Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken 2008-2016

Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken 2008-2016

Geslacht Type zelfstandige Sociaaleconomische positie jaar eerder Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Startende zelfstandigen (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 218,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 122,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Uitkeringsontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 22,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Pensioenontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 15,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal (School)kind of student Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 28,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige (zonder inkomen) Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 18,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet van toepassing Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 11,6
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 198,5
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Werknemer Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 110,0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Uitkeringsontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 20,3
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Pensioenontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 14,7
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) (School)kind of student Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 27,9
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Overige (zonder inkomen) Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 15,1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Niet van toepassing Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 10,5
Totaal mannen en vrouwen Zzp hoofdinkomen Totaal Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 68,3
Totaal mannen en vrouwen Zzp hoofdinkomen Werknemer Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 29,7
Totaal mannen en vrouwen Zzp hoofdinkomen Uitkeringsontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 9,0
Totaal mannen en vrouwen Zzp hoofdinkomen Pensioenontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 2,2
Totaal mannen en vrouwen Zzp hoofdinkomen (School)kind of student Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 5,0
Totaal mannen en vrouwen Zzp hoofdinkomen Overige (zonder inkomen) Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 13,9
Totaal mannen en vrouwen Zzp hoofdinkomen Niet van toepassing Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 8,5
Totaal mannen en vrouwen Zzp neveninkomen Totaal Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 130,2
Totaal mannen en vrouwen Zzp neveninkomen Werknemer Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 80,3
Totaal mannen en vrouwen Zzp neveninkomen Uitkeringsontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 11,3
Totaal mannen en vrouwen Zzp neveninkomen Pensioenontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 12,5
Totaal mannen en vrouwen Zzp neveninkomen (School)kind of student Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 22,9
Totaal mannen en vrouwen Zzp neveninkomen Overige (zonder inkomen) Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 1,2
Totaal mannen en vrouwen Zzp neveninkomen Niet van toepassing Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 2,0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 11,6
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige met personeel (zmp) Werknemer Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 7,4
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige met personeel (zmp) Uitkeringsontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 0,9
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige met personeel (zmp) Pensioenontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 0,4
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige met personeel (zmp) (School)kind of student Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 0,8
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige met personeel (zmp) Overige (zonder inkomen) Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 1,1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige met personeel (zmp) Niet van toepassing Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 0,9
Totaal mannen en vrouwen Meewerkend gezinslid Totaal Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 8,3
Totaal mannen en vrouwen Meewerkend gezinslid Werknemer Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 4,7
Totaal mannen en vrouwen Meewerkend gezinslid Uitkeringsontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 0,8
Totaal mannen en vrouwen Meewerkend gezinslid Pensioenontvanger Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 0,4
Totaal mannen en vrouwen Meewerkend gezinslid (School)kind of student Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 0,1
Totaal mannen en vrouwen Meewerkend gezinslid Overige (zonder inkomen) Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 2,1
Totaal mannen en vrouwen Meewerkend gezinslid Niet van toepassing Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over het aantal startende zelfstandigen in Nederland. Het betreft hier alle personen van 15 jaar of ouder die in een jaar starten als zelfstandige. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, type zelfstandige (in het startjaar), sociaaleconomische positie een jaar voor de start als zelfstandige, de bedrijfstak (SBI 2008) waarin men start en de persoonskenmerken leeftijd, migratieachtergrond en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar van: 2008-2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 3 juli 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 20 september 2019:
De cijfers over 2016 zijn toegevoegd aan deze tabel. In het bronbestand voor deze tabel is de afleiding van het kenmerk ‘arbeidspositie’ aangepast. Dit kenmerk wordt gebruikt voor het bepalen van het type zelfstandige dat iemand is bij de start en ook de sociaaleconomische positie in het jaar voor het startjaar. De wijziging houdt in dat de arbeidspositie van personen in een huishouden zonder waargenomen inkomen is omgezet naar ‘behoort tot huishouden zonder waargenomen inkomen’. In de voorgaande versie van het bronbestand konden deze personen ook een andere arbeidspositie hebben, bijvoorbeeld als zelfstandige. Deze aanpassing leidt tot kleine wijzigingen in de cijfers over startende zelfstandigen in deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet en wordt voortgezet in een nieuwe tabel. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Startende zelfstandigen
Een persoon die start met voor eigen rekening of risico arbeid verrichtten
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.