Arbeidsdeelname; kerncijfers (12-uursgrensdefinitie)

Bewerk tabel

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland op basis van de definitie van de beroepsbevolking die tot 2015 centraal stond in de berichtgeving door het CBS. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 augustus 2020:
De cijfers over het tweede kwartaal van 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De cijfers over het derde kwartaal van 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Arbeidsdeelname; kerncijfers (12-uursgrensdefinitie)

Geslacht Leeftijd Hoogst behaald opleidingsniveau Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingBeroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolking (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met vaste arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met flexibele arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige zonder personeel (zzp) (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige met personeel (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeMeewerkend gezinslid (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingPositie in de werkkringPositie in de werkkring onbekend (x 1 000) ArbeidsduurDeeltijdDeeltijd (x 1 000) ArbeidsduurDeeltijd12 tot 20 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 35 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 28 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week28 tot 35 uur per week (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingArbeidsduurVoltijd (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2018 1e kwartaal 11.063 7.972 7.547 6.323 5.019 1.304 1.223 874 330 19 0 3.174 622 2.552 1.180 1.371 4.373 425 5,3 3.091 72,1 68,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2018 2e kwartaal 11.067 8.041 7.649 6.414 5.064 1.350 1.235 875 337 22 0 3.257 635 2.622 1.227 1.395 4.392 392 4,9 3.026 72,7 69,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2018 3e kwartaal 11.072 8.159 7.782 6.544 5.112 1.432 1.238 887 329 22 0 3.299 641 2.658 1.230 1.428 4.483 377 4,6 2.913 73,7 70,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2018 4e kwartaal 11.076 8.111 7.763 6.524 5.164 1.359 1.239 893 328 18 0 3.293 639 2.655 1.214 1.441 4.470 348 4,3 2.965 73,2 70,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2019 1e kwartaal 11.088 8.122 7.749 6.498 5.197 1.300 1.251 911 321 19 0 3.302 628 2.674 1.228 1.446 4.447 374 4,6 2.965 73,3 69,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2019 2e kwartaal 11.107 8.155 7.812 6.558 5.233 1.325 1.254 901 331 22 0 3.318 636 2.682 1.184 1.498 4.494 343 4,2 2.952 73,4 70,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2019 3e kwartaal 11.125 8.259 7.908 6.661 5.292 1.369 1.247 903 323 22 0 3.391 636 2.755 1.223 1.532 4.517 351 4,3 2.866 74,2 71,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2019 4e kwartaal 11.144 8.218 7.888 6.618 5.351 1.267 1.270 909 339 22 0 3.354 641 2.713 1.201 1.512 4.534 330 4,0 2.927 73,7 70,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2020 1e kwartaal 11.155 8.216 7.887 6.612 5.397 1.216 1.274 920 332 23 0 3.406 645 2.761 1.186 1.575 4.481 329 4,0 2.939 73,6 70,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2020 2e kwartaal 11.159 8.171 7.767 6.501 5.392 1.110 1.266 914 328 24 0 3.338 603 2.734 1.197 1.537 4.430 404 4,9 2.987 73,2 69,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens