Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau


Deze tabel bevat cijfers over levensverwachting en gezonde levensverwachting uitgesplitst naar onderwijsniveau. De gezonde levensverwachting is het aantal jaren dat mensen van een bepaalde leeftijd nog kunnen verwachten te leven in goede gezondheid, onder de aanname dat de kansen op sterfte en ongezondheid in de toekomst gelijk blijven.
In de tabel worden vier varianten van gezonde levensverwachting gegeven:
- de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid
- de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen
- de levensverwachting zonder chronische ziektes
- de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid

De tabel richt zich op verschillen in (gezonde) levensverwachting naar onderwijsniveau en biedt daarom cijfers over drie onderwijsniveaus: laag, middelbaar en hoog.
In de tabel zijn ook de sterftekansen per onderwijsniveau opgenomen, die zijn gehanteerd in de berekeningen.
De cijfers hebben betrekking op vierjaarsperioden (2011/2014, 2013/2016, etc). De reden daarvoor is dat voor de gezondheidskenmerken gebruik gemaakt wordt van de CBS-Gezondheidsenquête. Die enquête is te klein van omvang om op jaarbasis de cijfers te kunnen bepalen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 augustus 2019:
De cijfers over 2015/2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over de periode 2017/2020 verschijnen in 2021.

Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Onderwijsniveau Marges Perioden Levensverwachting (jaren) Gezonde levensverwachtingLevensverw. in als goed ervaren gezondh. (jaren) Gezonde levensverwachtingLevensverw. zonder lich. beperkingen (jaren)
Mannen 0 jaar Laag onderwijsniveau Waarde 2011/2014 77,0 57,8 66,6
Mannen 0 jaar Laag onderwijsniveau Waarde 2015/2018 76,3 56,9 66,0
Mannen 0 jaar Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2011/2014 79,8 65,4 72,3
Mannen 0 jaar Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2015/2018 80,3 65,2 73,9
Mannen 0 jaar Hoog onderwijsniveau Waarde 2011/2014 83,0 71,8 76,9
Mannen 0 jaar Hoog onderwijsniveau Waarde 2015/2018 84,2 72,0 79,3
Mannen 65 jaar Laag onderwijsniveau Waarde 2011/2014 17,1 9,5 12,3
Mannen 65 jaar Laag onderwijsniveau Waarde 2015/2018 17,3 10,0 12,0
Mannen 65 jaar Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2011/2014 18,8 11,7 14,3
Mannen 65 jaar Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2015/2018 19,3 12,6 15,4
Mannen 65 jaar Hoog onderwijsniveau Waarde 2011/2014 21,3 15,0 16,8
Mannen 65 jaar Hoog onderwijsniveau Waarde 2015/2018 22,4 15,7 18,5
Vrouwen 0 jaar Laag onderwijsniveau Waarde 2011/2014 81,3 57,4 64,7
Vrouwen 0 jaar Laag onderwijsniveau Waarde 2015/2018 80,9 56,3 64,1
Vrouwen 0 jaar Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2011/2014 84,5 65,9 72,3
Vrouwen 0 jaar Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2015/2018 84,5 64,5 71,9
Vrouwen 0 jaar Hoog onderwijsniveau Waarde 2011/2014 85,5 70,7 76,0
Vrouwen 0 jaar Hoog onderwijsniveau Waarde 2015/2018 87,1 71,9 78,5
Vrouwen 65 jaar Laag onderwijsniveau Waarde 2011/2014 20,7 10,2 11,9
Vrouwen 65 jaar Laag onderwijsniveau Waarde 2015/2018 20,4 11,3 11,8
Vrouwen 65 jaar Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2011/2014 22,8 14,4 15,4
Vrouwen 65 jaar Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2015/2018 22,9 14,6 14,4
Vrouwen 65 jaar Hoog onderwijsniveau Waarde 2011/2014 23,3 15,3 16,7
Vrouwen 65 jaar Hoog onderwijsniveau Waarde 2015/2018 24,7 17,1 18,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens