Laag en langdurig laag inkomen van personen; huishoudenskenmerken

Laag en langdurig laag inkomen van personen; huishoudenskenmerken

Kenmerken van huishoudens Inkomensgrens huishouden Duur inkomenspositie Perioden Personen (x 1 000) Personen, relatief (%) Kinderen (x 1 000) Kinderen, relatief (%)
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 971,8 5,9 238,2 7,4
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 896,2 5,4 217,7 6,8
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 891,1 5,4 208,8 6,6
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 391,8 2,5 97,8 3,2
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 374,7 2,4 94,8 3,1
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 369,5 2,3 88,8 2,9
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 193,5 14,5 102,6 20,8
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 174,3 12,8 91,8 18,5
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 173,5 12,7 91,3 18,4
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 65,2 5,2 38,2 8,5
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 58,8 4,6 34,5 7,6
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 56,5 4,4 32,9 7,2
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 281,9 3,7 132,4 5,0
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 261,7 3,5 123,0 4,7
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 246,1 3,3 114,8 4,4
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 114,9 1,6 58,5 2,3
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 115,2 1,6 59,3 2,3
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 107,3 1,5 55,1 2,2
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 272,2 2,3 80,4 2,8
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 228,5 1,9 66,3 2,3
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 228,7 1,9 65,2 2,3
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 64,4 0,6 24,0 0,9
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 52,7 0,5 20,1 0,7
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 49,6 0,4 18,4 0,7
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 699,5 15,4 157,8 49,8
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 667,7 14,4 151,4 46,2
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 662,4 14,3 143,6 45,9
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 327,5 7,5 73,8 27,8
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 322,0 7,2 74,7 26,4
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 320,0 7,2 70,4 25,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over alle personen en over minderjarige kinderen in huishoudens met een relatief laag inkomen. De uitkomsten worden uitgesplitst naar huishoudenskenmerken als geslacht en leeftijd van de hoofdkostwinner, en de huishoudenssamenstelling en voornaamste inkomensbron van het huishouden. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden twee inkomensgrenzen gehanteerd: de lage-inkomensgrens en het beleidsmatig minimum. Voor deze indelingen wordt het aantal personen gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal personen in huishoudens dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.
De gegevens hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2020 zijn definitief.
De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 maart 2023:
Voor de perioden 2011 t/m 2013 zijn de cijfers voor Duur inkomenspositie: 4 jaar of langer aangevuld.

Wijzigingen per 2 december 2022:
Actualisatie met definitieve cijfers voor 2020 en voorlopige cijfers voor 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in december 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personen
Het aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.
Personen, relatief
Het % personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.
Kinderen
Het aantal minderjarige kinderen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.
Kinderen, relatief
Het % minderjarige kinderen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.