5 5,5 135,4 0,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 3e kwartaal 135,4 3,4 135,5 0,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 4e kwartaal 146,1 2,3 135,5 0,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 135,3 4,5 135,3 4,6
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 1e kwartaal* 122,0 -1,0 133,4 -1,6
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 2e kwartaal* 113,8 -16,6 113,0 -15,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens