Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100


Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en werkdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden. Momenteel zijn de omzet- en productiecijfers van het jaar 2018 definitief. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 8 mei 2020:
Cijfers van de nijverheid over de maand maart 2020 zijn toegevoegd en de cijfers van januari en februari 2020 zijn bijgesteld.

Vanwege het coronavirus is er besloten de seizoencorrectiemodellen aan te passen voor de publicatie van verslagmaand april. Op dit moment zijn deze veranderingen nog niet doorgevoerd. Hierdoor zullen de bijstellingen bij de volgende publicatie voor meerdere seizoengecorrigeerde reeksen waarschijnlijk significant groter zijn dan normaal.

Wijzigingen per 9 april 2019:
Cijfers van de nijverheid over de maand februari 2019 zijn toegevoegd en de cijfers van 2018 en januari 2019 zijn bijgesteld. De binnenlandse en buitenlandse omzetcijfers voor de delfstoffenwinning van 2017 zijn tevens aangepast. Deze waren bij de vorige levering nog gepunt.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast:
- Verv. niet-duurzame consumentenartikelen
- Verv. van duurzame consumentenartikelen
- Vervaardiging van consumentenartikelen
- Vervaardiging van intermediaire goederen
- Vervaardiging van investeringsgoederen

Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 8 juni 2018:
Omzetcijfers van de nijverheid over de maand april 2018 zijn toegevoegd. Bij het berekenen van de gemiddelde- en seizoengecorrigeerde dagomzet zijn de modellen aangepast vanaf januari 2017.

Wijzigingen per 9 april 2018:
Omzetcijfers van de nijverheid over de maand februari 2018 zijn toegevoegd.

Tevens zijn de omzetcijfers van januari 2017 t/m januari 2018 geactualiseerd, waarbij nagekomen informatie verwerkt is. Door de jaarrelease 2017 zal de uitsplitsing van de omzet naar binnen- en buitenland tijdelijk niet beschikbaar zijn voor sectie B Delfstoffenwinning (sbi 06 t/m 09).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van het verslagkwartaal. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden IndexcijfersProductieSeizoengecorrigeerde dagproductie (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderProductieGemiddelde dagproductie (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderOmzetTotale omzet (%)
C Industrie 2019 november* 108,3 -1,6 -5,4
C Industrie 2019 december* 106,5 -1,2 4,6
C Industrie 2019 4e kwartaal* 108,2 -0,8 -1,5
C Industrie 2019* 108,5 -0,6 -4,3
C Industrie 2020 januari* 109,6 1,0 2,1
C Industrie 2020 februari* 107,7 -1,3 -1,2
C Industrie 2020 maart* 106,6 -2,5 -8,4
C Industrie 2020 1e kwartaal* 108,0 -1,0 -2,7
10 Voedingsmiddelenindustrie 2019 november* 104,9 -1,5 -2,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 2019 december* 104,1 -1,6 3,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 2019 4e kwartaal* 104,6 -1,7 -0,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 2019* 105,6 -1,2 0,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 januari* 106,5 2,0 1,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 februari* 106,0 0,8 2,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 maart* 106,1 0,3 6,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 1e kwartaal* 106,2 1,0 3,7
20 Chemische industrie 2019 november* 101,4 -3,3 -12,3
20 Chemische industrie 2019 december* 102,9 -3,7 -6,8
20 Chemische industrie 2019 4e kwartaal* 101,7 -4,2 -11,3
20 Chemische industrie 2019* 103,8 -3,4 -8,3
20 Chemische industrie 2020 januari* 105,7 -1,1 -3,8
20 Chemische industrie 2020 februari* 101,1 -3,5 -3,0
20 Chemische industrie 2020 maart* 101,6 -5,1 -9,7
20 Chemische industrie 2020 1e kwartaal* 102,8 -3,3 -5,6
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2019 november* 108,4 -7,1 -9,5
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2019 december* 111,6 -2,1 1,9
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2019 4e kwartaal* 110,4 -4,3 -3,7
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2019* 113,0 -0,1 0,7
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020 januari* 112,2 -4,4 -3,9
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020 februari* 110,0 -7,5 -5,7
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020 maart* 106,9 -10,5 -6,0
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020 1e kwartaal* 109,7 -7,6 -5,2
25 Metaalproductenindustrie 2019 november* 93,4 -7,3 -10,0
25 Metaalproductenindustrie 2019 december* 91,4 -7,4 0,2
25 Metaalproductenindustrie 2019 4e kwartaal* 92,9 -6,5 -5,0
25 Metaalproductenindustrie 2019* 96,8 -1,8 -0,2
25 Metaalproductenindustrie 2020 januari* 95,1 -5,6 -2,4
25 Metaalproductenindustrie 2020 februari* 95,3 -4,6 -1,1
25 Metaalproductenindustrie 2020 maart* 96,1 -2,7 -1,1
25 Metaalproductenindustrie 2020 1e kwartaal* 95,5 -4,2 -1,5
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2019 november* 101,8 -5,8 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2019 december* 96,8 -4,0 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2019 4e kwartaal* 100,6 -3,1 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2019* 104,1 -0,6 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020 januari* 109,4 5,1 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020 februari* 100,7 -2,8 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020 maart* 103,0 -0,5 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020 1e kwartaal* 104,4 0,6 .
28 Machine-industrie 2019 november* 136,8 14,2 1,4
28 Machine-industrie 2019 december* 134,7 15,8 28,7
28 Machine-industrie 2019 4e kwartaal* 138,5 17,7 17,8
28 Machine-industrie 2019* 126,7 4,0 6,4
28 Machine-industrie 2020 januari* 133,4 14,5 11,0
28 Machine-industrie 2020 februari* 131,6 7,8 13,9
28 Machine-industrie 2020 maart* 135,3 15,7 -20,5
28 Machine-industrie 2020 1e kwartaal* 133,4 12,8 -1,5
29-30 Transportmiddelenindustrie 2019 november* 119,6 -11,5 -8,5
29-30 Transportmiddelenindustrie 2019 december* 118,5 -7,4 -10,7
29-30 Transportmiddelenindustrie 2019 4e kwartaal* 122,1 -6,6 -8,6
29-30 Transportmiddelenindustrie 2019* 128,1 0,5 -5,1
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 januari* 121,3 -8,7 -1,2
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 februari* 122,1 -6,9 -14,6
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 maart* 101,5 -22,4 -11,6
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 1e kwartaal* 115,0 -12,8 -9,5
33 Reparatie en installatie van machines 2019 november* 109,1 -2,9 -0,6
33 Reparatie en installatie van machines 2019 december* 106,3 -11,0 -4,1
33 Reparatie en installatie van machines 2019 4e kwartaal* 105,2 -9,9 -5,4
33 Reparatie en installatie van machines 2019* 107,5 -4,9 -0,3
33 Reparatie en installatie van machines 2020 januari* 111,2 3,2 5,9
33 Reparatie en installatie van machines 2020 februari* 108,4 5,6 12,1
33 Reparatie en installatie van machines 2020 maart* 103,2 -5,5 0,5
33 Reparatie en installatie van machines 2020 1e kwartaal* 107,6 0,7 5,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens