Prognose immigratie en emigratie; leeftijd, 2017-2059

Prognose immigratie en emigratie; leeftijd, 2017-2059

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Immigratie (aantal) Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Mannen en Vrouwen 0 tot 10 jaar 2017 23.394 13.470 9.924
Mannen en Vrouwen 0 tot 10 jaar 2018 21.347 13.770 7.577
Mannen en Vrouwen 0 tot 10 jaar 2019 20.923 13.999 6.924
Mannen en Vrouwen 0 tot 10 jaar 2020 20.752 14.188 6.564
Mannen en Vrouwen 0 tot 10 jaar 2030 22.106 15.802 6.304
Mannen en Vrouwen 0 tot 10 jaar 2040 22.191 15.814 6.377
Mannen en Vrouwen 0 tot 10 jaar 2050 21.974 15.399 6.575
Mannen en Vrouwen 10 tot 20 jaar 2017 27.249 9.524 17.725
Mannen en Vrouwen 10 tot 20 jaar 2018 25.261 9.869 15.392
Mannen en Vrouwen 10 tot 20 jaar 2019 24.889 10.128 14.761
Mannen en Vrouwen 10 tot 20 jaar 2020 24.712 10.391 14.321
Mannen en Vrouwen 10 tot 20 jaar 2030 25.401 12.042 13.359
Mannen en Vrouwen 10 tot 20 jaar 2040 25.749 12.324 13.425
Mannen en Vrouwen 10 tot 20 jaar 2050 25.849 12.331 13.518
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2017 93.630 61.154 32.476
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2018 89.112 64.428 24.684
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2019 88.317 66.602 21.715
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2020 88.159 68.130 20.029
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2030 90.780 74.228 16.552
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2040 90.398 73.497 16.901
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2050 91.075 73.364 17.711
Mannen en Vrouwen 30 tot 40 jaar 2017 48.120 34.243 13.877
Mannen en Vrouwen 30 tot 40 jaar 2018 45.057 36.120 8.937
Mannen en Vrouwen 30 tot 40 jaar 2019 44.498 37.759 6.739
Mannen en Vrouwen 30 tot 40 jaar 2020 44.399 39.235 5.164
Mannen en Vrouwen 30 tot 40 jaar 2030 46.540 45.818 722
Mannen en Vrouwen 30 tot 40 jaar 2040 46.388 45.783 605
Mannen en Vrouwen 30 tot 40 jaar 2050 45.959 45.342 617
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2017 22.633 16.167 6.466
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2018 20.966 16.613 4.353
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2019 20.486 17.051 3.435
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2020 20.324 17.568 2.756
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2030 21.153 22.613 -1.460
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2040 21.552 23.938 -2.386
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2050 21.493 24.034 -2.541
Mannen en Vrouwen 50 tot 60 jaar 2017 11.052 9.410 1.642
Mannen en Vrouwen 50 tot 60 jaar 2018 10.214 9.757 457
Mannen en Vrouwen 50 tot 60 jaar 2019 9.974 10.096 -122
Mannen en Vrouwen 50 tot 60 jaar 2020 9.911 10.417 -506
Mannen en Vrouwen 50 tot 60 jaar 2030 9.730 11.749 -2.019
Mannen en Vrouwen 50 tot 60 jaar 2040 9.812 13.186 -3.374
Mannen en Vrouwen 50 tot 60 jaar 2050 10.131 13.939 -3.808
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2017 4.342 4.811 -469
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2018 4.001 4.928 -927
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2019 3.875 5.095 -1.220
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2020 3.846 5.316 -1.470
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2030 4.150 7.274 -3.124
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2040 3.708 7.455 -3.747
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2050 3.773 8.165 -4.392
Mannen en Vrouwen 70 tot 80 jaar 2017 1.804 1.768 36
Mannen en Vrouwen 70 tot 80 jaar 2018 1.692 1.842 -150
Mannen en Vrouwen 70 tot 80 jaar 2019 1.648 1.906 -258
Mannen en Vrouwen 70 tot 80 jaar 2020 1.647 1.970 -323
Mannen en Vrouwen 70 tot 80 jaar 2030 1.857 2.640 -783
Mannen en Vrouwen 70 tot 80 jaar 2040 1.929 3.575 -1.646
Mannen en Vrouwen 70 tot 80 jaar 2050 1.668 3.788 -2.120
Mannen en Vrouwen 80 tot 90 jaar 2017 471 377 94
Mannen en Vrouwen 80 tot 90 jaar 2018 442 408 34
Mannen en Vrouwen 80 tot 90 jaar 2019 428 440 -12
Mannen en Vrouwen 80 tot 90 jaar 2020 432 481 -49
Mannen en Vrouwen 80 tot 90 jaar 2030 604 799 -195
Mannen en Vrouwen 80 tot 90 jaar 2040 655 1.256 -601
Mannen en Vrouwen 80 tot 90 jaar 2050 719 1.996 -1.277
Mannen en Vrouwen 90 jaar of ouder 2017 5 11 -6
Mannen en Vrouwen 90 jaar of ouder 2018 5 12 -7
Mannen en Vrouwen 90 jaar of ouder 2019 5 12 -7
Mannen en Vrouwen 90 jaar of ouder 2020 5 14 -9
Mannen en Vrouwen 90 jaar of ouder 2030 5 25 -20
Mannen en Vrouwen 90 jaar of ouder 2040 6 47 -41
Mannen en Vrouwen 90 jaar of ouder 2050 7 84 -77
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de buitenlandse migratie (immigratie, emigratie inclusief administratieve correcties en migratiesaldo inclusief administratieve correcties) onder de bevolking van Nederland naar geslacht en leeftijd (op 31 december).

Gegevens beschikbaar: 2017-2059

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2020:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2017 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2020 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van het aantal immi- en emigranten.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland voor een termijn van minimaal vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek van personen naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.

Administratieve afvoering
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Administratieve opneming
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.