Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2017


Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat in 2017 jeugdzorg in natura (jeugdhulp in natura, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg in natura is verleend. De gegevens over jongeren zijn onderverdeeld naar leeftijd en de samenstelling van het huishouden op 1 januari van het betreffende jaar. De jeugdzorgtrajecten in natura zijn onderverdeeld naar perspectief en verwijzer. Tevens worden de gegevens onderverdeeld naar gemeente en wijk.
De indeling naar gemeente en wijk is gebaseerd op het adres van de gezagsdrager van de jongere. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking is getreden. Wanneer het adres gedurende de verslagperiode is gewijzigd krijgt de jongere in deze tabel het meest recente adres toegewezen.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar over 2017. Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren sinds 2015 zijn te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 november 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 31 oktober 2018:
De volgorde van de onderwerpen is in beperkte mate aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015' in paragraaf 3.

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2017

Vormen van Jeugdzorg Perioden Wijken Jongeren met jeugdzorg in naturaTotaal jongeren met jeugdzorg in natura (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaLeeftijd0 tot 4 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaLeeftijd4 tot 12 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaLeeftijd12 tot 18 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaLeeftijd18 tot 23 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaSamenstelling huishouden bij hulpvraagThuiswonend kind in eenouder gezin (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaSamenstelling huishouden bij hulpvraagThuiswonend kind in tweeouder gezin (aantal) Jongeren met jeugdzorg in naturaSamenstelling huishouden bij hulpvraagAndere huishoudens (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaTotaal trajecten in natura (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaPerspectiefStabilisatie van een crisissituatie (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaPerspectiefDiagnostiek (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaPerspectiefBegeleiden (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaPerspectiefBehandelen (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerGemeentelijke toegang (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerHuisarts (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerJeugdarts (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerGecertificeerde instelling (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerMedisch specialist (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerRechter, Officier van Justitie, ... (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerGeen verwijzer (aantal) Jeugdzorgtrajecten in naturaVerwijzerVerwijzer onbekend (aantal)
Totaal alle jeugdzorg in natura 2017 Aalsmeer 510 30 300 170 10 110 380 25 695 15 40 100 500 205 225 25 40 20 . 30 100
Totaal alle jeugdzorg in natura 2017 Wijk 00 Aalsmeer 160 10 90 55 . 35 110 15 230 . 15 15 170 65 75 . 10 . . 10 35
Totaal alle jeugdzorg in natura 2017 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 130 . 85 35 . 30 95 . 155 . 10 10 125 45 55 . 10 . . 10 20
Totaal alle jeugdzorg in natura 2017 Wijk 02 Oosteinde 170 15 100 55 . 30 130 . 215 . 10 15 175 40 85 10 15 . . . 40
Totaal jeugdhulp in natura 2017 Aalsmeer 500 30 295 165 10 100 375 25 650 15 40 100 500 205 225 25 40 20 . 30 100
Totaal jeugdhulp in natura 2017 Wijk 00 Aalsmeer 155 10 90 55 . 35 105 10 210 . 15 15 170 65 75 . 10 . . 10 35
Totaal jeugdhulp in natura 2017 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 125 . 85 30 . 25 95 . 145 . 10 10 125 45 55 . 10 . . 10 20
Totaal jeugdhulp in natura 2017 Wijk 02 Oosteinde 165 15 95 55 . 30 130 . 205 . 10 15 175 40 85 10 15 . . . 40
Jeugdhulp zonder verblijf 2017 Aalsmeer 480 25 285 160 10 100 370 10 605 10 40 90 465 180 225 25 25 15 . 30 100
Jeugdhulp zonder verblijf 2017 Wijk 00 Aalsmeer 145 10 85 50 . 35 105 . 190 . 15 15 155 55 75 . . . . 10 35
Jeugdhulp zonder verblijf 2017 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 120 . 80 30 . 25 95 . 140 . 10 10 120 40 50 . 10 . . 10 20
Jeugdhulp zonder verblijf 2017 Wijk 02 Oosteinde 160 10 95 50 . 30 130 . 195 . 10 15 165 40 85 10 10 . . . 40
Jeugdhulp met verblijf 2017 Aalsmeer 35 . 20 15 . . 15 20 45 . . 10 30 20 . . 15 . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2017 Wijk 00 Aalsmeer 10 . . . . . . 10 20 . . . 15 10 . . 10 . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2017 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2017 Wijk 02 Oosteinde 10 . . . . . . . 10 . . . 10 . . . 10 . . . .
Jeugdbescherming 2017 Aalsmeer 35 . 15 15 15 10 15 35 . . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming 2017 Wijk 00 Aalsmeer 15 . . . . . 10 20 . . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming 2017 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming 2017 Wijk 02 Oosteinde 10 . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering 2017 Aalsmeer 10 . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering 2017 Wijk 00 Aalsmeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering 2017 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering 2017 Wijk 02 Oosteinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens