Bedrijfsleven; omzet, bedrijfstak (SBI 2008), regio 2016-2017

Bedrijfsleven; omzet, bedrijfstak (SBI 2008), regio 2016-2017

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Netto omzet (mln euro)
I Horeca 2016 Noord-Nederland (LD) 1.728
I Horeca 2017 Noord-Nederland (LD) 1.847
I Horeca 2016 Oost-Nederland (LD) 3.776
I Horeca 2017 Oost-Nederland (LD) 4.082
I Horeca 2016 West-Nederland (LD) 13.927
I Horeca 2017 West-Nederland (LD) 15.209
I Horeca 2016 Zuid-Nederland (LD) 4.796
I Horeca 2017 Zuid-Nederland (LD) 5.074
I Horeca 2016 Groningen (PV) 515
I Horeca 2017 Groningen (PV) 569
I Horeca 2016 Friesland (PV) 713
I Horeca 2017 Friesland (PV) 761
I Horeca 2016 Drenthe (PV) 500
I Horeca 2017 Drenthe (PV) 517
I Horeca 2016 Overijssel (PV) 1.202
I Horeca 2017 Overijssel (PV) 1.276
I Horeca 2016 Oost-Groningen (CR) 73
I Horeca 2017 Oost-Groningen (CR) 85
I Horeca 2016 Delfzijl en omgeving (CR) 24
I Horeca 2017 Delfzijl en omgeving (CR) 25
I Horeca 2016 Overig Groningen (CR) 418
I Horeca 2017 Overig Groningen (CR) 460
I Horeca 2016 Noord-Friesland (CR) 391
I Horeca 2017 Noord-Friesland (CR) 414
I Horeca 2016 Zuidwest-Friesland (CR) 173
I Horeca 2017 Zuidwest-Friesland (CR) 181
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzet van bedrijven ingedeeld naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (landsdelen, provincies en COROP-gebieden). Alle vestigingen van één bedrijf zijn toebedeeld aan de hoofdactiviteit (SBI) van het bedrijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 maart 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Netto omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Door derden doorberekende vrachtkosten zijn vanaf 2009 altijd inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.