Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2015=100

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2015=100

Perioden Indexcijfers omzet (2015=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
2019 januari 87,9 20,3
2019 februari 95,6 7,2
2019 maart 116,4 -4,2
2019 1e kwartaal 100,0 5,7
2019 april 105,2 0,4
2019 mei 107,8 -8,0
2019 juni 111,9 -12,0
2019 2e kwartaal 108,3 -6,9
2019 juli 92,7 -1,7
2019 augustus 79,2 -4,2
2019 september 107,2 27,8
2019 3e kwartaal 93,0 7,0
2019 oktober 114,9 12,6
2019 november 106,2 0,6
2019 december 161,1 30,2
2019 4e kwartaal 127,4 15,3
2019 107,2 5,0
2020 januari 82,9 -5,7
2020 februari 90,1 -5,7
2020 maart 95,4 -18,1
2020 1e kwartaal 89,5 -10,5
2020 april 40,1 -61,9
2020 mei 54,5 -49,5
2020 juni 98,3 -12,2
2020 2e kwartaal 64,3 -40,6
2020 juli 94,0 1,4
2020 augustus 74,4 -6,1
2020 september 106,8 -0,4
2020 3e kwartaal 91,7 -1,4
2020 oktober 111,9 -2,6
2020 november 112,4 5,9
2020 december 158,3 -1,7
2020 4e kwartaal 127,5 0,1
2020 93,2 -13,0
2021 januari* 73,6 -11,2
2021 februari* 72,4 -19,6
2021 maart* 101,9 6,9
2021 1e kwartaal* 82,7 -7,6
2021 april* 92,9 131,5
2021 mei* 94,8 73,9
2021 juni* 104,5 6,3
2021 2e kwartaal* 97,4 51,4
2021 juli* 87,7 -6,7
2021 augustus* 74,6 0,2
2021 september* 92,5 -13,4
2021 3e kwartaal* 84,9 -7,4
2021 oktober* 99,4 -11,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van importeurs van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. Dit betreft de SBI 45111 van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2005

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 30 november 2021:
De cijfers van oktober 2021 zijn toegevoegd. Cijfers van de perioden van 2021 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van de verslagmaand. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.