Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, 2015=100, 2005-2023

Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, 2015=100, 2005-2023

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzet werkdaggecorrigeerd Indexcijfers (2015=100) Omzet werkdaggecorrigeerd Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Omzet seizoengecorrigeerd Indexcijfers (2015=100) Omzet seizoengecorrigeerd Ontwikkeling t.o.v. een kwartaal eerder (%) Omzet ongecorrigeerd Indexcijfers (2015 = 100) Omzet ongecorrigeerd Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
45 Autohandel en -reparatie 2023* 164,2 15,7 164,4 15,7 164,1 15,7
451 Autohandel en -reparatie 2023* 174,3 18,5 174,5 18,5 174,2 18,4
45111 Import van nieuwe personenauto's 2023* 129,0 16,5 131,0 19,2 128,7 16,2
45112 Handel en reparatie personenauto's 2023* 194,7 19,6 194,4 19,0 194,7 19,6
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2023* 154,3 13,8 154,1 13,5 154,3 13,8
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2023* 147,3 11,3 146,9 10,9 147,3 11,3
453 Handel in auto-onderdelen 2023* 121,5 6,8 121,5 6,7 121,5 6,8
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2023* 146,0 -6,0 145,7 -7,6 146,0 -6,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de motor- en autobranche. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. Deze cijfers worden ongecorrigeerd, werkdag gecorrigeerd en voor seizoen gecorrigeerd gepresenteerd. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf het eerste kwartaal 2005 tot en met het vierde kwartaal van 2023.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2023 zijn (nader) voorlopig. Aangezien de tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 27 mei 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Omzet werkdaggecorrigeerd
Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor werkdageffecten kunnen kwartaal op kwartaal ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld een omslag in de stijging of daling van de omzet sneller worden vastgesteld dan wanneer er geen werkdagcorrectie zou plaatsvinden.
Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Omzet seizoengecorrigeerd
Bij seizoencorrectie wordt gecorrigeerd voor een min of meer vast seizoenpatroon als gevolg van omstandigheden in de verschillende seizoenen. Bij seizoencorrectie worden de effecten van deze jaarlijks terugkerende patronen uit de cijfers verwijderd. Door de toegepaste seizoencorrectie kunnen cijfers van opeenvolgende periodes direct vergeleken worden.
    
Met het corrigeren voor kalenderdageffecten, kan het voorkomen dat de gemiddelde jaarindex van de werkdag- of koopdaggecorrigeerde reeks ongelijk is aan die van de ongecorrigeerde reeks. Dit soort verschillen ontstaan op het moment dat een bepaald jaar in totaal meer werkdagen heeft dan een ander jaar, omdat een feestdag bijvoorbeeld in het weekend valt. Omdat de seizoengecorrigeerde reeks ook is gecorrigeerd voor kalenderdageffecten, is deze mogelijk afwijking in de jaarindex ten opzichte van de ongecorrigeerde reeks ook in de seizoengecorrigeerde reeks zichtbaar. Eurostat-richtlijnen schrijven voor om alleen te corrigeren voor dit verschil als het jaargemiddelde van de gecorrigeerde reeks meer dan +/- 2 procentpunt afwijkt van het jaargemiddelde van de ongecorrigeerde reeks.”
Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Ontwikkeling t.o.v. een kwartaal eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Omzet ongecorrigeerd
Uitkomsten die niet gecorrigeerd zijn voor koopdag- en/of seizoeneffecten  
Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.


Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.