Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling;omzetontwikkeling, 2015=100, 2005-2023

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling;omzetontwikkeling, 2015=100, 2005-2023

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzet Indexcijfers (2015=100) Omzet Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Omzet seizoencorrectie Indexcijfers (2015=100) Omzet seizoencorrectie Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder (%)
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2015 100,0 10,7 99,7 10,7
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2016 107,0 7,0 106,9 7,2
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 116,1 8,5 116,0 8,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 129,5 11,5 129,4 11,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 1e kwartaal 123,3 7,3 134,8 1,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 2e kwartaal 136,5 5,5 135,4 0,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 3e kwartaal 135,4 3,4 135,5 0,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 4e kwartaal 146,1 2,3 135,5 0,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 135,3 4,5 135,3 4,6
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 1e kwartaal 122,1 -1,0 132,6 -2,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 2e kwartaal 113,8 -16,7 112,3 -15,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 3e kwartaal 121,6 -10,1 121,7 8,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 4e kwartaal 136,3 -6,8 127,9 5,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 123,4 -8,8 123,7 -8,6
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021 1e kwartaal 119,0 -2,5 129,7 1,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021 2e kwartaal 136,2 19,7 134,4 3,7
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021 3e kwartaal 138,7 14,0 139,4 3,7
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021 4e kwartaal 155,8 14,3 145,7 4,6
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021 137,4 11,3 137,3 11,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 1e kwartaal 141,5 18,9 153,8 5,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 2e kwartaal 156,9 15,2 154,9 0,7
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 3e kwartaal 157,8 13,8 158,7 2,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 4e kwartaal 173,8 11,6 162,7 2,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 157,5 14,6 157,5 14,7
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2023 1e kwartaal 155,7 10,0 167,5 2,9
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2023 2e kwartaal 167,8 7,0 165,9 -0,9
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2023 3e kwartaal 164,8 4,4 166,5 0,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2023 4e kwartaal 179,9 3,5 168,3 1,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2023 167,0 6,1 167,1 6,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling. Dit betreft alle bedrijven met de hoofdactiviteit in de uitzendbranche (SBI 2008 afdeling 78) met als uitzondering banenpools (SBI 2008 afdeling 78203). Banenpools maken geen deel uit van dit onderzoek. Het aandeel van deze bedrijven binnen de totale uitzendbranche (SBI 78) en de uitzend- en uitleenbureaus (SBI afdeling 782) is met 1 procent gering. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015. De voorganger van deze tabel (zie paragraaf 3) bevatte naast de omzetontwikkeling ook de ontwikkeling van de uitzenduren. Met ingang van het eerste kwartaal van 2018 wordt de ontwikkeling van de uitzenduren niet meer door het CBS gepubliceerd.

De omzetontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd gepresenteerd.

De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2024:
De cijfers van 2023 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 31 mei 2024 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel (zie de tabel Handel en diensten in paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Omzet
Het indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. De basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Indexcijfers
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Omzet seizoencorrectie
Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoeneffecten kunnen kwartaal op kwartaal ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld een omslag in de stijging of daling van de omzet of uitzenduren sneller worden vastgesteld dan wanneer er geen seizoenscorrectie zou plaatsvinden.
Indexcijfers
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.