Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2016), 2004-2015

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2016), 2004-2015

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Regio's Perioden Bevolking (15 jaar en ouder) (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond Nederland 2015* 14.061.900 8.280.600 6.111.200 984.600 546.400 364.400 273.900 5.781.300 135.800 94.700 252.200 224.200 377.700 296.500 261.000 4.139.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond Groningen (PV) 2015* 498.100 271.800 192.800 34.700 20.500 13.800 10.000 226.200 5.700 3.700 11.300 8.800 15.000 11.000 9.900 160.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond Friesland (PV) 2015* 494.900 280.600 207.200 33.400 18.000 12.400 9.600 214.300 5.000 3.500 9.500 7.100 13.100 10.300 9.600 156.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond Drenthe (PV) 2015* 409.500 228.300 173.600 24.700 13.100 9.200 7.600 181.200 3.700 2.700 6.600 5.600 10.400 8.400 7.700 136.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond Overijssel (PV) 2015* 942.400 561.200 418.500 65.400 35.000 24.000 18.400 381.200 9.000 6.200 17.100 13.900 24.000 19.200 16.800 275.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond Flevoland (PV) 2015* 324.000 202.200 146.500 24.400 14.200 9.700 7.500 121.800 3.800 2.700 6.800 5.800 9.600 7.300 6.300 79.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond Gelderland (PV) 2015* 1.667.400 987.700 738.900 112.700 61.500 41.900 32.700 679.800 15.100 11.000 30.100 25.100 43.900 34.900 31.000 488.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond Utrecht (PV) 2015* 1.044.900 652.100 477.400 81.100 44.400 28.100 21.100 392.800 10.200 7.000 19.900 17.200 27.900 21.400 18.100 271.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond Noord-Holland (PV) 2015* 2.283.500 1.378.500 995.800 176.800 98.600 63.100 44.200 905.000 22.300 16.000 41.200 37.500 61.800 47.700 41.800 636.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond Zuid-Holland (PV) 2015* 3.010.400 1.745.000 1.281.400 203.900 118.800 80.200 60.600 1.265.400 29.900 20.600 54.100 52.100 84.600 66.800 57.900 899.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond Zeeland (PV) 2015* 320.800 183.400 141.800 19.400 10.300 7.000 4.900 137.400 3.100 2.700 5.600 4.400 8.300 6.300 5.700 101.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond Noord-Brabant (PV) 2015* 2.101.000 1.260.300 942.400 146.900 78.400 52.300 40.400 840.700 19.100 12.500 34.300 32.100 53.400 42.200 37.900 609.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond Limburg (PV) 2015* 964.900 529.400 395.000 61.200 33.700 22.600 16.900 435.500 8.900 6.100 15.800 14.600 25.700 20.700 18.400 325.200
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn uitgesplitst naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet- werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar.
De uitkomsten zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2016.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2015.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2016.

Wijzigingen per 18 mei 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Deze tabel is stopgezet. Voor de vervanger van deze tabel, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 jaar en ouder)
Personen die in Nederland wonen.

In deze tabel gaat het om de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maand zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.