Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp) 2012-2017

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp) 2012-2017

Caribisch Nederland Perioden Bbp, waarde in werkelijke prijzen (mln USD) Bbp, waarde prijsniveau 2012 (mln USD) Bbp, waardemutatie (%) Bbp, volumemutatie (%)
Caribisch Nederland 2012 515 515 . .
Caribisch Nederland 2013 536 527 4,1 2,3
Caribisch Nederland 2014 549 526 2,3 -0,2
Caribisch Nederland 2015 564 543 2,7 3,2
Caribisch Nederland 2016 582 551 3,2 1,4
Caribisch Nederland 2017 583 551 0,3 0,1
Bonaire 2012 372 372 . .
Bonaire 2013 387 381 4,1 2,4
Bonaire 2014 403 387 4,1 1,6
Bonaire 2015 415 400 3,0 3,4
Bonaire 2016 434 409 4,6 2,2
Bonaire 2017 428 404 -1,4 -1,3
Sint Eustatius 2012 101 101 . .
Sint Eustatius 2013 104 102 3,1 0,8
Sint Eustatius 2014 100 95 -4,4 -6,8
Sint Eustatius 2015 102 98 2,1 3,2
Sint Eustatius 2016 100 97 -2,1 -1,0
Sint Eustatius 2017 108 104 8,6 6,6
Saba 2012 42 42 . .
Saba 2013 45 45 6,9 5,5
Saba 2014 46 45 1,8 -0,2
Saba 2015 47 45 1,6 1,2
Saba 2016 48 45 2,6 -0,5
Saba 2017 47 44 -1,8 -1,4
Bron: © Centraal Bureau voor de Statistiek Bonaire/Den Haag/Heerlen,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het bruto binnenlands product (bbp) op jaarbasis van Bonaire, Sint Eustatius, Saba en voor heel Caribisch Nederland. Het bbp is een macro-economisch begrip. De volumemutatie van het bbp is de maatstaf voor de economische groei van een land. Deze volumemutatie is ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 september 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in 2020 een revisie uitgevoerd van het bruto binnenlands product van Caribisch Nederland. Hierbij zijn nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door de tabel Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp). Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bbp, waarde in werkelijke prijzen
Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op drie manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van de bestedingen: het bbp is de som van de finale bestedingen aan goederen en diensten door ingezeten institutionele eenheden (consumptie en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).

De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Bbp, waarde prijsniveau 2012
Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op drie manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van de bestedingen: het bbp is de som van de finale bestedingen aan goederen en diensten door ingezeten institutionele eenheden (consumptie en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).

De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2012. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Bbp, waardemutatie
Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op drie manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van de bestedingen: het bbp is de som van de finale bestedingen aan goederen en diensten door ingezeten institutionele eenheden (consumptie en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).

De procentuele waardeverandering is ten opzichte van het voorgaande jaar.
Bbp, volumemutatie
Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op drie manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van de bestedingen: het bbp is de som van de finale bestedingen aan goederen en diensten door ingezeten institutionele eenheden (consumptie en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).

De procentuele volumeverandering is ten opzichte van het voorgaande jaar.