Sectoren; seizoengecorrigeerde cijfers, nr, 1999-2017


Deze tabel geeft een overzicht van enkele niet-financiële (lopende) transacties en saldi per kwartaal van de institutionele sectoren van de Nederlandse economie. De bedragen zijn zowel seizoen- en werkdaggecorrigeerd als niet-gecorrigeerd gepresenteerd. Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoen- en werkdageffecten kunnen kwartaal op kwartaalontwikkelingen beter worden vergeleken en ook de onderliggende trendmatige ontwikkeling gemakkelijker worden gevolgd. De niet-gecorrigeerde cijfers komen overeen met (tellingen van) niet-geconsolideerde gegevens uit de tabel ‘lopende transacties naar sectoren’. Voor de totale inkomsten en uitgaven van de overheid betreft het tellingen van geconsolideerde gegevens.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens in de periode 1999-2014 zijn definitief. Gegevens van 2015, 2016 en 2017 hebben de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Sectoren; seizoengecorrigeerde cijfers, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Sectoren; seizoengecorrigeerde cijfers, nr, 1999-2017

Seizoen- en werkdagcorrectie Perioden Totaal binnenlandse sectorenBruto binnenlands product (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenBruto exploitatieoverschot (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenSaldo primaire inkomens (bruto) (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenBruto beschikbaar inkomen (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenBruto besparingen (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenVorderingensaldo (mln euro) Niet-financiële vennootschappenBruto toegevoegde waarde (mln euro) Niet-financiële vennootschappenBruto exploitatieoverschot (mln euro) Niet-financiële vennootschappenInvesteringen in vaste activa (bruto) (mln euro) Niet-financiële vennootschappenBeloning van werknemers (mln euro) OverheidConsumptieve bestedingen (mln euro) OverheidInvesteringen in vaste activa (bruto) (mln euro) OverheidTotaal inkomsten (mln euro) OverheidTotaal uitgaven (mln euro) OverheidVorderingensaldo (EMU-saldo) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.MiddelenBeloning van werknemers (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.MiddelenInkomen uit vermogen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.MiddelenSociale uitkeringen (in geld) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.MiddelenOverige inkomensoverdrachten (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.MiddelenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenConsumptieve bestedingen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenInvesteringen in vaste activa (bruto) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenInkomen uit vermogen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenBelastingen op inkomen en vermogen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenSociale premies (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenOverige inkomensoverdrachten (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Bruto exploitatieoverschot (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Bruto beschikbaar inkomen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Bruto besparingen (mln euro) BuitenlandMiddelenInvoer van goederen en diensten (mln euro) BuitenlandMiddelenOntvangen primaire inkomens (mln euro) BuitenlandMiddelenOntvangen inkomensoverdrachten (mln euro) BuitenlandMiddelenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) BuitenlandMiddelenOntvangen kapitaaloverdrachten (mln euro) BuitenlandBestedingenUitvoer van goederen en diensten (mln euro) BuitenlandBestedingenBetaalde primaire inkomens (mln euro) BuitenlandBestedingenBetaalde inkomensoverdrachten (mln euro) BuitenlandBestedingenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) BuitenlandBestedingenBetaalde kapitaaloverdrachten (mln euro)
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2015 1e kwartaal* 166.398 72.548 169.361 165.840 50.178 17.544 99.694 44.789 15.999 55.332 41.399 5.858 75.161 76.228 -1.067 75.987 10.979 30.338 6.217 5.024 74.165 8.166 1.195 14.417 42.044 6.399 0 15.122 74.588 5.447 117.600 54.920 6.576 98 355 137.913 57.883 3.055 0 302
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2015 2e kwartaal* 171.558 62.472 173.734 171.387 50.775 -15.071 100.849 35.344 17.377 66.004 44.525 6.509 72.655 80.484 -7.829 90.890 14.308 33.304 6.068 6.698 75.958 8.962 1.424 20.928 36.969 6.387 0 15.224 94.086 24.826 125.920 56.830 5.630 129 445 142.693 59.006 3.283 0 209
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2015 3e kwartaal* 168.098 75.614 166.617 164.927 46.507 14.026 100.492 46.512 14.992 54.421 41.350 6.147 66.446 72.556 -6.110 74.957 12.100 29.884 5.967 5.967 76.954 8.273 1.738 12.940 40.492 6.436 0 16.495 77.797 6.810 126.615 58.233 4.708 116 254 143.801 56.752 3.018 0 227
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2015 4e kwartaal* 177.403 72.488 169.898 166.634 45.750 6.043 104.606 44.706 21.635 59.277 44.403 5.996 78.478 77.491 987 83.319 12.476 29.720 5.718 4.575 76.393 8.761 1.732 11.035 48.251 6.062 0 16.515 80.668 8.850 127.908 62.743 6.064 88 770 145.771 55.238 2.800 0 193
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2016 1e kwartaal* 170.749 73.508 170.877 167.345 49.606 16.630 101.993 45.423 17.488 56.964 41.525 5.795 76.949 76.442 507 77.982 11.112 30.601 6.136 4.499 76.122 10.018 1.281 14.211 43.032 6.486 0 16.411 77.232 5.609 120.352 50.782 5.955 92 873 141.066 50.910 2.423 0 201
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2016 2e kwartaal* 176.193 63.523 173.669 172.099 49.666 13.411 104.285 36.786 18.656 67.914 45.222 6.333 78.467 80.543 -2.076 93.181 14.334 33.878 5.883 6.488 77.082 10.269 1.065 17.598 42.168 6.427 0 15.893 95.911 25.317 125.085 54.719 5.108 129 280 142.892 52.195 3.538 0 212
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2016 3e kwartaal* 172.657 76.291 169.356 166.796 46.416 12.217 103.546 47.402 16.153 56.350 41.720 6.224 71.530 73.419 -1.889 77.389 11.756 30.752 6.253 5.317 78.552 10.133 978 13.430 42.653 6.407 0 16.899 79.581 6.346 126.654 55.983 5.086 108 204 144.855 52.682 2.526 0 180
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2016 4e kwartaal* 183.042 73.815 180.329 180.714 56.479 17.352 108.192 45.489 20.103 61.584 45.215 6.146 80.876 74.845 6.031 86.089 11.849 30.402 5.796 4.031 78.936 9.743 1.292 12.872 46.792 6.245 0 17.389 84.324 9.419 129.878 55.539 2.180 84 532 150.504 52.826 2.565 0 254
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2017 1e kwartaal* 177.872 77.805 179.306 177.137 55.513 20.890 106.088 47.923 17.515 59.055 42.701 5.781 81.534 76.302 5.232 80.545 10.809 31.184 6.074 4.364 78.835 10.933 1.417 17.526 41.786 6.545 0 18.229 79.567 5.096 135.890 55.912 4.727 88 586 158.130 57.346 2.558 0 183
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2017 2e kwartaal* 184.177 66.862 180.836 179.426 53.033 14.909 109.167 38.746 19.911 70.781 46.068 6.011 79.430 81.013 -1.583 96.671 14.492 34.377 5.965 6.937 80.189 11.249 1.434 19.007 43.692 6.537 0 17.989 98.824 25.572 134.911 62.489 5.030 136 209 154.879 59.148 3.620 0 202
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2017 3e kwartaal* 180.098 79.674 179.251 177.472 52.711 17.161 108.187 49.075 17.089 59.116 42.763 7.086 74.197 75.362 -1.165 80.357 11.989 31.421 6.109 5.417 81.889 10.660 1.660 14.642 44.222 6.393 0 18.998 81.957 5.485 137.081 64.158 4.359 109 286 157.030 63.311 2.580 0 170
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2017 4e kwartaal* 191.021 77.705 189.602 188.112 60.736 20.520 113.114 47.729 20.510 64.839 46.289 6.874 84.868 79.338 5.530 90.078 12.306 31.019 6.106 4.410 80.997 10.451 1.699 18.086 45.537 6.244 0 19.285 87.228 10.641 140.401 62.218 4.786 90 342 163.886 60.799 3.296 0 309
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2015 1e kwartaal* 168.508 69.480 169.360 166.643 48.713 15.441 100.249 41.866 16.719 58.349 42.849 6.130 73.012 76.793 -3.781 80.582 12.214 30.830 6.071 5.871 74.718 7.949 1.229 14.152 42.847 6.235 0 14.992 80.751 11.537 120.079 58.653 6.058 114 374 138.429 58.867 3.102 0 301
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2015 2e kwartaal* 170.618 70.965 171.756 169.614 50.520 -14.374 101.154 42.740 16.757 58.581 42.837 6.347 72.112 76.557 -4.445 81.036 12.041 30.845 6.098 5.057 75.971 8.811 1.437 16.673 38.003 6.318 0 15.819 82.090 11.337 125.847 56.458 5.619 98 486 144.376 58.349 2.996 0 195
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2015 3e kwartaal* 172.152 71.591 171.042 168.751 49.057 15.150 101.894 43.460 17.069 58.831 43.213 6.029 72.826 76.341 -3.515 81.492 12.706 30.753 5.916 5.871 76.403 8.402 1.754 13.849 42.559 6.428 0 16.217 82.780 12.369 125.900 58.095 5.416 112 361 144.455 56.776 3.139 0 250
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2015 4e kwartaal* 172.256 71.159 167.452 163.779 44.921 6.325 102.104 43.269 19.172 59.253 42.841 5.999 74.721 77.177 -2.456 81.987 12.833 30.832 5.886 5.470 76.350 9.039 1.663 13.876 44.226 6.287 0 16.326 81.169 10.625 126.494 59.521 5.884 107 603 143.241 54.887 2.920 0 185
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2016 1e kwartaal* 173.143 70.576 170.799 168.208 48.261 14.686 102.804 42.673 18.297 60.074 42.922 6.094 74.807 76.827 -2.020 82.705 12.476 31.119 5.983 5.313 76.724 9.785 1.314 13.726 44.104 6.348 0 16.302 82.835 11.844 122.636 54.311 5.425 107 940 141.561 51.848 2.487 0 202
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2016 2e kwartaal* 174.561 71.330 171.740 170.608 49.679 14.127 104.308 43.989 17.994 60.333 43.538 6.146 77.875 76.731 1.144 83.172 12.198 31.369 5.935 4.892 77.093 10.056 1.097 14.329 43.223 6.348 0 16.446 83.754 11.680 123.487 54.311 5.020 99 295 142.605 51.693 3.227 0 205
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2016 3e kwartaal* 176.578 72.212 173.965 170.661 49.526 13.121 104.891 44.281 18.316 60.887 43.522 6.104 78.080 77.033 1.047 84.116 12.245 31.554 6.183 5.203 77.958 10.279 985 14.457 44.262 6.401 0 16.650 84.528 12.028 126.066 54.772 5.766 104 277 145.595 52.238 2.662 0 209
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2016 4e kwartaal* 178.189 72.856 177.727 177.477 54.700 17.676 106.086 44.184 17.909 61.493 43.712 6.141 77.266 74.792 2.474 84.619 12.082 31.594 5.951 4.936 78.917 10.078 1.213 15.825 43.059 6.459 0 17.200 85.586 11.075 129.251 53.629 2.117 103 377 148.941 52.835 2.676 0 231
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2017 1e kwartaal* 179.979 74.100 179.207 178.177 54.081 18.707 106.899 45.253 18.286 62.245 44.085 5.976 79.197 76.505 2.692 85.441 12.219 31.735 5.941 5.154 79.445 10.687 1.453 16.813 43.044 6.419 0 18.118 85.742 11.460 136.359 58.804 4.326 102 556 156.687 58.183 2.640 0 190
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2017 2e kwartaal* 182.814 75.605 178.668 177.880 53.485 15.653 108.983 45.778 19.159 63.078 44.381 5.959 78.945 77.336 1.609 86.350 12.386 31.856 6.019 5.361 80.191 10.984 1.479 15.748 44.585 6.454 0 18.526 86.406 11.767 134.977 62.005 4.976 106 224 156.349 58.773 3.285 0 200
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2017 3e kwartaal* 184.328 75.812 184.475 181.670 56.378 18.689 109.886 45.976 19.338 63.767 44.564 6.929 80.672 78.820 1.852 87.365 12.435 32.164 6.043 5.294 81.288 10.819 1.661 15.711 45.572 6.390 0 18.770 87.830 11.423 137.388 62.477 4.885 106 389 158.844 62.570 2.736 0 202
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2017 4e kwartaal* 186.428 76.968 186.645 184.419 58.048 20.430 111.026 46.484 18.400 64.666 44.801 6.852 81.286 79.500 1.786 88.440 12.499 32.259 6.234 5.331 80.999 10.823 1.610 21.812 42.152 6.452 0 19.085 88.451 12.041 140.642 61.491 4.715 109 254 163.304 61.078 3.393 0 273
Bron: CBS.
Verklaring van tekens