Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2015=100

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2015=100

Perioden Indexcijfers omzet (2015=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
2019 January 87,9 20,3
2019 February 95,6 7,2
2019 March 116,4 -4,2
2019 1st quarter 100,0 5,7
2019 April 105,2 0,4
2019 May 107,8 -8,0
2019 June 111,9 -12,0
2019 2nd quarter 108,3 -6,9
2019 July 92,7 -1,7
2019 August 79,2 -4,2
2019 September 107,2 27,8
2019 3rd quarter 93,0 7,0
2019 October 114,9 12,6
2019 November 106,2 0,6
2019 December 161,1 30,2
2019 4th quarter 127,4 15,3
2019 107,2 5,0
2020 January 82,9 -5,7
2020 February 90,1 -5,7
2020 March 95,4 -18,1
2020 1st quarter 89,5 -10,5
2020 April 40,1 -61,9
2020 May 54,5 -49,5
2020 June 98,3 -12,2
2020 2nd quarter 64,3 -40,6
2020 July 94,0 1,4
2020 August 74,4 -6,1
2020 September 106,8 -0,4
2020 3rd quarter 91,7 -1,4
2020 October 111,9 -2,6
2020 November 112,4 5,9
2020 December 158,3 -1,7
2020 4th quarter 127,5 0,1
2020 93,2 -13,0
2021 January 73,6 -11,2
2021 February 72,4 -19,6
2021 March 101,9 6,9
2021 1st quarter 82,7 -7,6
2021 April 92,9 131,5
2021 May 94,8 73,9
2021 June 104,5 6,3
2021 2nd quarter 97,4 51,4
2021 July 87,7 -6,7
2021 August 74,6 0,2
2021 September 91,7 -14,1
2021 3rd quarter 84,6 -7,7
2021 October 99,3 -11,2
2021 November 102,1 -9,2
2021 December 150,6 -4,8
2021 4th quarter 117,4 -8,0
2021 95,5 2,4
2022 January* 78,7 6,8
2022 February* 86,4 19,3
2022 March* 104,2 2,3
2022 1st quarter* 89,8 8,6
2022 April* 96,0 3,4
2022 May* 99,3 4,8
2022 June* 120,1 14,9
2022 2nd quarter* 105,1 8,0
2022 July* 89,5 2,1
2022 August* 89,5 20,0
2022 September* 121,8 32,8
2022 3rd quarter* 100,3 18,4
2022 October* 130,4 31,2
2022 November* 137,3 34,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van importeurs van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. Dit betreft de SBI 45111 van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2005

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 31 januari 2022:
De cijfers van december 2022 en het vierde kwartaal van 2022 zijn toegevoegd. Cijfers van de perioden van 2022 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van de verslagmaand. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.