Laag en langdurig laag inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken

Laag en langdurig laag inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken

Kenmerken van huishoudens Inkomensgrens huishouden Duur inkomenspositie Perioden Huishoudens (x 1 000) Huishoudens, relatief (%)
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020* 116,7 2,5
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020* 22,8 0,5
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot 101% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 79,3 1,7
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot 101% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 11,7 0,3
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot 110% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 112,8 2,4
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot 110% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 24,1 0,6
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 157,0 3,4
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 41,5 1,0
Bron: Inkomen als werknemer Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020* 67,7 1,7
Bron: Inkomen als werknemer Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020* 14,3 0,4
Bron: Inkomen als werknemer Inkomen tot 101% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 40,0 1,0
Bron: Inkomen als werknemer Inkomen tot 101% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 5,6 0,2
Bron: Inkomen als werknemer Inkomen tot 110% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 67,2 1,7
Bron: Inkomen als werknemer Inkomen tot 110% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 15,8 0,4
Bron: Inkomen als werknemer Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 104,1 2,6
Bron: Inkomen als werknemer Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 30,7 0,8
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020* 48,9 7,0
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020* 8,5 1,3
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) Inkomen tot 101% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 39,3 5,6
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) Inkomen tot 101% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 6,1 0,9
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) Inkomen tot 110% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 45,6 6,5
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) Inkomen tot 110% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 8,3 1,3
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 52,9 7,6
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 10,8 1,6
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020* 42,3 8,2
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020* 7,2 1,5
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer Inkomen tot 101% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 34,0 6,6
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer Inkomen tot 101% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 5,1 1,1
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer Inkomen tot 110% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 39,5 7,7
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer Inkomen tot 110% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 7,1 1,5
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 46,1 8,9
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 9,3 1,9
Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020* 1,7 1,0
Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020* 0,2 0,1
Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. Inkomen tot 101% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 1,1 0,7
Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. Inkomen tot 101% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 0,1 0,1
Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. Inkomen tot 110% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 1,3 0,8
Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. Inkomen tot 110% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 0,2 0,1
Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 1,5 0,9
Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 0,2 0,1
Bron: Inkomen als overige zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020* 4,9 30,2
Bron: Inkomen als overige zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020* 1,1 8,7
Bron: Inkomen als overige zelfstandige Inkomen tot 101% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 4,2 25,6
Bron: Inkomen als overige zelfstandige Inkomen tot 101% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 0,9 6,8
Bron: Inkomen als overige zelfstandige Inkomen tot 110% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 4,7 28,8
Bron: Inkomen als overige zelfstandige Inkomen tot 110% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 1,1 8,6
Bron: Inkomen als overige zelfstandige Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 5,3 32,3
Bron: Inkomen als overige zelfstandige Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 1,3 10,4
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020* 396,1 13,9
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020* 198,6 7,2
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot 101% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 435,6 15,3
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot 101% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 220,2 8,0
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot 110% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 656,3 23,0
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot 110% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 402,4 14,6
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 824,0 28,9
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 542,5 19,7
Bron: Uitkering inkomensverzekering Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020* 135,6 5,5
Bron: Uitkering inkomensverzekering Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020* 52,0 2,2
Bron: Uitkering inkomensverzekering Inkomen tot 101% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 205,7 8,4
Bron: Uitkering inkomensverzekering Inkomen tot 101% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 106,6 4,4
Bron: Uitkering inkomensverzekering Inkomen tot 110% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 331,1 13,5
Bron: Uitkering inkomensverzekering Inkomen tot 110% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 206,6 8,6
Bron: Uitkering inkomensverzekering Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2020* 474,8 19,4
Bron: Uitkering inkomensverzekering Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2020* 319,0 13,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over huishoudens met een relatief laag inkomen. De uitkomsten worden uitgesplitst naar huishoudenskenmerken als geslacht en leeftijd van de hoofdkostwinner, en de huishoudenssamenstelling en voornaamste inkomensbron van het huishouden. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden twee inkomensgrenzen gehanteerd: de lage-inkomensgrens en het beleidsmatig minimum. Voor deze indelingen wordt het aantal huishoudens gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal huishoudens dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.
De gegevens hebben betrekking op alle particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2019 zijn definitief.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 december 2021:
Actualisatie met definitieve cijfers voor 2019 en voorlopige cijfers voor 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in december 2022 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens
Het aantal particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.
Huishoudens, relatief
Het % particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.