Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau


Deze tabel bevat cijfers over levensverwachting en gezonde levensverwachting uitgesplitst naar onderwijsniveau. De gezonde levensverwachting is het aantal jaren dat mensen van een bepaalde leeftijd nog kunnen verwachten te leven in goede gezondheid, onder de aanname dat de kansen op sterfte en ongezondheid in de toekomst gelijk blijven.
In de tabel worden vier varianten van gezonde levensverwachting gegeven:
- de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid
- de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen
- de levensverwachting zonder chronische ziektes
- de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid

De tabel richt zich op verschillen in (gezonde) levensverwachting naar onderwijsniveau en biedt daarom cijfers over drie onderwijsniveaus: laag, middelbaar en hoog.
In de tabel zijn ook de sterftekansen per onderwijsniveau opgenomen, die zijn gehanteerd in de berekeningen.
De cijfers hebben betrekking op vierjaarsperioden (2011/2014, 2013/2016, etc). De reden daarvoor is dat voor de gezondheidskenmerken gebruik gemaakt wordt van de CBS-Gezondheidsenquête. Die enquête is te klein van omvang om op jaarbasis de cijfers te kunnen bepalen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 augustus 2019:
De cijfers over 2015/2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over de periode 2017/2020 verschijnen in 2021.

Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Onderwijsniveau Marges Perioden Levensverwachting (jaren) Gezonde levensverwachtingLevensverw. in als goed ervaren gezondh. (jaren) Gezonde levensverwachtingLevensverw. zonder lich. beperkingen (jaren) Gezonde levensverwachtingLevensverw. zonder chronische ziektes (jaren) Gezonde levensverwachtingLevensverw. in goede geestelijke gezondh (jaren)
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Laag onderwijsniveau Waarde 2015/2018 78,9 56,9 65,2 38,3 68,3
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2015/2018 82,1 64,7 73,0 42,7 73,6
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Hoog onderwijsniveau Waarde 2015/2018 85,2 71,6 78,8 48,6 78,1
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Laag onderwijsniveau Waarde 2015/2018 55,4 34,9 42,0 19,1 45,9
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2015/2018 58,2 42,7 49,4 23,3 52,1
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Hoog onderwijsniveau Waarde 2015/2018 61,1 48,8 54,9 28,2 56,1
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar Laag onderwijsniveau Waarde 2015/2018 19,3 10,8 11,9 3,3 16,7
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2015/2018 20,8 13,4 15,0 3,9 19,1
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar Hoog onderwijsniveau Waarde 2015/2018 23,1 16,1 18,2 5,1 21,5
Mannen 0 jaar Laag onderwijsniveau Waarde 2015/2018 76,3 56,9 66,0 40,7 67,7
Mannen 0 jaar Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2015/2018 80,3 65,2 73,9 46,1 73,9
Mannen 0 jaar Hoog onderwijsniveau Waarde 2015/2018 84,2 72,0 79,3 51,1 79,2
Mannen 25 jaar Laag onderwijsniveau Waarde 2015/2018 53,0 34,9 43,1 21,1 45,2
Mannen 25 jaar Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2015/2018 56,5 42,7 50,2 25,9 51,4
Mannen 25 jaar Hoog onderwijsniveau Waarde 2015/2018 60,2 49,0 55,4 30,1 56,4
Mannen 65 jaar Laag onderwijsniveau Waarde 2015/2018 17,3 10,0 12,0 3,2 15,8
Mannen 65 jaar Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2015/2018 19,3 12,6 15,4 4,3 18,0
Mannen 65 jaar Hoog onderwijsniveau Waarde 2015/2018 22,4 15,7 18,5 5,0 21,4
Vrouwen 0 jaar Laag onderwijsniveau Waarde 2015/2018 80,9 56,3 64,1 35,1 68,5
Vrouwen 0 jaar Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2015/2018 84,5 64,5 71,9 38,9 73,6
Vrouwen 0 jaar Hoog onderwijsniveau Waarde 2015/2018 87,1 71,9 78,5 46,5 77,5
Vrouwen 25 jaar Laag onderwijsniveau Waarde 2015/2018 57,1 34,4 40,7 16,8 46,2
Vrouwen 25 jaar Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2015/2018 60,6 42,9 48,4 20,4 53,3
Vrouwen 25 jaar Hoog onderwijsniveau Waarde 2015/2018 62,9 49,2 54,7 26,5 56,2
Vrouwen 65 jaar Laag onderwijsniveau Waarde 2015/2018 20,4 11,3 11,8 3,3 17,2
Vrouwen 65 jaar Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2015/2018 22,9 14,6 14,4 3,4 20,5
Vrouwen 65 jaar Hoog onderwijsniveau Waarde 2015/2018 24,7 17,1 18,0 5,4 22,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens