Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, migratieachtergrond

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, migratieachtergrond

Geslacht Niveau Leerweg Migratieachtergrond Perioden Deelnemers mbo (Aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Totaal 2020/'21* 519.663
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Nederlandse achtergrond 2020/'21* 366.229
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Westerse migratieachtergrond 2020/'21* 30.603
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Turkije 2020/'21* 20.896
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Marokko 2020/'21* 23.137
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Suriname 2020/'21* 16.689
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020/'21* 11.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Overige niet-westerse migratieachterg... 2020/'21* 49.989
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Onbekende migratieachtergrond 2020/'21* 320
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Totaal 2020/'21* 381.292
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Nederlandse achtergrond 2020/'21* 256.836
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Westerse migratieachtergrond 2020/'21* 22.448
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Turkije 2020/'21* 17.159
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Marokko 2020/'21* 20.069
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Suriname 2020/'21* 12.898
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020/'21* 9.578
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2020/'21* 42.127
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Onbekende migratieachtergrond 2020/'21* 177
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Totaal 2020/'21* 128.505
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Nederlandse achtergrond 2020/'21* 102.778
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Westerse migratieachtergrond 2020/'21* 7.534
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Turkije 2020/'21* 3.141
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Marokko 2020/'21* 2.567
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Suriname 2020/'21* 3.383
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020/'21* 2.014
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2020/'21* 6.973
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Onbekende migratieachtergrond 2020/'21* 115
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Totaal 2020/'21* 9.866
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Nederlandse achtergrond 2020/'21* 6.615
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Westerse migratieachtergrond 2020/'21* 621
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Turkije 2020/'21* 596
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Marokko 2020/'21* 501
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Suriname 2020/'21* 408
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020/'21* 208
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Overige niet-westerse migratieachterg... 2020/'21* 889
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Onbekende migratieachtergrond 2020/'21* 28
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de deelnemers (leerlingen) aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, de leerweg en de achtergrondkenmerken.

Gegevens beschikbaar: vanaf schooljaar 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2005/'06 tot en met 2019/'20 zijn definitief en die over het schooljaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wzigingen per 2 april 2021:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2019/’20 zijn toegevoegd.

Vanaf het schooljaar 2020/’21 is de indeling van mbo-opleidingen naar sectoren (onderdeel van Studierichting) deels gewijzigd, maar deze wijziging is nog niet doorgevoerd in de voorlopige cijfers van 2020/’21.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2022 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Deelnemers mbo
Deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).