Uitstromers ho werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Uitstromers ho werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Geslacht Uitstromers ho met en zonder diploma Bedrijfstakken (SBI 2008) Studierichting Peilmoment Perioden Uurloon werknemers na verlaten ho (euro)
Totaal Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs Direct na verlaten onderwijs 2019/'20 20,19
Totaal Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 1 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Totaal Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 2 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Totaal Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 3 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Totaal Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 4 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Totaal Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 5 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Totaal Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 10 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Totaal Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs Direct na verlaten onderwijs 2019/'20 22,24
Totaal Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 1 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Totaal Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 2 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Totaal Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 3 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Totaal Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 4 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Totaal Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 5 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Totaal Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 10 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Mannen Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs Direct na verlaten onderwijs 2019/'20 20,47
Mannen Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 1 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Mannen Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 2 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Mannen Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 3 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Mannen Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 4 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Mannen Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 5 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Mannen Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 10 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Mannen Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs Direct na verlaten onderwijs 2019/'20 22,82
Mannen Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 1 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Mannen Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 2 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Mannen Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 3 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Mannen Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 4 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Mannen Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 5 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Mannen Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 10 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Vrouwen Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs Direct na verlaten onderwijs 2019/'20 19,85
Vrouwen Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 1 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Vrouwen Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 2 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Vrouwen Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 3 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Vrouwen Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 4 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Vrouwen Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 5 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Vrouwen Hoger beroepsonderwijs P Onderwijs Onderwijs 10 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Vrouwen Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs Direct na verlaten onderwijs 2019/'20 21,72
Vrouwen Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 1 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Vrouwen Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 2 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Vrouwen Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 3 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Vrouwen Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 4 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Vrouwen Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 5 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Vrouwen Wetenschappelijk onderwijs P Onderwijs Onderwijs 10 jaar na verlaten onderwijs 2019/'20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

In deze tabel wordt inzicht gegeven in het uurloon dat personen verdienen die het hoger onderwijs verlaten hebben en werkzaam zijn als werknemer. De cijfers geven deze informatie weer op verschillende peilmomenten, tot en met tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, soort diploma, bedrijfsindeling en studierichting.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006/'07.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 september 2022:
De cijfers over 2020 (studiejaar 2019/'20) zijn toegevoegd. Hierdoor zijn voor de jaren 2009/'10 en 2014/'15 tot en met 2019/'20 nieuwe peilmomenten beschikbaar.
Voor het ho-cohort 2009/'10 is dit het peilmoment 10 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2014/'15 is dit het peilmoment 5 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2015/'16 is dit 4 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2016/'17 is dit 3 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2017/'18 is dit 2 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2018/'19 is dit 1 jaar na verlaten onderwijs en voor het ho-cohort 2019/'20 is dit direct na verlaten onderwijs.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2023. Het betreft cijfers over het uurloon van werknemers van het ho-cohort 2010/'11 10 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2015/'16 5 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2016/'17 4 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2017/'18 3 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2018/'19 2 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2019/'20 1 jaar na verlaten onderwijs en van het ho-cohort 2020/'21 direct na verlaten onderwijs.

Toelichting onderwerpen

Uurloon werknemers na verlaten ho
Uurlonen van personen die op 1 oktober van een studiejaar een voltijd inschrijving in het bekostigd hoger onderwijs hebben en die op 1 oktober één jaar later niet meer zijn ingeschreven in het bekostigd onderwijs en op peilmoment werk hebben.