Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder die aangifte doen bij de Belastingdienst en in Nederland wonen en werken, naar leeftijd en geslacht. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop zelfstandig ondernemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juli 2019:
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het betreft een tweejaarlijks onderzoek.

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden TevredenheidTevreden met arbeidsomstandigheden (%) TevredenheidTevreden met werk (%) Langer doorwerkenLeeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerkenLeeftijd in staat doorwerken (jaar) Actuele inzetbaarheidVoldoen aan fysieke eisen werk (%) Actuele inzetbaarheidVoldoen aan psychische eisen werk (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2019 79,0 81,0 66,2 67,1 84,9 87,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 77,4 80,1 63,6 64,1 88,7 85,6
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 77,6 81,0 64,1 65,6 87,3 88,4
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 78,0 79,2 65,4 66,6 84,6 87,1
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 80,1 81,9 67,2 68,5 81,2 86,2
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2019 84,3 84,5 74,3 74,8 82,3 86,9
Mannen Totaal 2019 79,3 81,5 66,4 67,3 84,3 86,8
Mannen 15 tot 25 jaar 2019 . . . . . .
Mannen 25 tot 35 jaar 2019 78,6 81,5 63,5 64,2 87,7 87,1
Mannen 35 tot 45 jaar 2019 77,8 81,4 64,3 66,0 86,8 87,6
Mannen 45 tot 55 jaar 2019 78,1 79,6 65,7 66,8 83,5 85,6
Mannen 55 tot 65 jaar 2019 79,9 81,9 67,2 68,5 80,7 86,6
Mannen 65 jaar of ouder 2019 84,2 84,7 74,2 74,7 82,8 88,0
Vrouwen Totaal 2019 78,4 80,1 65,7 66,7 86,1 87,2
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 . . . . . .
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 75,3 77,6 . . 90,5 82,9
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 77,3 80,4 63,6 64,8 88,2 89,6
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 77,9 78,7 64,8 66,2 86,4 89,4
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 80,3 81,8 67,2 68,7 82,2 85,5
Vrouwen 65 jaar of ouder 2019 . . . . . .
Bron: © CBS, TNO,
Verklaring van tekens