Prognose levendgeborenen, vruchtbaarheidscijfers; leeftijd moeder 2017-2059

Prognose levendgeborenen, vruchtbaarheidscijfers; leeftijd moeder 2017-2059

Volgorde van geboorte uit de moeder Leeftijd moeder (op 31 december) Perioden Levend geboren kinderen (aantal) Vruchtbaarheidcijfers (per vrouw)
Totaal Totaal 2017 168.591 1,60702
Totaal Totaal 2018 170.276 1,60605
Totaal Totaal 2019 172.186 1,60906
Totaal Totaal 2020 174.058 1,61313
Totaal Totaal 2025 189.026 1,70517
Totaal Totaal 2030 196.039 1,75158
Totaal Totaal 2035 193.730 1,75058
Totaal Totaal 2040 187.155 1,75007
Totaal Totaal 2045 182.140 1,75000
Totaal Totaal 2050 182.451 1,75000
Totaal Totaal 2055 188.989 1,75000
Eerste kind Totaal 2017 77.833 0,73722
Eerste kind Totaal 2018 78.163 0,73232
Eerste kind Totaal 2019 79.757 0,74061
Eerste kind Totaal 2020 80.966 0,74626
Eerste kind Totaal 2025 88.288 0,79702
Eerste kind Totaal 2030 91.519 0,82101
Eerste kind Totaal 2035 89.555 0,82029
Eerste kind Totaal 2040 86.438 0,82005
Eerste kind Totaal 2045 84.620 0,82001
Eerste kind Totaal 2050 85.752 0,82000
Eerste kind Totaal 2055 89.226 0,82000
Tweede kind Totaal 2017 61.684 0,58959
Tweede kind Totaal 2018 62.679 0,59264
Tweede kind Totaal 2019 63.509 0,59475
Tweede kind Totaal 2020 64.267 0,59651
Tweede kind Totaal 2025 69.442 0,62532
Tweede kind Totaal 2030 71.913 0,64046
Tweede kind Totaal 2035 71.428 0,64012
Tweede kind Totaal 2040 68.921 0,64002
Tweede kind Totaal 2045 66.830 0,64000
Tweede kind Totaal 2050 66.552 0,64000
Tweede kind Totaal 2055 68.906 0,64000
Derde kind Totaal 2017 20.742 0,19971
Derde kind Totaal 2018 21.116 0,20137
Derde kind Totaal 2019 20.762 0,19612
Derde kind Totaal 2020 20.727 0,19400
Derde kind Totaal 2025 22.641 0,20414
Derde kind Totaal 2030 23.622 0,21017
Derde kind Totaal 2035 23.702 0,21005
Derde kind Totaal 2040 22.948 0,21001
Derde kind Totaal 2045 22.169 0,21000
Derde kind Totaal 2050 21.812 0,21000
Derde kind Totaal 2055 22.382 0,21000
Vierde of volgende kind Totaal 2017 8.333 0,08049
Vierde of volgende kind Totaal 2018 8.316 0,07972
Vierde of volgende kind Totaal 2019 8.162 0,07758
Vierde of volgende kind Totaal 2020 8.103 0,07636
Vierde of volgende kind Totaal 2025 8.660 0,07869
Vierde of volgende kind Totaal 2030 8.986 0,07994
Vierde of volgende kind Totaal 2035 9.046 0,08012
Vierde of volgende kind Totaal 2040 8.841 0,07999
Vierde of volgende kind Totaal 2045 8.519 0,07999
Vierde of volgende kind Totaal 2050 8.342 0,08000
Vierde of volgende kind Totaal 2055 8.477 0,08000
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over het aantal levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder (op 31 december) en het leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer van vrouwen, beiden naar rangnummer uit de vrouw. De cijfers hebben betrekking op de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar: 2017-2059

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2020:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 17 januari 2018:
Voor de berekening van het aantal levend geboren kinderen is het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijden uit verkeerde jaren gebruikt. De cijfers over levend geboren kinderen zijn daarom gecorrigeerd. De vruchtbaarheidscijfers waren wel juist.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2017 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2020 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van het aantal levend geboren kinderen.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kind
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Vruchtbaarheidcijfers
Vruchtbaarheidscijfer
Levend geboren kinderen die uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald jaar worden geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in dat jaar.

Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.