Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp)

Bewerk tabel

Deze tabel bevat het bruto binnenlands product (bbp) op jaarbasis van Bonaire, Sint Eustatius, Saba en voor heel Caribisch Nederland. Het bbp is een macro-economisch begrip. De volumemutatie van het bbp is de maatstaf voor de economische groei van een land. Deze volumemutatie is ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 december 2019:
De cijfers van 2017 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het bbp van 2018 wordt in het najaar van 2020 gepubliceerd.

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp)

Caribisch Nederland Perioden Bbp, waarde in werkelijke prijzen (mln USD) Bbp, waarde prijsniveau 2012 (mln USD) Bbp, waardemutatie (%) Bbp, volumemutatie (%)
Caribisch Nederland 2012 515 515 . .
Caribisch Nederland 2013 536 527 4,1 2,3
Caribisch Nederland 2014 549 526 2,3 -0,2
Caribisch Nederland 2015 564 543 2,7 3,2
Caribisch Nederland 2016 582 551 3,2 1,4
Caribisch Nederland 2017 583 551 0,3 0,1
Bonaire 2012 372 372 . .
Bonaire 2013 387 381 4,1 2,4
Bonaire 2014 403 387 4,1 1,6
Bonaire 2015 415 400 3,0 3,4
Bonaire 2016 434 409 4,6 2,2
Bonaire 2017 428 404 -1,4 -1,3
Sint Eustatius 2012 101 101 . .
Sint Eustatius 2013 104 102 3,1 0,8
Sint Eustatius 2014 100 95 -4,4 -6,8
Sint Eustatius 2015 102 98 2,1 3,2
Sint Eustatius 2016 100 97 -2,1 -1,0
Sint Eustatius 2017 108 104 8,6 6,6
Saba 2012 42 42 . .
Saba 2013 45 45 6,9 5,5
Saba 2014 46 45 1,8 -0,2
Saba 2015 47 45 1,6 1,2
Saba 2016 48 45 2,6 -0,5
Saba 2017 47 44 -1,8 -1,4
Bron: © Centraal Bureau voor de Statistiek Bonaire/Den Haag/Heerlen,
Verklaring van tekens