Prognose intervallen levendgeborenen, overledenen en migratie, 2017-2059


Deze tabel bevat prognosecijfers van levend geboren kinderen, overledenen en buitenlandse migratie onder de bevolking van Nederland. In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2017-2059

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2017 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2020 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van het aantal levend geboren kinderen, overledenen en buitenlandse migratie.

Prognose intervallen levendgeborenen, overledenen en migratie, 2017-2059

Prognose(-interval) Perioden Levend geboren kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratieImmigratie (aantal) Buitenlandse migratieEmigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratieMigratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2017 168.589 149.426 232.700 150.929 81.771
Prognose 2018 170.277 150.885 218.097 157.741 60.356
Prognose 2019 172.185 152.508 215.043 163.090 51.953
Prognose 2020 174.058 154.253 214.187 167.713 46.474
Prognose 2030 196.038 174.601 222.326 192.992 29.334
Prognose 2040 187.154 195.502 222.388 196.873 25.515
Prognose 2050 182.452 204.787 222.648 198.431 24.217
Ondergrens 67%-prognose-interval 2017 164.952 143.628 218.010 142.892 64.779
Ondergrens 67%-prognose-interval 2018 165.090 143.375 198.815 147.280 39.501
Ondergrens 67%-prognose-interval 2019 165.637 143.585 192.231 150.929 28.005
Ondergrens 67%-prognose-interval 2020 166.334 144.101 189.149 154.242 20.734
Ondergrens 67%-prognose-interval 2030 179.136 157.639 183.488 170.892 -3.315
Ondergrens 67%-prognose-interval 2040 165.398 175.450 178.165 171.780 -9.045
Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 155.654 184.273 179.145 171.306 -11.363
Bovengrens 67%-prognose-interval 2017 172.763 155.865 251.391 160.297 100.920
Bovengrens 67%-prognose-interval 2018 176.179 159.311 242.756 169.578 84.421
Bovengrens 67%-prognose-interval 2019 179.648 162.611 244.702 177.485 79.611
Bovengrens 67%-prognose-interval 2020 182.953 165.699 247.643 183.878 76.454
Bovengrens 67%-prognose-interval 2030 213.086 193.615 271.068 219.883 65.225
Bovengrens 67%-prognose-interval 2040 208.937 217.596 271.664 226.265 61.094
Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 209.910 226.379 275.593 232.571 60.139
Bron: CBS.
Verklaring van tekens