Stoppende zelfstandigen; bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken 2008-2016

Stoppende zelfstandigen; bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken 2008-2016

Geslacht Type zelfstandige Sociaaleconomische positie bij uitstroom Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Stoppende zelfstandigen (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 190,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 97,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Uitkeringsontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 15,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Pensioenontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 36,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal (School)kind of student Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 7,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige (zonder inkomen) Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 19,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet van toepassing Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 13,1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 172,8
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Werknemer Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 89,7
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Uitkeringsontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 14,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Pensioenontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 33,0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) (School)kind of student Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 7,6
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Overige (zonder inkomen) Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 16,7
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Niet van toepassing Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 11,6
Totaal mannen en vrouwen Zzp hoofdinkomen Totaal Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 55,1
Totaal mannen en vrouwen Zzp hoofdinkomen Werknemer Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 18,1
Totaal mannen en vrouwen Zzp hoofdinkomen Uitkeringsontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 4,6
Totaal mannen en vrouwen Zzp hoofdinkomen Pensioenontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 7,1
Totaal mannen en vrouwen Zzp hoofdinkomen (School)kind of student Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 0,4
Totaal mannen en vrouwen Zzp hoofdinkomen Overige (zonder inkomen) Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 15,8
Totaal mannen en vrouwen Zzp hoofdinkomen Niet van toepassing Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 9,0
Totaal mannen en vrouwen Zzp neveninkomen Totaal Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 117,7
Totaal mannen en vrouwen Zzp neveninkomen Werknemer Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 71,6
Totaal mannen en vrouwen Zzp neveninkomen Uitkeringsontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 9,5
Totaal mannen en vrouwen Zzp neveninkomen Pensioenontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 25,9
Totaal mannen en vrouwen Zzp neveninkomen (School)kind of student Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 7,2
Totaal mannen en vrouwen Zzp neveninkomen Overige (zonder inkomen) Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 0,9
Totaal mannen en vrouwen Zzp neveninkomen Niet van toepassing Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 2,6
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 11,1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige met personeel (zmp) Werknemer Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 4,9
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige met personeel (zmp) Uitkeringsontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 0,8
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige met personeel (zmp) Pensioenontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 2,3
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige met personeel (zmp) (School)kind of student Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 0,1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige met personeel (zmp) Overige (zonder inkomen) Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 1,5
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige met personeel (zmp) Niet van toepassing Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 1,4
Totaal mannen en vrouwen Meewerkend gezinslid Totaal Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 6,3
Totaal mannen en vrouwen Meewerkend gezinslid Werknemer Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 3,3
Totaal mannen en vrouwen Meewerkend gezinslid Uitkeringsontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 0,5
Totaal mannen en vrouwen Meewerkend gezinslid Pensioenontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 0,7
Totaal mannen en vrouwen Meewerkend gezinslid (School)kind of student Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen Meewerkend gezinslid Overige (zonder inkomen) Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 1,6
Totaal mannen en vrouwen Meewerkend gezinslid Niet van toepassing Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over het aantal stoppende zelfstandigen in Nederland. Het betreft hier alle personen van 15 jaar of ouder die in een jaar gestopt zijn als zelfstandige. Stoppen betekent hierbij dat in het verslagjaar geen inkomen als zelfstandige meer is waargenomen, terwijl dit het jaar daarvoor nog wel het geval was. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, type zelfstandige (op het moment van stoppen), sociaaleconomische positie bij uitstroom ofwel wat wordt men als men stopt als zelfstandige, de bedrijfstak (SBI 2008) waarin men werkzaam was als zelfstandige en de persoonskenmerken leeftijd, migratieachtergrond en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar van: 2008-2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 3 juli 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 20 september 2019:
De cijfers over 2016 zijn toegevoegd aan deze tabel. In het bronbestand voor deze tabel is de afleiding van het kenmerk ‘arbeidspositie’ aangepast. Dit kenmerk wordt gebruikt voor het bepalen van het type zelfstandige dat iemand was toen men stopte en ook voor de sociaaleconomische positie als men gestopt is. De wijziging houdt in dat de arbeidspositie van personen in een huishouden zonder waargenomen inkomen is omgezet naar ‘behoort tot huishouden zonder waargenomen inkomen’. In de voorgaande versie van het bronbestand konden deze personen ook een andere arbeidspositie hebben, bijvoorbeeld als zelfstandige. Deze aanpassing leidt tot kleine wijzigingen in de cijfers over stoppende zelfstandigen in deze tabel. Daarnaast zijn de onderliggende codes voor het kenmerk periode gewijzigd. De structuur van de tabel is niet gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet en wordt voortgezet in een nieuwe tabel. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Stoppende zelfstandigen
Een persoon die stopt met voor eigen rekening of risico arbeid verrichtten
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.