Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Type zelfstandig ondernemer Marges Perioden Tevredenheid Tevreden met arbeidsomstandigheden (%) Tevredenheid Tevreden met werk (%) Langer doorwerken Leeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerken Leeftijd in staat doorwerken (jaar) Actuele inzetbaarheid Voldoen aan fysieke eisen werk (%) Actuele inzetbaarheid Voldoen aan psychische eisen werk (%)
Zelfstandig ondernemer (totaal) Waarde 2023 80,1 82,2 65,6 66,8 84,0 85,9
Zelfstandig ondernemer (totaal) Ondergrens 95%-interval 2023 78,9 81,1 65,3 66,4 83,0 84,9
Zelfstandig ondernemer (totaal) Bovengrens 95%-interval 2023 81,1 83,2 65,9 67,1 84,9 86,8
Zelfstandig ondernemer zonder personeel Waarde 2023 80,5 82,4 66,1 67,1 84,2 85,8
Zelfstandig ondernemer zonder personeel Ondergrens 95%-interval 2023 79,2 81,2 65,7 66,7 83,1 84,8
Zelfstandig ondernemer zonder personeel Bovengrens 95%-interval 2023 81,6 83,5 66,4 67,4 85,3 86,9
Zelfstandig ondernemer z.p.-eigen arbeid Waarde 2023 80,7 83,1 65,7 66,9 85,0 86,7
Zelfstandig ondernemer z.p.-eigen arbeid Ondergrens 95%-interval 2023 79,3 81,8 65,4 66,5 83,7 85,5
Zelfstandig ondernemer z.p.-eigen arbeid Bovengrens 95%-interval 2023 82,0 84,4 66,1 67,3 86,1 87,8
Zelfstandig ondernemer z.p.-producten Waarde 2023 79,6 79,9 67,3 67,7 81,7 82,9
Zelfstandig ondernemer z.p.-producten Ondergrens 95%-interval 2023 76,9 77,2 66,4 66,9 79,3 80,3
Zelfstandig ondernemer z.p.-producten Bovengrens 95%-interval 2023 82,0 82,3 68,1 68,6 84,0 85,2
Zelfstandig ondernemer met personeel Waarde 2023 78,1 81,1 63,8 65,4 82,6 86,1
Zelfstandig ondernemer met personeel Ondergrens 95%-interval 2023 75,3 78,4 63,2 64,7 80,1 83,8
Zelfstandig ondernemer met personeel Bovengrens 95%-interval 2023 80,6 83,5 64,3 66,1 84,9 88,2
Bron: © CBS, TNO,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder die aangifte doen bij de Belastingdienst en in Nederland wonen en werken, naar type zelfstandig ondernemer. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop zelfstandig ondernemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 juli 2023:
De jaarcijfers voor 2023 zijn toegevoegd.

Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het betreft een tweejaarlijks onderzoek.

Toelichting onderwerpen

Tevredenheid
Tevreden met arbeidsomstandigheden
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw arbeidsomstandigheden?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers met de antwoordcategorieën: Tevreden + Zeer tevreden.
Tevreden met werk
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw werk?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers met de antwoordcategorieën: Tevreden en zeer tevreden.
Langer doorwerken
Wilt u na uw 65e levensjaar werkzaam blijven? Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken? En tot welke leeftijd denkt u - lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten.
Leeftijd willen doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Leeftijd in staat doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd denkt u -lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw werk voort te zetten?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Actuele inzetbaarheid
Het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid.

Het gaat zowel om het vermogen om aan de eisen van het huidige werk te voldoen, als om het vermogen om ander werk te vinden.
Voldoen aan fysieke eisen werk
Enquêtevraag: Ik kan gemakkelijk voldoen aan de fysieke eisen die mijn werk aan mij stelt.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Voldoen aan psychische eisen werk
Enquêtevraag: Ik kan gemakkelijk voldoen aan de psychische eisen die mijn werk aan mij stelt.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.