Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2015=100

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2015=100

Perioden Indexcijfers omzet (2015=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
2019 januari 87,9 20,3
2019 februari 95,6 7,2
2019 maart 116,4 -4,2
2019 1e kwartaal 100,0 5,7
2019 april 105,2 0,4
2019 mei 107,8 -8,0
2019 juni 111,9 -12,0
2019 2e kwartaal 108,3 -6,9
2019 juli 92,7 -1,7
2019 augustus 79,2 -4,2
2019 september 107,2 27,8
2019 3e kwartaal 93,0 7,0
2019 oktober 114,9 12,6
2019 november 106,2 0,6
2019 december 161,1 30,2
2019 4e kwartaal 127,4 15,3
2019 107,2 5,0
2020 januari 82,9 -5,7
2020 februari 90,1 -5,7
2020 maart 95,4 -18,1
2020 1e kwartaal 89,5 -10,5
2020 april 40,1 -61,9
2020 mei 54,5 -49,5
2020 juni 98,3 -12,2
2020 2e kwartaal 64,3 -40,6
2020 juli 94,0 1,4
2020 augustus 74,4 -6,1
2020 september 106,8 -0,4
2020 3e kwartaal 91,7 -1,4
2020 oktober 111,9 -2,6
2020 november 112,4 5,9
2020 december 158,3 -1,7
2020 4e kwartaal 127,5 0,1
2020 93,2 -13,0
2021 januari 73,6 -11,2
2021 februari 72,4 -19,6
2021 maart 101,9 6,9
2021 1e kwartaal 82,7 -7,6
2021 april 92,9 131,5
2021 mei 94,8 73,9
2021 juni 104,5 6,3
2021 2e kwartaal 97,4 51,4
2021 juli 87,7 -6,7
2021 augustus 74,6 0,2
2021 september 91,7 -14,1
2021 3e kwartaal 84,6 -7,7
2021 oktober 99,3 -11,2
2021 november 102,1 -9,2
2021 december 150,6 -4,8
2021 4e kwartaal 117,4 -8,0
2021 95,5 2,4
2022 januari 78,7 6,8
2022 februari 86,4 19,3
2022 maart 103,5 1,6
2022 1e kwartaal 89,5 8,3
2022 april 96,0 3,4
2022 mei 99,3 4,8
2022 juni 120,1 14,9
2022 2e kwartaal 105,1 8,0
2022 juli 89,5 2,1
2022 augustus 89,5 20,0
2022 september 121,8 32,8
2022 3e kwartaal 100,3 18,4
2022 oktober 130,4 31,2
2022 november 137,3 34,5
2022 december 177,3 17,7
2022 4e kwartaal 148,3 26,4
2022 110,8 16,0
2023 januari* 109,2 38,9
2023 februari* 127,9 48,0
2023 maart* 150,2 45,1
2023 1e kwartaal* 129,1 44,2
2023 april* 121,2 26,3
2023 mei* 137,6 38,6
2023 juni* 148,6 23,7
2023 2e kwartaal* 135,8 29,2
2023 juli* 112,0 25,2
2023 augustus* 105,6 18,0
2023 september* 119,7 -1,7
2023 3e kwartaal* 112,4 12,2
2023 oktober* 128,1 -1,7
2023 november* 123,5 -10,1
2023 december* 160,9 -9,2
2023 4e kwartaal* 137,5 -7,3
2023* 128,7 16,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van importeurs van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. Dit betreft de SBI 45111 van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2005

Status van de cijfers:
De cijfers over 2023 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 31 januari 2023:
Cijfers van december 2023, het vierde kwartaal 2023 en het jaar 2023 zijn toegevoegd. Cijfers van voorgaande perioden in 2023 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van de verslagmaand. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.