Uitstromers mbo; uitkering na verlaten onderwijs


In deze tabel wordt inzicht gegeven in de uitkeringsstatus van personen die het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten hebben. De cijfers geven de uitkeringsstatus weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, soort diploma en studierichting.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/'08.

Status van de cijfers: alle in deze tabel cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 januari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2020. Het betreft cijfers over de uitkeringsstatus van het mbo-cohort 2012/'13 vijf jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2013/'14 vier jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2014/’15 drie jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2015/’16 twee jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2016/’17 een jaar na verlaten onderwijs en van het mbo-cohort 2017/’18 direct na verlaten onderwijs.

Uitstromers mbo; uitkering na verlaten onderwijs

Geslacht Persoonskenmerken Uitstromers mbo met en zonder diploma Uitkeringen Studierichting Peilmoment Perioden Uitstromers mbo (aantal)
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Terug in onderwijs Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Terug in onderwijs Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 17.230
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Terug in onderwijs Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 23.850
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Terug in onderwijs Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 27.480
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Terug in onderwijs Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 29.900
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Terug in onderwijs Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 31.880
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Onbekend: niet in BRP Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 4.350
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Onbekend: niet in BRP Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 5.200
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Onbekend: niet in BRP Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 5.680
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Onbekend: niet in BRP Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 6.230
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Onbekend: niet in BRP Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 6.700
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Onbekend: niet in BRP Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 7.010
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Terug in onderwijs Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 6.510
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 9.020
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 10.220
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 10.910
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 11.410
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 1.230
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.540
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.640
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.750
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.860
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.930
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Terug in onderwijs Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.020
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 3.000
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 3.580
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 4.040
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 4.420
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 1.830
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.940
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.040
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.150
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.260
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.330
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Terug in onderwijs Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Terug in onderwijs Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 6.290
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Terug in onderwijs Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 8.370
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Terug in onderwijs Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 9.450
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Terug in onderwijs Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 10.140
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Terug in onderwijs Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 10.710
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 490
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 810
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 950
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.130
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.270
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.350
Totaal Totaal Bbl met diploma Terug in onderwijs Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12
Totaal Totaal Bbl met diploma Terug in onderwijs Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.410
Totaal Totaal Bbl met diploma Terug in onderwijs Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 3.460
Totaal Totaal Bbl met diploma Terug in onderwijs Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 4.230
Totaal Totaal Bbl met diploma Terug in onderwijs Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 4.800
Totaal Totaal Bbl met diploma Terug in onderwijs Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 5.330
Totaal Totaal Bbl met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 800
Totaal Totaal Bbl met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 920
Totaal Totaal Bbl met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.040
Totaal Totaal Bbl met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.190
Totaal Totaal Bbl met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.310
Totaal Totaal Bbl met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.390
Bron: CBS.
Verklaring van tekens