Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2023 4e kwartaal* -6,8
462-469 Groothandel 2023 4e kwartaal* -7,0
462 Groothandel in landbouwproducten 2023 4e kwartaal* .
4621 Groothandel in akkerbouwproducten 2023 4e kwartaal* -21,4
4622 Groothandel in bloemen en planten 2023 4e kwartaal* 13,2
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2023 4e kwartaal* 0,5
4631 Groothandel in groenten, fruit e.d. 2023 4e kwartaal* 7,4
4633 Groothandel zuivel, vetten, eieren 2023 4e kwartaal* -13,3
4634 Groothandel in dranken, geen zuivel 2023 4e kwartaal* 9,6
4639 Groothandel in voeding algemeen 2023 4e kwartaal* 2,8
464 Groothandel in non-food 2023 4e kwartaal* -2,6
4642 Groothandel in kleding en schoenen 2023 4e kwartaal* -13,5
4643 Groothandel consumentenapparatuur 2023 4e kwartaal* -5,3
4646 Groothandel in medische artikelen 2023 4e kwartaal* 8,8
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2023 4e kwartaal* -8,0
4651 Groothandel in computers, software 2023 4e kwartaal* -2,4
4652 Groothandel in overige elektronica 2023 4e kwartaal* -15,2
466 Groothandel in industriemachines 2023 4e kwartaal* -3,6
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2023 4e kwartaal* -12,4
4671 Groothandel in olie en steenkool 2023 4e kwartaal* -15,1
4672 Groothandel in metaal en erts 2023 4e kwartaal* -1,8
4673 Groothandel in bouwmaterialen 2023 4e kwartaal* -9,7
4674 Groothandel metaalwaren, verwarming 2023 4e kwartaal* -7,5
4675 Groothandel in chemische producten 2023 4e kwartaal* -12,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de groothandelsbedrijven. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van 'voorlopig' aangehouden.
Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 01 maart 2024.
De cijfers van 462 Groothandel in landbouwproducten en 4621 Groothandel in akkerbouwproducten zijn per kwartaal 1 2023 vrijgegeven voor publicatie als voorlopig cijfer.
De cijfers van het 4e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.