Prognose personen met een migratieachtergrond, 2017-2060

Prognose personen met een migratieachtergrond, 2017-2060

Migratieachtergrond Generatie Perioden Bevolking op 1 januari (aantal) Levend geboren kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Totaal niet-Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2017 11.437 198.079 107.148 90.931
Totaal niet-Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2018 2.080.670 11.756 185.767 113.727 72.040
Totaal niet-Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2019 2.140.953 12.088 184.131 118.612 65.519
Totaal niet-Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2020 2.194.384 12.434 183.903 122.426 61.477
Totaal niet-Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2025 2.415.772 14.312 188.767 135.613 53.154
Totaal niet-Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2030 2.592.302 16.364 190.207 142.831 47.376
Totaal niet-Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2035 2.737.587 18.500 190.523 145.616 44.907
Totaal niet-Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2040 2.862.194 20.760 190.606 146.897 43.709
Totaal niet-Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2045 2.971.118 23.118 190.662 147.433 43.229
Totaal niet-Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2050 3.066.958 25.443 190.715 147.536 43.179
Totaal niet-Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2055 3.150.915 27.672 190.744 147.630 43.114
Totaal niet-Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2060 3.224.377
Westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2017 6.321 113.277 70.630 42.647
Westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2018 837.538 6.392 113.335 75.347 37.988
Westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2019 869.135 6.464 113.227 79.081 34.146
Westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2020 896.816 6.543 113.467 82.041 31.426
Westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2025 1.002.663 6.965 115.206 91.249 23.957
Westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2030 1.076.702 7.441 115.533 95.452 20.081
Westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2035 1.135.898 7.888 115.656 96.893 18.763
Westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2040 1.188.336 8.241 115.688 97.399 18.289
Westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2045 1.237.837 8.416 115.709 97.550 18.159
Westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2050 1.286.345 8.497 115.723 97.590 18.133
Westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2055 1.333.963 8.821 115.728 97.605 18.123
Westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2060 1.379.406
Niet-westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2017 5.116 84.802 36.517 48.285
Niet-westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2018 1.243.133 5.366 72.432 38.381 34.051
Niet-westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2019 1.271.818 5.624 70.904 39.529 31.374
Niet-westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2020 1.297.568 5.891 70.436 40.384 30.052
Niet-westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2025 1.413.109 7.347 73.561 44.366 29.196
Niet-westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2030 1.515.599 8.924 74.674 47.378 27.296
Niet-westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2035 1.601.690 10.614 74.867 48.724 26.143
Niet-westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2040 1.673.857 12.520 74.918 49.499 25.421
Niet-westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2045 1.733.281 14.703 74.953 49.884 25.071
Niet-westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2050 1.780.613 16.944 74.992 49.946 25.046
Niet-westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2055 1.816.953 18.851 75.016 50.024 24.992
Niet-westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2060 1.844.971
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses van de bevolking naar migratieachtergrond in Nederland, het aantal levend geboren kinderen met een tweede generatie migratieachtergrond, de buitenlandse migratie van personen met een eerste generatie migratieachtergrond en het aantal overledenen van de personen met een eerste en tweede generatie migratieachtergrond in Nederland. Alle cijfers zijn ook uitgesplitst naar westers en niet-westers.

Gegevens beschikbaar: 2017-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2020:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2017 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2020 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de bevolkingsontwikkeling naar migratieachtergrond.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Levend geboren kinderen
Levend geboren kinderen van de tweede generatie.

Levend geboren kinderen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
Overledenen
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Buitenlandse migratie
De buitenlandse migratie heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie) of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen (emigratie).
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.

Administratieve afvoering
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Administratieve opneming
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.