Prognose levendgeborenen; migratieachtergrond moeder 2017-2059

Bewerk tabel

Deze tabel bevat prognosecijfers over het aantal levend geboren kinderen en het gemiddeld kindertal per vrouw onder de bevolking van Nederland naar migratieachtergrond van de moeder.

Gegevens beschikbaar: 2017-2059

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 17 januari 2018:
Voor de berekening van het aantal levend geboren kinderen is het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijden uit verkeerde jaren gebruikt. De cijfers over levend geboren kinderen zijn daarom gecorrigeerd. Ook de cijfers over het gemiddeld kindertal voor de 1e generatie migratieachtergrond, Ned. achtergrond/2e gen migratieachtergrond, Westerse migratieachtergrond en Niet-westerse migratieachtergrond zijn gecorrigeerd. De cijfers over het gemiddeld kindertal voor de andere selecties van migratieachtergrond waren wel juist.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2017 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2020 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van het aantal levend geboren kinderen.

Prognose levendgeborenen; migratieachtergrond moeder 2017-2059

Migratieachtergrond Perioden Totaal levend geboren kinderen (aantal) Gemiddeld kindertal per vrouw (per vrouw)
Totaal 2017 168.589 1,61
Totaal 2018 170.277 1,61
Totaal 2019 172.185 1,61
Totaal 2020 174.058 1,61
Totaal 2030 196.038 1,75
Totaal 2040 187.154 1,75
Totaal 2050 182.452 1,75
1e generatie migratieachtergrond 2017 33.623 1,73
1e generatie migratieachtergrond 2018 34.220 1,71
1e generatie migratieachtergrond 2019 34.535 1,70
1e generatie migratieachtergrond 2020 34.722 1,69
1e generatie migratieachtergrond 2030 35.675 1,64
1e generatie migratieachtergrond 2040 37.398 1,64
1e generatie migratieachtergrond 2050 39.364 1,64
Ned. achtergrond/2e gen migratieachte... 2017 134.966 1,60
Ned. achtergrond/2e gen migratieachte... 2018 136.057 1,60
Ned. achtergrond/2e gen migratieachte... 2019 137.650 1,60
Ned. achtergrond/2e gen migratieachte... 2020 139.336 1,61
Ned. achtergrond/2e gen migratieachte... 2030 160.363 1,79
Ned. achtergrond/2e gen migratieachte... 2040 149.756 1,79
Ned. achtergrond/2e gen migratieachte... 2050 143.089 1,79
Westerse migratieachtergrond 2017 12.256 1,41
Westerse migratieachtergrond 2018 12.932 1,41
Westerse migratieachtergrond 2019 13.553 1,41
Westerse migratieachtergrond 2020 14.124 1,42
Westerse migratieachtergrond 2030 16.751 1,46
Westerse migratieachtergrond 2040 17.284 1,46
Westerse migratieachtergrond 2050 17.944 1,47
Niet-westerse migratieachtergrond 2017 21.367 2,03
Niet-westerse migratieachtergrond 2018 21.287 2,02
Niet-westerse migratieachtergrond 2019 20.982 2,01
Niet-westerse migratieachtergrond 2020 20.597 1,99
Niet-westerse migratieachtergrond 2030 18.923 1,86
Niet-westerse migratieachtergrond 2040 20.114 1,83
Niet-westerse migratieachtergrond 2050 21.420 1,82
Bron: CBS.
Verklaring van tekens