Prognose periode-levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2017-2060

Prognose periode-levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2017-2060

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Periode-levensverwachting (jaar)
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2017 81,77
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2018 81,93
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2019 82,09
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2020 82,25
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2025 83,02
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2030 83,83
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2035 84,63
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2040 85,42
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2045 86,16
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2050 86,87
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2055 87,55
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2060 88,19
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar 2017 33,54
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar 2018 33,68
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar 2019 33,81
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar 2020 33,94
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar 2025 34,59
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar 2030 35,29
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar 2035 36,00
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar 2040 36,70
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar 2045 37,37
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar 2050 38,01
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar 2055 38,63
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar 2060 39,22
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2017 20,30
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2018 20,40
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2019 20,51
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2020 20,61
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2025 21,12
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2030 21,70
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2035 22,30
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2040 22,89
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2045 23,47
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2050 24,02
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2055 24,56
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2060 25,07
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2017 9,27
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2018 9,33
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2019 9,38
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2020 9,43
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2025 9,67
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2030 9,97
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2035 10,31
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2040 10,66
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2045 11,02
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2050 11,37
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2055 11,71
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2060 12,05
Mannen 0 jaar 2017 80,10
Mannen 0 jaar 2018 80,34
Mannen 0 jaar 2019 80,54
Mannen 0 jaar 2020 80,71
Mannen 0 jaar 2025 81,51
Mannen 0 jaar 2030 82,31
Mannen 0 jaar 2035 83,06
Mannen 0 jaar 2040 83,80
Mannen 0 jaar 2045 84,50
Mannen 0 jaar 2050 85,18
Mannen 0 jaar 2055 85,83
Mannen 0 jaar 2060 86,46
Mannen 50 jaar 2017 32,04
Mannen 50 jaar 2018 32,25
Mannen 50 jaar 2019 32,42
Mannen 50 jaar 2020 32,56
Mannen 50 jaar 2025 33,23
Mannen 50 jaar 2030 33,92
Mannen 50 jaar 2035 34,57
Mannen 50 jaar 2040 35,21
Mannen 50 jaar 2045 35,83
Mannen 50 jaar 2050 36,44
Mannen 50 jaar 2055 37,03
Mannen 50 jaar 2060 37,60
Mannen 65 jaar 2017 18,93
Mannen 65 jaar 2018 19,10
Mannen 65 jaar 2019 19,24
Mannen 65 jaar 2020 19,36
Mannen 65 jaar 2025 19,92
Mannen 65 jaar 2030 20,50
Mannen 65 jaar 2035 21,06
Mannen 65 jaar 2040 21,60
Mannen 65 jaar 2045 22,13
Mannen 65 jaar 2050 22,65
Mannen 65 jaar 2055 23,16
Mannen 65 jaar 2060 23,65
Mannen 80 jaar 2017 8,34
Mannen 80 jaar 2018 8,44
Mannen 80 jaar 2019 8,52
Mannen 80 jaar 2020 8,59
Mannen 80 jaar 2025 8,90
Mannen 80 jaar 2030 9,24
Mannen 80 jaar 2035 9,56
Mannen 80 jaar 2040 9,88
Mannen 80 jaar 2045 10,20
Mannen 80 jaar 2050 10,52
Mannen 80 jaar 2055 10,83
Mannen 80 jaar 2060 11,15
Vrouwen 0 jaar 2017 83,35
Vrouwen 0 jaar 2018 83,45
Vrouwen 0 jaar 2019 83,58
Vrouwen 0 jaar 2020 83,72
Vrouwen 0 jaar 2025 84,51
Vrouwen 0 jaar 2030 85,34
Vrouwen 0 jaar 2035 86,21
Vrouwen 0 jaar 2040 87,04
Vrouwen 0 jaar 2045 87,81
Vrouwen 0 jaar 2050 88,54
Vrouwen 0 jaar 2055 89,23
Vrouwen 0 jaar 2060 89,88
Vrouwen 50 jaar 2017 34,93
Vrouwen 50 jaar 2018 35,00
Vrouwen 50 jaar 2019 35,11
Vrouwen 50 jaar 2020 35,23
Vrouwen 50 jaar 2025 35,92
Vrouwen 50 jaar 2030 36,65
Vrouwen 50 jaar 2035 37,42
Vrouwen 50 jaar 2040 38,17
Vrouwen 50 jaar 2045 38,88
Vrouwen 50 jaar 2050 39,55
Vrouwen 50 jaar 2055 40,18
Vrouwen 50 jaar 2060 40,78
Vrouwen 65 jaar 2017 21,52
Vrouwen 65 jaar 2018 21,58
Vrouwen 65 jaar 2019 21,65
Vrouwen 65 jaar 2020 21,74
Vrouwen 65 jaar 2025 22,26
Vrouwen 65 jaar 2030 22,86
Vrouwen 65 jaar 2035 23,51
Vrouwen 65 jaar 2040 24,15
Vrouwen 65 jaar 2045 24,75
Vrouwen 65 jaar 2050 25,33
Vrouwen 65 jaar 2055 25,89
Vrouwen 65 jaar 2060 26,41
Vrouwen 80 jaar 2017 9,94
Vrouwen 80 jaar 2018 9,98
Vrouwen 80 jaar 2019 10,02
Vrouwen 80 jaar 2020 10,07
Vrouwen 80 jaar 2025 10,30
Vrouwen 80 jaar 2030 10,59
Vrouwen 80 jaar 2035 10,97
Vrouwen 80 jaar 2040 11,36
Vrouwen 80 jaar 2045 11,74
Vrouwen 80 jaar 2050 12,12
Vrouwen 80 jaar 2055 12,49
Vrouwen 80 jaar 2060 12,85
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers van de periode-overlevingstafels (per periode van 1 jaar) naar geslacht en leeftijd (op 31 december) voor de bevolking van Nederland. Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van 0, 1, 2 enz. jaar op 31 december van het jaar van waarneming zullen bereiken. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden als de sterftekansen van het prognosejaar hun hele leven zouden gelden. Deze periode-levensverwachting kan daardoor het beste worden geïnterpreteerd als een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

De tabel kan uitgesplitst worden naar de sterftekans, het aantal levenden (tafelbevolking), het aantal overledenen (tafelbevolking) en de periode-levensverwachting naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar: 2017-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2020:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2017 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2018 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de periode-levensverwachting.

Toelichting onderwerpen

Periode-levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Leeftijd op 31 december
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming min geboortejaar.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.
De kans op overlijden is berekend als het waargenomen aantal overledenen in de geselecteerde periode per 100 duizend van de gemiddelde (werkelijke) bevolking met gelijke leeftijd en geslacht.

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van een 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.