Uitstromers mbo; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs


In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidsmarktpositie van personen die het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten. De cijfers geven de arbeidsmarktpositie weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, soort diploma en studierichting.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/'08.

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 september 2019:
De cijfers over 2017 (schooljaar 2016/'17) zijn toegevoegd. Hierdoor zijn voor de jaren 2010/'11 tot en met 2016/'17 nieuwe peilmomenten beschikbaar.
Voor het mbo-cohort 2011/'12 is dit het peilmoment 5 jaar na schoolverlaten, voor het mbo-cohort 2012/'13 is dit 4 jaar na schoolverlaten, voor het mbo-cohort 2013/'14 is dit 3 jaar na schoolverlaten, voor het mbo-cohort 2014/'15 is dit 2 jaar na schoolverlaten, voor het mbo-cohort 2015/'16 is dit 1 jaar na schoolverlaten en voor het mbo-cohort 2016/'17 is dit direct na schoolverlaten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2020. Het betreft cijfers over de arbeidsmarktpositie van het mbo-cohort 2012/'13 vijf jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2013/'14 vier jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2014/’15 drie jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2015/’16 twee jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2016/’17 een jaar na verlaten onderwijs en van het mbo-cohort 2017/’18 direct na verlaten onderwijs.

Uitstromers mbo; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Geslacht Persoonskenmerken Uitstromers mbo met en zonder diploma Arbeidsmarktpositie Studierichting Peilmoment Perioden Uitstromers mbo (aantal)
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Totaal Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 147.310
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Totaal Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 147.310
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Totaal Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 147.310
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Totaal Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 147.310
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Totaal Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 147.310
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Totaal Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 147.310
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Met werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 105.050
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Met werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 92.430
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Met werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 88.070
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Met werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 86.160
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Met werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 85.410
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Met werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 85.080
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Met werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 7.610
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Met werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 8.680
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Met werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 8.060
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Met werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 6.950
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Met werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 6.420
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Met werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 5.850
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Zonder werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 10.820
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Zonder werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 13.010
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Zonder werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 13.520
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Zonder werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 13.340
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Zonder werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 12.830
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Zonder werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 11.940
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Zonder werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 19.470
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Zonder werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 10.750
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Zonder werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 8.140
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Zonder werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 7.150
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Zonder werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 6.050
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Zonder werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 5.550
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Terug in onderwijs Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Terug in onderwijs Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 17.230
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Terug in onderwijs Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 23.850
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Terug in onderwijs Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 27.480
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Terug in onderwijs Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 29.900
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Terug in onderwijs Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 31.880
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Onbekend: niet in BRP Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 4.350
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Onbekend: niet in BRP Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 5.200
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Onbekend: niet in BRP Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 5.680
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Onbekend: niet in BRP Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 6.230
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Onbekend: niet in BRP Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 6.700
Totaal Totaal Bol-vt en bbl totaal Onbekend: niet in BRP Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 7.010
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Totaal Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 30.880
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Totaal Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 30.880
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Totaal Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 30.880
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Totaal Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 30.880
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Totaal Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 30.880
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Totaal Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 30.880
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Met werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 15.120
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 11.510
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 10.370
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 9.910
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 9.900
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 10.070
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Met werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 930
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Met werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.350
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Met werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.260
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Met werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.310
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Met werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.290
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Met werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.230
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Zonder werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 3.550
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 4.770
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 5.000
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 4.900
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 4.730
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 4.400
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 10.050
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 5.200
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 3.590
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.790
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.200
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.840
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Terug in onderwijs Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 6.510
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 9.020
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 10.220
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 10.910
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 11.410
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 1.230
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.540
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.640
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.750
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.860
Totaal Totaal Bol-vt zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.930
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Totaal Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 30.350
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Totaal Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 30.350
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Totaal Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 30.350
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Totaal Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 30.350
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Totaal Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 30.350
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Totaal Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 30.350
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Met werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 20.490
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 18.790
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 18.140
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 17.800
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 17.690
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 17.630
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Met werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 2.380
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Met werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.290
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Met werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.080
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Met werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.870
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Met werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.700
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Met werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.500
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Zonder werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 3.460
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 3.640
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 3.670
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 3.580
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 3.370
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 3.190
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 2.190
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.660
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.430
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.380
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.290
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.270
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Terug in onderwijs Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.020
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 3.000
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 3.580
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 4.040
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Terug in onderwijs Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 4.420
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 1.830
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.940
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.040
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.150
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.260
Totaal Totaal Bbl zonder diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.330
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Totaal Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 40.980
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Totaal Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 40.980
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Totaal Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 40.980
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Totaal Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 40.980
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Totaal Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 40.980
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Totaal Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 40.980
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Met werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 31.300
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 26.520
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 25.120
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 24.270
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 24.280
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 24.120
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Met werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 1.000
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Met werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.810
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Met werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.700
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Met werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.510
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Met werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.260
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Met werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.220
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Zonder werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 1.850
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.480
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.530
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.530
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.370
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.120
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 6.330
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 3.080
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.320
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.090
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.660
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.460
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Terug in onderwijs Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Terug in onderwijs Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 6.290
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Terug in onderwijs Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 8.370
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Terug in onderwijs Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 9.450
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Terug in onderwijs Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 10.140
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Terug in onderwijs Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 10.710
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 490
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 810
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 950
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.130
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.270
Totaal Totaal Bol-vt met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.350
Totaal Totaal Bbl met diploma Totaal Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 45.100
Totaal Totaal Bbl met diploma Totaal Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 45.100
Totaal Totaal Bbl met diploma Totaal Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 45.100
Totaal Totaal Bbl met diploma Totaal Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 45.100
Totaal Totaal Bbl met diploma Totaal Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 45.100
Totaal Totaal Bbl met diploma Totaal Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 45.100
Totaal Totaal Bbl met diploma Met werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 38.140
Totaal Totaal Bbl met diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 35.600
Totaal Totaal Bbl met diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 34.430
Totaal Totaal Bbl met diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 34.190
Totaal Totaal Bbl met diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 33.540
Totaal Totaal Bbl met diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 33.270
Totaal Totaal Bbl met diploma Met werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 3.300
Totaal Totaal Bbl met diploma Met werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 3.240
Totaal Totaal Bbl met diploma Met werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 3.030
Totaal Totaal Bbl met diploma Met werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.250
Totaal Totaal Bbl met diploma Met werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.170
Totaal Totaal Bbl met diploma Met werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.900
Totaal Totaal Bbl met diploma Zonder werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 1.960
Totaal Totaal Bbl met diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.110
Totaal Totaal Bbl met diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.330
Totaal Totaal Bbl met diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.340
Totaal Totaal Bbl met diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.370
Totaal Totaal Bbl met diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.230
Totaal Totaal Bbl met diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 900
Totaal Totaal Bbl met diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 810
Totaal Totaal Bbl met diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 810
Totaal Totaal Bbl met diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 900
Totaal Totaal Bbl met diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 900
Totaal Totaal Bbl met diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 970
Totaal Totaal Bbl met diploma Terug in onderwijs Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12
Totaal Totaal Bbl met diploma Terug in onderwijs Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.410
Totaal Totaal Bbl met diploma Terug in onderwijs Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 3.460
Totaal Totaal Bbl met diploma Terug in onderwijs Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 4.230
Totaal Totaal Bbl met diploma Terug in onderwijs Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 4.800
Totaal Totaal Bbl met diploma Terug in onderwijs Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 5.330
Totaal Totaal Bbl met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal Direct na verlaten onderwijs 2011/'12 800
Totaal Totaal Bbl met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 920
Totaal Totaal Bbl met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.040
Totaal Totaal Bbl met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.190
Totaal Totaal Bbl met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.310
Totaal Totaal Bbl met diploma Onbekend: niet in BRP Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 1.390
Bron: CBS.
Verklaring van tekens