Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling; ontwikkeling omzet, 2015=100

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling; ontwikkeling omzet, 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzet Indexcijfers (2015=100) Omzet Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Omzet seizoencorrectie Indexcijfers (2015=100) Omzet seizoencorrectie Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder (%)
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2016 107,0 7,0 106,9 7,2
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 1e kwartaal 102,6 9,3 112,5 1,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 2e kwartaal 115,3 9,1 114,8 2,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 3e kwartaal 117,6 7,2 116,5 1,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 4e kwartaal 129,0 8,4 120,4 3,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 116,1 8,5 116,0 8,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 1e kwartaal 115,0 12,0 125,6 4,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 2e kwartaal 129,4 12,2 128,6 2,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 3e kwartaal 130,9 11,3 130,4 1,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 4e kwartaal 142,8 10,7 133,1 2,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 129,5 11,5 129,4 11,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 1e kwartaal 123,3 7,3 134,8 1,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 2e kwartaal 136,5 5,5 135,4 0,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 3e kwartaal 135,4 3,4 135,5 0,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 4e kwartaal 146,1 2,3 135,5 0,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 135,3 4,5 135,3 4,6
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 1e kwartaal 122,1 -1,0 132,6 -2,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 2e kwartaal 113,8 -16,7 112,3 -15,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 3e kwartaal 121,6 -10,1 121,7 8,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 4e kwartaal 136,3 -6,8 127,9 5,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 123,4 -8,8 123,7 -8,6
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021 1e kwartaal* 119,2 -2,3 130,3 1,9
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021 2e kwartaal* 136,6 20,1 134,3 3,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling. Dit betreft alle bedrijven met de hoofdactiviteit in de uitzendbranche (SBI 2008 afdeling 78) met als uitzondering banenpools (SBI 2008 afdeling 78203). Banenpools maken geen deel uit van dit onderzoek. Het aandeel van deze bedrijven binnen de totale uitzendbranche (SBI 78) en de uitzend- en uitleenbureaus (SBI afdeling 782) is met 1 procent gering. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015. De voorganger van deze tabel (zie paragraaf 3) bevatte naast de omzetontwikkeling ook de ontwikkeling van de uitzenduren. Met ingang van het eerste kwartaal van 2018 wordt de ontwikkeling van de uitzenduren niet meer door het CBS gepubliceerd.

De omzetontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd gepresenteerd.

De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 31 augustus 2021:
De cijfers van het 2e kwartaal 2021 zijn toegevoegd. Cijfers van het 1e kwartaal 2021 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van het verslagmaand. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Omzet
Het indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. De basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Indexcijfers
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Omzet seizoencorrectie
Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoeneffecten kunnen kwartaal op kwartaal ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld een omslag in de stijging of daling van de omzet of uitzenduren sneller worden vastgesteld dan wanneer er geen seizoenscorrectie zou plaatsvinden.
Indexcijfers
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.