Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken


De tabel bevat gegevens over de dynamische koopkrachtontwikkeling van personen bij gelijke overgangen. Dit betekent dat de koopkrachtontwikkeling alleen getoond wordt voor een bepaalde categorie personen, waarbij een kenmerk in beide jaren hetzelfde is. Bijvoorbeeld in beide jaren voornaamste inkomen werknemer. Personen worden onderscheiden naar kenmerken van het huishouden als samenstelling huishouden, leeftijd, voornaamste inkomensbron, woningbezit en inkomensgroepen.
De gegevens hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2012 - 2017 zijn definitief.
De cijfers over 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 september 2019:
De cijfers over 2017 zijn definitief gemaakt. De voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in september 2020 beschikbaar.

Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

Huishoudenskenmerken Perioden Mediane koopkrachtontwikkeling (%) Personen met koopkrachtdaling (%) Personen met koopkrachtstijging (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen)20e percentiel (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen)40e percentiel (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen)60e percentiel (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen)80e percentiel (%)
Totaal personen 2017 0,7 43,9 56,1 -6,4 -0,5 2,6 11,5
Totaal personen 2018* 0,3 47,6 52,4 -6,7 -0,7 2,4 10,8
Bron: Inkomen als werknemer 2017 1,5 41,1 58,9 -5,6 -0,2 3,6 11,3
Bron: Inkomen als werknemer 2018* 1,8 40,2 59,8 -5,5 0,0 3,9 11,6
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2017 3,0 42,6 57,4 -12,1 -1,0 7,8 24,5
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2018* -0,3 50,9 49,1 -15,3 -3,5 3,6 16,4
Bron: Overdrachtsinkomen 2017 0,0 49,7 50,3 -3,8 -0,6 0,5 3,8
Bron: Overdrachtsinkomen 2018* -0,5 61,9 38,1 -3,6 -0,8 -0,1 3,2
Bron: Uitkering inkomensverzekering 2017 -0,1 52,7 47,3 -3,7 -0,7 0,4 3,0
Bron: Uitkering inkomensverzekering 2018* -0,5 63,6 36,4 -3,4 -0,9 -0,2 2,6
Bron: Uitkering werkloosheid 2017 0,6 46,8 53,2 -10,5 -1,4 2,9 12,0
Bron: Uitkering werkloosheid 2018* 0,8 46,0 54,0 -10,7 -1,2 3,1 11,7
Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid 2017 0,3 45,8 54,2 -5,4 -0,4 1,2 7,5
Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid 2018* 0,0 49,1 50,9 -5,6 -0,5 0,8 7,3
Bron: Uitkering pensioen 2017 -0,2 53,6 46,4 -3,2 -0,7 0,3 2,3
Bron: Uitkering pensioen 2018* -0,5 65,7 34,3 -2,9 -0,9 -0,2 1,9
Bron: Uitkering sociale voorziening 2017 0,7 32,3 67,7 -2,7 0,3 1,6 7,3
Bron: Uitkering sociale voorziening 2018* -0,2 53,3 46,7 -3,7 -0,5 0,6 6,5
Bron: Uitkering bijstand 2017 0,8 30,1 69,9 -2,4 0,4 1,8 7,5
Bron: Uitkering bijstand 2018* -0,2 52,3 47,7 -3,3 -0,5 0,8 6,8
Bron: Uitk. sociale voorziening, overig 2017 0,4 39,2 60,8 -3,1 0,0 0,8 6,2
Bron: Uitk. sociale voorziening, overig 2018* -0,2 56,7 43,3 -4,3 -0,6 0,1 5,0
Bron: Studiefinanciering 2017 -4,9 58,3 41,7 -36,3 -14,1 0,8 21,7
Bron: Studiefinanciering 2018* -2,6 57,1 42,9 -34,6 -10,7 0,9 20,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens