Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp)


Deze tabel bevat het bruto binnenlands product (bbp) op jaarbasis van Bonaire, Sint Eustatius, Saba en voor heel Caribisch Nederland. Het bbp is een macro-economisch begrip. De volumemutatie van het bbp is de maatstaf voor de economische groei van een land. Deze volumemutatie is ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 december 2019:
De cijfers van 2017 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het bbp van 2018 wordt in het najaar van 2020 gepubliceerd.

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp)

Caribisch Nederland Perioden Bbp, waarde in werkelijke prijzen (mln USD) Bbp, waarde prijsniveau 2012 (mln USD) Bbp, waardemutatie (%) Bbp, volumemutatie (%)
Caribisch Nederland 2012 515 515 . .
Caribisch Nederland 2013 536 527 4,1 2,3
Caribisch Nederland 2014 549 526 2,3 -0,2
Caribisch Nederland 2015 564 543 2,7 3,2
Caribisch Nederland 2016 582 551 3,2 1,4
Caribisch Nederland 2017 583 551 0,3 0,1
Bonaire 2012 372 372 . .
Bonaire 2013 387 381 4,1 2,4
Bonaire 2014 403 387 4,1 1,6
Bonaire 2015 415 400 3,0 3,4
Bonaire 2016 434 409 4,6 2,2
Bonaire 2017 428 404 -1,4 -1,3
Sint Eustatius 2012 101 101 . .
Sint Eustatius 2013 104 102 3,1 0,8
Sint Eustatius 2014 100 95 -4,4 -6,8
Sint Eustatius 2015 102 98 2,1 3,2
Sint Eustatius 2016 100 97 -2,1 -1,0
Sint Eustatius 2017 108 104 8,6 6,6
Saba 2012 42 42 . .
Saba 2013 45 45 6,9 5,5
Saba 2014 46 45 1,8 -0,2
Saba 2015 47 45 1,6 1,2
Saba 2016 48 45 2,6 -0,5
Saba 2017 47 44 -1,8 -1,4
Bron: © Centraal Bureau voor de Statistiek Bonaire/Den Haag/Heerlen,
Verklaring van tekens