Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, migratieachtergrond

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, migratieachtergrond

Geslacht Niveau Leerweg Migratieachtergrond Perioden Deelnemers mbo (Aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Totaal 2019/'20* 512.946
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Nederlandse achtergrond 2019/'20* 366.201
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Westerse migratieachtergrond 2019/'20* 29.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Turkije 2019/'20* 21.009
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Marokko 2019/'20* 21.946
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Suriname 2019/'20* 16.524
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2019/'20* 11.194
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Overige niet-westerse migratieachterg... 2019/'20* 45.933
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Onbekende migratieachtergrond 2019/'20* 349
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Totaal 2019/'20* 373.487
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Nederlandse achtergrond 2019/'20* 255.659
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Westerse migratieachtergrond 2019/'20* 21.616
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Turkije 2019/'20* 17.168
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Marokko 2019/'20* 18.836
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Suriname 2019/'20* 12.725
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2019/'20* 9.015
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2019/'20* 38.265
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Onbekende migratieachtergrond 2019/'20* 203
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Totaal 2019/'20* 130.367
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Nederlandse achtergrond 2019/'20* 104.426
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Westerse migratieachtergrond 2019/'20* 7.611
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Turkije 2019/'20* 3.303
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Marokko 2019/'20* 2.573
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Suriname 2019/'20* 3.412
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2019/'20* 1.995
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2019/'20* 6.928
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Onbekende migratieachtergrond 2019/'20* 119
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Totaal 2019/'20* 9.092
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Nederlandse achtergrond 2019/'20* 6.116
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Westerse migratieachtergrond 2019/'20* 563
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Turkije 2019/'20* 538
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Marokko 2019/'20* 537
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Suriname 2019/'20* 387
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2019/'20* 184
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Overige niet-westerse migratieachterg... 2019/'20* 740
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Onbekende migratieachtergrond 2019/'20* 27
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de deelnemers (leerlingen) aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, de leerweg en de achtergrondkenmerken.

Gegevens beschikbaar: vanaf schooljaar 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2005/'06 tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Deelnemers mbo
Deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).