Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde dagproductie (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Gemiddelde dagproductie (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Omzet Totale omzet (%)
C Industrie 2019 108,5 -0,6 -4,3
C Industrie 2020 3e kwartaal* 103,2 -5,2 -7,8
C Industrie 2020 november* 105,3 -2,9 -7,2
C Industrie 2020 december* 106,0 0,0 -5,7
C Industrie 2020 4e kwartaal* 105,5 -2,4 -7,2
C Industrie 2020* 103,5 -4,6 -8,2
C Industrie 2021 januari* 108,4 0,3 -10,9
C Industrie 2021 februari* 105,7 -1,7 -4,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 2019 105,6 -1,2 0,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 3e kwartaal* 105,5 -0,1 1,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 november* 102,4 -3,3 -3,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 december* 104,1 -0,1 3,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 4e kwartaal* 103,7 -1,2 -0,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020* 104,2 -1,3 -0,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 januari* 105,3 -0,5 -7,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 februari* 104,0 -2,3 -3,9
20 Chemische industrie 2019 103,8 -3,4 -8,3
20 Chemische industrie 2020 3e kwartaal* 102,5 1,1 -9,0
20 Chemische industrie 2020 november* 109,7 10,3 -1,0
20 Chemische industrie 2020 december* 111,7 11,0 2,2
20 Chemische industrie 2020 4e kwartaal* 109,9 9,5 -1,5
20 Chemische industrie 2020* 103,6 -0,2 -9,8
20 Chemische industrie 2021 januari* 108,5 2,9 -3,1
20 Chemische industrie 2021 februari* 108,2 6,3 1,4
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2019 113,0 -0,1 0,7
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020 3e kwartaal* 107,7 -3,1 -3,7
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020 november* 112,4 4,3 4,4
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020 december* 112,1 0,9 7,8
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020 4e kwartaal* 112,4 2,6 3,0
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020* 107,1 -5,3 -5,1
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021 januari* 115,7 4,1 -2,0
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021 februari* 111,9 1,7 2,0
25 Metaalproductenindustrie 2019 96,8 -1,8 -0,2
25 Metaalproductenindustrie 2020 3e kwartaal* 86,9 -10,8 -7,8
25 Metaalproductenindustrie 2020 november* 88,2 -5,8 -2,7
25 Metaalproductenindustrie 2020 december* 87,1 -5,7 -2,4
25 Metaalproductenindustrie 2020 4e kwartaal* 87,4 -7,0 -5,0
25 Metaalproductenindustrie 2020* 87,8 -9,4 -6,9
25 Metaalproductenindustrie 2021 januari* 93,0 -0,5 -1,6
25 Metaalproductenindustrie 2021 februari* 91,7 -0,9 1,8
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2019 104,1 -0,6 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020 3e kwartaal* 103,0 -2,2 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020 november* 107,6 6,3 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020 december* 105,7 9,3 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020 4e kwartaal* 106,0 5,8 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020* 103,3 -0,5 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021 januari* 110,2 0,5 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021 februari* 109,7 12,1 .
28 Machine-industrie 2019 126,7 4,0 6,4
28 Machine-industrie 2020 3e kwartaal* 120,4 -11,0 -1,7
28 Machine-industrie 2020 november* 119,9 -14,8 6,5
28 Machine-industrie 2020 december* 131,5 -0,5 -4,8
28 Machine-industrie 2020 4e kwartaal* 123,2 -11,7 2,4
28 Machine-industrie 2020* 123,9 -2,6 2,5
28 Machine-industrie 2021 januari* 136,8 7,1 14,6
28 Machine-industrie 2021 februari* 133,3 4,1 16,4
29-30 Transportmiddelenindustrie 2019 128,1 0,5 -5,1
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 3e kwartaal* 114,7 -10,6 -11,4
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 november* 115,8 -1,3 .
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 december* 116,2 2,8 1,8
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 4e kwartaal* 116,6 -2,3 .
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020* 107,7 -15,6 -15,7
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 januari* 112,3 -6,4 -16,8
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 februari* 109,1 -13,1 -10,9
33 Reparatie en installatie van machines 2019 107,5 -4,9 -0,3
33 Reparatie en installatie van machines 2020 3e kwartaal* 82,4 -23,9 -18,7
33 Reparatie en installatie van machines 2020 november* 90,3 -16,4 -11,5
33 Reparatie en installatie van machines 2020 december* 78,3 -26,2 -16,9
33 Reparatie en installatie van machines 2020 4e kwartaal* 87,7 -18,5 -12,4
33 Reparatie en installatie van machines 2020* 89,8 -16,9 -11,9
33 Reparatie en installatie van machines 2021 januari* 85,8 -22,8 -21,8
33 Reparatie en installatie van machines 2021 februari* 77,9 -28,3 -24,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en werkdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden. Momenteel zijn de omzet- en productiecijfers van het jaar 2018 definitief. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 9 april 2021:
Cijfers van de nijverheid over de maand februari 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van januari 2021 en heel 2020 zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 9 oktober 2020:
Cijfers van de nijverheid over de maand augustus 2020 zijn toegevoegd en de cijfers van juli 2020 zijn bijgesteld. Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de seizoencorrectiemodellen en hierdoor zijn er voor de seizoengecorrigeerde cijfers ook bijstellingen in februari 2020 t/m juni 2020.

Wijzigingen per 9 juni 2020:
Cijfers van de nijverheid over de maand april 2020 zijn toegevoegd en de cijfers van januari-maart 2020 zijn bijgesteld.

Deze maand heeft ook de jaarlijkse seizoencorrectiemodelupdate plaatsgevonden. Door de extra aanpassingen die gedaan zijn vanwege het coronavirus zijn de bijstellingen over januari-maart 2020 iets groter dan andere jaren. Alle cijfers van 2019 zijn ook voor de laatste keer bijgesteld en op status ''definitief'' gezet.

Verder is de gehele reeks ''Vervaardiging van consumentenartikelen'', terug t/m 2005, toegevoegd aan de tabel. Deze gegevens ontbraken in het verleden.

Wijzigingen per 9 april 2019:
Cijfers van de nijverheid over de maand februari 2019 zijn toegevoegd en de cijfers van 2018 en januari 2019 zijn bijgesteld. De binnenlandse en buitenlandse omzetcijfers voor de delfstoffenwinning van 2017 zijn tevens aangepast. Deze waren bij de vorige levering nog gepunt.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast:
- Verv. niet-duurzame consumentenartikelen
- Verv. van duurzame consumentenartikelen
- Vervaardiging van consumentenartikelen
- Vervaardiging van intermediaire goederen
- Vervaardiging van investeringsgoederen

Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 8 juni 2018:
Omzetcijfers van de nijverheid over de maand april 2018 zijn toegevoegd. Bij het berekenen van de gemiddelde- en seizoengecorrigeerde dagomzet zijn de modellen aangepast vanaf januari 2017.

Wijzigingen per 9 april 2018:
Omzetcijfers van de nijverheid over de maand februari 2018 zijn toegevoegd.

Tevens zijn de omzetcijfers van januari 2017 t/m januari 2018 geactualiseerd, waarbij nagekomen informatie verwerkt is. Door de jaarrelease 2017 zal de uitsplitsing van de omzet naar binnen- en buitenland tijdelijk niet beschikbaar zijn voor sectie B Delfstoffenwinning (sbi 06 t/m 09).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van het verslagkwartaal. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Productie
De productie dient te worden gezien als de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de verbruikswaarde.

De verbruikswaarde is het totaal van alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten, energiekosten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook kostprijsverhogende indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies spelen een rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde.
Seizoengecorrigeerde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.
Seizoencorrectie is het uit de cijfers verwijderen van jaarlijks terugkerende patronen die normaal zijn voor de tijd van het jaar.
Het resultaat is de zogenaamde seizoengecorrigeerde productie.

De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van:
- feestdagen;
- brugdagen;
- werkdageffecten;
- lengte van jaar (schrikkeljaar);
- vakantiespreiding.

Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagproductie.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Productie
De productie dient te worden gezien als de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de verbruikswaarde.

De verbruikswaarde is het totaal van alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten, energiekosten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook kostprijsverhogende indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies spelen een rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde.
Gemiddelde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van:
- feestdagen;
- werkdageffecten;
- lengte van jaar (schrikkeljaar);
- vakantiespreiding.

Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagproductie.
Omzet
De opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet is exclusief productgebonden belastingen (accijnzen en verbruiksbelastingen). De omzet omvat zowel de opbrengsten uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Uitzondering hierop zijn de bedrijfstakken in de industrie, hier omvat de omzet alleen de industriële omzet. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale omzet
De totale omzet wordt gesplitst naar omzet binnenland en omzet buitenland.